Welke (anti)politieke vorm wordt covidisme genoemd?

Illustré par :

Om deze bijdrage te openen, zal ik vragen: welke (anti)politieke vorm wordt covidisme genoemd? (Covidisme is de manier waarop regeringen met de epidemie omgaan). Met dit in het achterhoofd heeft Kairos drie bijzondere getuigen geïnterviewd — bijzonder omdat zij afkomstig zijn uit de voormalige DDR, het Roemenië van Ceausescu en het Chili van Pinochet. De vraag was of zij enige gelijkenis zagen tussen hun land van herkomst en het covidistische Westen. Kairos vraagt mij om een filosofische contextualisering van de drie getuigenissen. Laten we van meet af aan zeggen dat wat Maria, Anke en Jorge hebben gezegd zeer onthullend is, en dat het voor mij niet aan de orde is om een contextualisering « van bovenaf » voor te stellen: ik zie het eerder als een « zijdelingse » verlichting, als een voorstel tot interpretatie waarover kan worden gediscussieerd en dat kan worden verrijkt. Dit voorstel wordt gepresenteerd in de vorm van een klein lexicon (waarvan de ingangen direct of indirect afkom …
  1. Ceci n’est pas une crise sanitaire, brochure édité par la Lenteur, Matthieu Amiech.

Espace membre

Leden