We zijn in oorlog met 5G

Illustré par :

« Elke fetisjistische maatschappij is een maatschappij waarvan de leden regels volgen die het onbewuste resultaat zijn van hun eigen daden, maar die zich voordoen als machten van buitenaf en superieur aan de mens, en waarin het subject de loutere uitvoerder is van fetisjistische wetten.

Anselm Jappe, De zelf-liefhebbende samenleving(1).

Over de geleidelijke ontplooiing in de samenleving van door en voor de industrie ontworpen technologische innovaties, die economische, sociale, gezondheids- en ecologische invloeden hebben en dus een duidelijke impact op de samenleving en de leefwereld, is meestal nooit democratisch beslist. Laten we dus niet vergeten dat het stemmen op een kandidaat nog nooit een overdracht van soevereiniteit heeft betekend en een stilzwijgende instemming om ons tussen verkiezingen niet te raadplegen over belangrijke kwesties. Wanneer zij niet in verlegenheid worden gebracht door de gebruikelijke omwegen, onthullen journalisten op bevel de realiteit van de façadedemocratie waarin wij leven, zoals Yves Calvi die, tijdens een « debat » over de hervorming van de pensioenen in Frankrijk, verklaarde:  » Waarom doen we alsof er keuzes te maken zijn, terwijl die er niet zijn?(2). Het besluit van de Franse premier om de 49.3‑procedure te gebruiken zal hem enkele weken later gelijk geven(3). Dat is wat er gebeurt: de stemming is een blanco cheque, een voorwendsel om alles te doen om de belangen van de industrie en de financiële wereld te bevredigen. Wat de technologische invasie in ons leven betreft, is de politieke oppositie slechts oppervlakkig: alle partijen zijn het min of meer eens over de fameuze « overgang », waardoor de ICT’s de scholen binnendringen, de aangesloten voorwerpen wijdverspreid raken en de golven zich verder verspreiden, zonder dat de bevolking ooit de kans heeft gehad zich erover uit te spreken(4).

Deze machtsgrepen worden echter noodzakelijkerwijs vermomd als voordelen voor het individu en de samenleving(5), maar degenen die er financieel belang bij hebben dat het wordt uitgevoerd, zijn ook degenen die over de kanalen beschikken om ons te informeren(6). Niet alleen zijn wij niet in staat collectief te beslissen over wat wij al dan niet willen, maar bovendien beschikken wij niet over algemeen beschikbare informatie die ons in staat zou stellen verzet aan te tekenen tegen wat ons wordt opgedrongen. Deze strategie, die de vorm aanneemt van een besluit van de oligarchie, dat aan elk democratisch leven wordt onttrokken in een context van privatisering van informatie, is eigen aan onze « liberaal-democratieën » die, om ons de illusie te geven dat wij zelf kiezen wat wij zelf hebben gekozen, verschillende fasen doorlopen die elkaar kunnen overlappen:

1. De technologische keuzes die op een bepaald moment worden voorgesteld, zijn, voordat zij openbaar worden gemaakt, al eerder gemaakt in directiekamers van ondernemingen, zakendiners en politieke bijeenkomsten, internationale fora en andere niet-democratische supranationale instellingen zoals de Europese Commissie. Wat de gevestigde orde verstoort, bereikt niet het stadium van het debat in de media, maar wordt door allerlei vormen van druk onderdrukt, hetzij ervoor (er wordt in het geheel niet over gesproken), hetzij erna (er wordt maar weinig en slecht over gesproken). Overlopers van industrie naar politiek en vice versa zijn de norm, waar je ook bent, je blijft in dienst van hetzelfde. Een van de vele voorbeelden: Luc Windmolders, directeur van de juridische dienst bij de operator Base, heeft zijn functie neergelegd om directeur te worden van de strategische cel Digitale Agenda, Telecom en Post in het kabinet van minister Alexander De Croo. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze laatste, toen het stop5G.be-collectief het kabinet verzocht om een ontmoeting, antwoordde:  » We gaan 5G niet tegenhouden. Wij voeren een beleid dat erop gericht is de ontwikkeling van 5G zo veel mogelijk te stimuleren. Als u een vergadering wilt over de — naar mijn mening niet-bestaande — effecten van straling, moet u contact opnemen met de bevoegde autoriteit. De federale regering heeft geen gezag over stralingsnormen « . Luc Windmolders werkte ook voor de Nederlandse telecomoperator KPN en was lid van de Raad van Bestuur van de European Telecom Industry Association ECTA, een internationale vereniging zonder winstoogmerk die is ingeschreven in het Belgisch Staatsblad. Was de voormalige Britse vice-premier Nick Clegg niet door Facebook ingehuurd om « de betrekkingen met de Europese autoriteiten te verzachten »(7)? Is José Manuel Barroso na zijn baan als voorzitter van de Commissie niet meteen naar Goldman Sachs gegaan? Heeft Jean-Claude Juncker zich niet ingezet om van Luxemburg een belastingparadijs te maken voordat hij Barrosso opvolgde? Alles is hetzelfde: de politieke functie zal, als men weet hoe met de lobby’s te praten, maar vooral hoe op hen te reageren, fungeren als een klapstoel die in de richting duwt van dezelfde bedrijven die men zal hebben geholpen door de industriële druk op de wetteksten doeltreffend door te geven en beslissingen te vergemakkelijken die gunstig zijn voor hun bedrijf. 

2. Lorsque certains choix industriels sont économiquement trop importants pour les entreprises, c’est-à-dire qu’ils promettent des marges de profit dont ils ne peuvent se passer dans un environnement concurrentiel, ces choix ne doivent surtout pas faire l’objet d’une contestation populaire qui risquerait de les voir échouer. Le débat médiatique ne peut donc avoir lieu et les titres de presse et de télévision sont performatifs, c’est-à-dire qu’ils parlent déjà au présent de ce qui n’est pas encore là. Télévisions, radios et journaux suivent et font exister dans la réalité ce qui n’existe pas, préparant les esprits à l’acceptation. Se crée alors naturellement dans la conscience du sujet l’impression que la chose est en quelque sorte déjà « implémentée ». 

Twee voorbeelden. Het tijdschrift Le Vif l’Express publiceerde in februari 2020 paginagroot dossier over 5G: « 5G. Een revolutie en angsten « . De titel binnen van de krant vergat de angsten: « Hoe 5G ons leven zal veranderen ». Omslagillustratie: een groot 5G in rood, de letter en het nummer gevuld met lijnen die symbool van een netwerk; op de achtergrond de Aarde vanuit de ruimte, en kleine icoontjes die een computer, een game console controller, een headset virtueel… De titel kondigt aan wat er nog niet is, profeteert, en alleen al door zijn uitspraken een effect genereert op de bewustzijn, omdat het voor te stellen is dat meer mensen de Als zodanig is het alleen bestemd voor degenen die het dossier zullen raadplegen. Daarom, in de vorm van onvermijdelijk toekomstperspectief, heeft de omslag een functie reclame. Er is echter weinig vrees dat degene die zou duiken in het lezen van de laatste, vinden sommige argumenten om zich ertegen te verzetten. Laten we hier stoppen. de inleiding van het artikel, een soort sprookje futuristisch:  » In de verte, de zwaai van de havenkranen, volledig gerobotiseerd, lijkt op een enorme mierenhoop op afstand bediend. Het geluid van een melding brengt je uit je gedachten, terwijl je autonome auto je naar kantoor brengt. Het dagboek van de ochtend wordt op de voorruit weergegeven, naast het weerbericht. Om te beginnen, een teleconferentie met een Japanse partner. De simultaan vertaal app zal het u gemakkelijk maken om uitwisselingen. Het weekend begint leuker te worden. Je hebt beloofd de zoon om naar een Real-Barça wedstrijd te kijken die echter is dan echt, omdat Thuis, virtual reality helmen op hun hoofd geschroefd. A VR 360 ticket, het is duurder, maar het is het waard. A U kunt op elk moment overschakelen van de galerijprojectie naar de weergave speler, alsof je op het veld staat. Een nieuwe piep beëindigt de je dromen. Een rode en gele reanimatie drone vliegt op volle snelheid snelheid over de auto, die later wegrijdt om de ambulance te laten passeren. Nog 8 minuten voor we aankomen. Gewoon tijd om te controleren of thuis alles in orde is: uw Home Companion is klaar met stofzuigen en heeft zojuist laat de kat uit « .

De leven na de Corona?

Op had kunnen verwachten dat de openbare dienst een andere functie zou hebben dan die van Silicon Valley woordvoerder, maar nee. « Hoe zullen onze steden van morgen eruit zien? presentator van La Première (RTBF) vanochtend, 20 januari 2020. « Dat is de vraag die we ons in deze aflevering stellen. Met de technologische revolutie hebben we het vaak over de slimme stad om de stedelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan. We nemen je deze week voor een wandeling in de stad, tegen 2060, is het partij « Muziek, piano achtergrond, vrouwelijke stem die vertelt het verhaal van het leven in 2060)

 » Hij het is al 7.22 uur, haar aangesloten kom is net geschud, als ze niet niet klaar was met ontbijten in 2 minuten21 , de reis die hem zal opnieuw moeten worden berekend. Dit is al drie keer gebeurd keer sinds het begin van de maand, het wordt een beetje veel en het zou sancties kunnen nemen. 7.24 uur, gooit ze de resten van zijn graan in een gat in het midden van de tafel, het eten is rechtstreeks in de leidingen van het afvalwaterbeheersysteem. afval. Een stem kondigt aan: « 56 gram ». Het is Wel, ze heeft haar quota afval nog niet opgebruikt. 7.26 uur, zij loopt door de deur, precies op tijd. De armband die ze draagt net heeft getrild, is de reis begonnen. Ze weet niet precies wat voertuig zal aankomen, waar het zal passeren, welke route het zal nemen, wat zal het vervoermiddel zijn: autonome auto voor 4 hangende capsule die over een magnetische rail schuift om 25, trainen voor 300…, er zijn verschillende combinaties mogelijk. Niet speciale verzoeken voor de reis moeten doen, zodra het systeem weet dat ze zal moeten gaan werken. Om 8.00 uur terug te zijn. Zijn pad wordt constant herberekend volgens van de duizenden andere reizen die momenteel plaatsvinden in de stad, maar als de reisroute eenmaal vastligt, is het nodig om houden. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat de ritten snel verlopen, en dat er altijd een plek is om te zitten. 7.26 uur is een tweewieler die aankomt, met een bestuurder, is eerder zeldzaam, het brengt hem naar het station, dus het zal een treinrit worden. 7.35 uur, ze zit in de auto, de reis is snel, soepel, kalm. 7h56, Ze loopt door de deur van het commandocentrum, haar armband trilt, signaal dat zijn aanwezigheid op het werk wordt geregistreerd. De deur van de kantoor opent, de schermen zijn er, over de hele muren, zijn plaats is op hem te wachten. Een hele dag kijken naar de beelden van bewakingscamera’s, mensenmassa’s, reizen, een dag uit het leven van de bewaken dat de activiteit van de stad soepel verloopt « . Een droom van je leven voor dit jonge meisje, is het niet? 

Wij zijn op een Belgisch publiek radiostation, dat op zijn eigen manier deelneemt aan collectieve waanzin. « Om te begrijpen waar over gaat, na deze korte wandeling in de toekomst dat we in het heden voorbereiden, verwelkomt de journaliste Carine Basile, directeur van het Smart City Institute… gesponsord door Proximus, Total, Vinci Energies, het Waals Gewest en Digital Wallonië. Op de publieke radio, helpen ze je niet denken, ze helpen je wennen aan de wereld die ze voor ons bereiden. 

Deze twee passages, die vreemd genoeg gelijk zijn in hun benadering de toekomst en na te denken over de wereld, hebben niets te benijden aan Orwell of Huxley. Kijkend naar de toekomst, deze journalistieke verslagen ons in staat stellen een van de kenmerken van de media beter te begrijpen om voortdurend te doen alsof ze alleen maar iets doen in het voordeel van de realiteit, om het op de een of andere manier achteraf te weerspiegelen. Zij zijn de scheppers ervan. Ze zijn niets anders dan die welke de werkelijkheid de voorstelling geven die ze willen, en die er een monopolie op hebben, waardoor de self-fulfilling prophecy.

Puur besluit genomen door journalisten die paradoxaal genoeg niet over de nodige tijd om informatie te krijgen? 27 december, Datanews, Het tijdschrift van Roularta, zoals Le Vif,publiceert « Groen en Ecolo zijn selectief blind voor wetenschappelijk bewijs. Francis Leboutte hun stuurt Een paar dagen later stuurde hij een e‑mail en vroeg om een recht op antwoord, betreffende met name « de beweringen van de heer Vanhuffel, , over de verontreiniging door elektromagnetische golven , de gevolgen daarvan voor de gezondheid en de grenzen van de blootstelling « . Hoofdredacteur Kristof Van der Stadt antwoordt:  » De Het recht op weerwoord is voorbehouden aan de rechtstreeks betrokken partijen. Dit gezegd zijnde, zijn wij aan de andere kant bereid om de standpunten van stop5g.be. Wat ik voorstel is dat u van de tekst een advies maakt op naam van stop5G.be, met verwijzingen naar relevante studies? Wat denkt u? « . Laten we voorbij gaan aan het feit dat degenen die uitdagen meningen hebben, de anderen dit zijn feiten, ook al worden ze gesponsord door de operatoren. Na veel discussie en uitstel is de De uitgever is van plan het artikel te publiceren op 21 Februari, maar op de 28e, een andere ommekeer:  » Hij Ik moet hier een correctie maken. In de tussentijd hebben we het advies in zijn geheel bekeken en uiteindelijk besloten om om het niet in deze vorm te publiceren, omdat na zorgvuldige overweging reflectie, voldoet het niet aan de kwaliteitsnormen (sic) dat wij zijn voorstander. Maar aan de andere kant, willen we zeker niet om het bestaan van organisaties niet over het hoofd te zien zoals Stop5G, die de normen van de ICNIRP weerleggen, de en de EU. Wat wij voorstellen te doen is om te doen is om je standpunt samen te vatten en om het toe te voegen aan het interview met een stralingsdeskundige dat we een dezer dagen zullen publiceren.

De uitwisselingen worden op 2 maart afgesloten met het antwoord van Francis Leboutte aan hoofdredacteur Kristof Van der Stadt:  » Ik heb vernomen dat u juist op de dag van uw antwoord in de Vlaamse versie van Datanewsreeds hebt gepubliceerd wat u hieronder vermeld t waar u, met betrekking tot de mening van het collectief stop5G.be en mijn artikel, niet veel meer zegt dan dat mijn artikel « niet voldoet aan de kwalitatieve normen die wij voorstaan ». Anderzijds merk ik op dat de door u geïnterviewde deskundige, Eric van Rongen, voorzitter is van de ICNIRP, de instelling waarvan de onafhankelijkheid ten opzichte van de industrie en de geldigheid van haar adviezen door de wetenschappelijke wereld sterk worden betwist. Maar wat zijn deze kwaliteitsnormen? Ik betwijfel of u ze hebt toegepast op het artikel van de heer Vanhuffel dat op 27 december is gepubliceerd en waarop ik heb gereageerd omdat ik het bijzonder onobjectief vond. Anderzijds moet u weten dat mijn artikel de mening weergeeft van de stichtende leden van het collectief stop5G.be, onder wie twee burgerlijk ingenieurs alsook een doctor en een licentiaat in de fysische wetenschappen. Het zou niet gemakkelijk zijn een dergelijke concentratie van deskundigheid in België te vinden « .

Op vraagt zich af wat hun « kwaliteitsnormen » zijn. Waarschijnlijk die van « managers IT en eindgebruikers in bedrijven, overheidsinstanties , onderwijs en IT-verenigingen « , en het « doelpubliek van Data News: de « professionals IT, d.w.z. CIO’s, algemene managers, HR-managers en Finance  7 . Dit doet ons zeggen dat we onze tijd verspillen met deze media, de Groupe Roularta is een deel van het probleem, niet van de oplossing. 

3. Alors que les gens entendent parler de « ce qui va arriver », les industriels créent conjointement les objets qui établiront une sorte de lien de cause à effet. On parlait de 5G, mais pas des objets qui en auront l’utilité, il faut donc créer ceux-ci. Les smartphones, drones, consoles portables, caméras, robots… « compatibles » avec la nouvelle technologie, deviennent des « causes » qui demandent des « effets », et importent dans le corps social une véritable demande active. D’une chose pour laquelle les gens n’avaient rien demandé, la nouvelle technologie se mue en innovation générant de faux besoins, qui avec le temps deviendront indispensables par l’effet d’un choix politique, entraînant « de tels bouleversements qu’essayer de s’en passer devient très difficile8 » (à l’instar par exemple de la voiture individuelle, de la carte de banque ou, pas encore, mais ils s’y attellent, du smartphone). Ainsi, ces faux besoins créés par le secteur publicitaire vont escamoter l’origine de l’offre et de façon pernicieuse, renverser son fondement profondément antidémocratique en quelque chose qui répondrait à une demande collective. Dans ce subterfuge, le mensonge est permanent. 

4. Une fois le besoin créé, l’objet ne peut plus se penser de façon systémique, c’est-à-dire être pris mentalement dans un contexte. Que la 5G et tous les objets dont la nouvelle technologie accélérera l’obsolescence (pour assurer la compatibilité) et augmentera la production (infrastructure pour assurer la couverture triplée), soient issus d’un esclavage moderne et d’un extractivisme destructeur est secondaire dès lors que l’objet est peu ou prou passé dans le domaine de l’addiction. On n’a jamais vu un héroïnomane en manque philosopher sur la condition sociale des cultivateurs de pavot.

5. Als er echter een significant protest komt, omdat de media en de politie er niet in geslaagd zijn om de informatie en de instanties te controleren, zullen de oude misleidingen naar boven moeten worden gehaald, zoals het nationale sentiment (het schrikbeeld van « China » en « Huawei »… « Europa stelt strenge veiligheidsregels op voor 5G », Le Soir, 30/01/20), te doen alsof het algemeen belang wordt beschermd, terwijl spreken van « nationale veiligheid » al een stadium voorbij is en stilzwijgend wordt aanvaard. Deze uitdaging zal uiteraard niet door de media worden behandeld. Als het al in de media verschijnt, zal dat in spaarzame uren zijn en altijd in karikaturale vorm, zonder tijd voor argumenten, voor een kijker die al dagelijks verdronken is in « technologische noodzaak 9 .

6. Deze media-politiek-industriële operatie duikt niet plotseling op, maar is al lange tijd aan de gang. Het individu is vaak niet meer in staat dit te begrijpen, ook al is hij van kindsbeen af onderworpen aan de mediahype, in de openbare ruimte en zelfs in de privésfeer, waarvan de verderfelijke verspreiding in de hoofden van de mensen, bij gebrek aan een wijdverspreid tegengeluid, passiviteit en desinteresse in de politiek genereert, waarbij het consumentisme een vorm van uitlaatklep biedt voor de ontkoppeling van elk individu in de organisatie van zijn of haar leven. 

Tabel Rondetafelgesprek in het Europees Parlement

Het is Dit is de context waarin hun « discussies » moeten worden opgevat. Het menu is al geschreven, de gerechten staan in de oven, en ze doen alsof collectieve deelname aan de uitwerking ervan, terwijl zij het eten serveren dat ze op eigen initiatief hebben klaargemaakt. De lobby’s zijn alomtegenwoordig, doorgewinterd en voorzien van corruptie. Op dit niveau heeft het Europees Parlement niet langer veel te maken met een orgaan dat beslissingen zou nemen in de van het algemeen welzijn, maar een lichaam dat, beroofd van macht initiatief, alleen teksten in aanmerking neemt die door de Commissie, slechts oppervlakkige aanpassingen aan de technocratische beslissingen die zij niet kunnen vertellen over de en de maatschappelijke oriëntatie die ze uitlokken. De industriële lobby’s hun plaats hebben in het Europees Parlement, zijn zij daar thuis. 

In de gesloten en beschermde wereld van de werkelijkheid die het Parlement is Europees Het Bulgaarse parlementslid Ivo Hristov organiseert de 10 december 2019 a rondetafelconferentie, getiteld « De uitrol van 5G in de EU — de kansen en uitdagingen ». De titel drukt geen en illustreert wat we eerder zeiden: het ding is is « Het is alleen een kwestie van zacht zijn voor de mensen. gevoeligheden en om de bevolking gerust te stellen. De verstilde atmosfeer van de ruimte waar de vergadering plaatsvindt, accentueert deze illusie van een « uitverkorene »: warm, tapijt, zittend in comfortabele fauteuils, omringd door schone mensen op de serieuze air, de berekende en getroffen humor van een wederzijdse erkenning, een teken van krediet en zekerheid. We stellen dus vragen aan serieuze mensen die serieus antwoorden; ze worden gemeten en vaak expliciet gerustgesteld over de gelijke belang dat zij hechten aan hun strijd (5G) en aan de natuurbehoud. Aangezien de milieuactivisten in capituleerde voor het kapitaal en maakte de weg vrij voor de groene groei, natuur is een zaak. « In duurzame ontwikkeling zijn er drie P’s, een van de P’s is profit, naast planet en people, dus ik heb geen probleem om over winst te praten in een kader van duurzame ontwikkeling , geen probleem mee, zoals een multinational het uitdrukte 10 . De natuur wordt aangehaald om het beter te kunnen verwerpen. Deze is geen probleem. 

Moeder de natuur wordt dus religieus opgeroepen omdat haar afwezigheid meer zou zijn luidruchtiger dan de loutere vermelding ervan: niets zeggen kon verdacht zijn, een mogelijk teken van een onuitgesproken, onuitgesproken die bij sommigen twijfel zou kunnen zaaien. Van Het is zelfs mode om een tegenstander onder de supporters uit te nodigen. Op 10 december, Paul Lannoye, de enige persoon die deze rol speelde naar 5G, en baseert zijn argument op goed onderbouwde feiten op het algemeen welzijn. Een andere stem dragen in zo’n vergadering, dient hen dus onbewust als een instrument dat de bewijs van hun openheid. De andere zes? Samuel Stolston, moderator, digitaal redacteur bij Euractiv, expert in de 5G-netwerk; Jeremy Godfrey, directeur van regelgevende zaken voor elektronische communicatie (Berec), waarvan Een van haar functies is het bevorderen van hogesnelheidsdiensten, een concurrerende digitale economie te ondersteunen, of om 5G mogelijk te maken; Marc Vancoppenolle, hoofd van het « overheidsrelaties bij Nokia België, die omvat samenwerking met instellingen en om een gunstig politiek kader en een regelgevingsklimaat dat investeringen in breedband bevordert en digitalisering; Lazlo Toth, beleidsdirecteur publiek bij GSMA Europe, die de Europese tak vertegenwoordigt van de wereldwijde mobiele communicatie-industrie; Vladimir Pulkov, hoofd van O&O Intelligente Communicatie-infrastructuren Laboratorium, Sofia Tech Park, Bulgarije; George Oikonomou, Engineer in het 5G-team bij VMware. Het klinkt als een grap. Deze is niet een van hen. 

Het werk is perfect, zoals wanneer Samuel Stolton vraagt Marc Vancoppenolle, om uit te leggen hoe 5G in de toekomst zal worden gebruikt. de toegang van de burgers tot diensten te vergemakkelijken publiek. De meesten van hen worden behandeld in privéklinieken die de realiteit van de gezondheidssector in België, Frankrijk en elders, vermoeden ze waarschijnlijk niet eens niet de voortdurende ramp in de openbare ziekenhuizen. 

Vladimir Pulkov zal uitleggen dat hij een telecomingenieur is en « geen commentaar kan geven op over gezondheidskwesties aangezien hij geen expert is op dat gebied « , maar dat  » hebben we drijvende krachten die ons dwingen 5G te implementeren. 5G is in feite een kans, een kans om alle dingen die in de toekomst nodig zijn. We hebben het over smart steden, kunstmatige intelligentie… Kunnen we kunstmatige intelligentie hebben zonder big data ? Nee. Kunnen we omvangrijke data zonder draadloze communicatie? Nee. We hebben het over augmented reality, waar iedereen gaat nu « . Om te helpen erkennen dat alle dit is gewoon een grote show, ik stel een vraag aan Valdimir Pulkov, vurig gelovige: 

- « Mr. Pulkov, quand vous parlez que les gens veulent développer des smart cities, je crois qu’on est quand même au Parlement européen, qui représente [est censé représenter]le peuple européen… Moi je n’ai pas envie de smart cities, il y a plein de gens que je connais qui n’ont pas envie de smart cities ; Je constate quand même que vous êtes 6, qu’il y en a 5 qui représentent l’industrie. Quels sont vos intérêts Mr. Pulkov pour dire que les gens veulent des smart cities, qui vous a payé, qui a payé les autres. C’est quand même effarant de voir quelqu’un qui bosse pour Nokia [Marc Vancoppenolle]venir nous expliquer ce que la 5G va nous apporter. J’aimerais que vous vous expliquiez un peu là-dessus. Je vous vois plutôt comme un apôtre du Progrès qui dit « la 5G viendra »… Il ne manque plus qu’à mettre les mains en l’air ; mais je pense qu’on est dans une période où l’urgence climatique, sociale, demande d’autres réponses ».

De zal de moderator Vladimir Pulkov vragen te reageren op de Vraag: 

- « Non, je ne veux pas répondre sur ce point. Ok… J’ai juste dit si… Je commente à nouveau : il y a des forces motrices, si nous voulons des smart cities, nous devons le faire ; vous ne voulez pas de smart cities, ok. Je suis un ingénieur télécom, un chercheur dans le domaine des télécoms et je pense, depuis plus de 30 années d’expérience, qu’on a vu la 1G, 2G, 3G, 4G… Donc, mes attentes sont qu’il y aura la 5G, parce qu’il y a des forces motrices pour cela. Comment cela va-t-il être implémenté, dans quel sens, on doit le considérer tous ensemble ». Amen. 

https://youtu.be/nZRkY4SGdTI

Parlement 5G, lucht en satellieten

De 20 februari, op initiatief van Europees parlementslid Michèle Rivasi, een tweede ronde tafel « 5G, lucht en satellieten: radiospectrumvervuiling, hoe delen we de frequenties van onze wereldwijde gemeenschappelijke ruimte ». De gasten: Giles Robert, directeur van het Centre-Ardenne Observatorium, de enige en uniek van waaruit men de sterrenhemel nog goed kan zien in België; Éric Allaix, van de meteorologische organisatie Philippe Achilleas, hoogleraar publiekrecht aan de Universiteit van Parijs (Paris-Sud, Panthéon-Sorbonne), specialist relatief recht ruimte- en telecommunicatiewetgeving. Bovendien Branimir Stantachev van het DG Connect van de Europese Commissie. 

De toespraak van laatstgenoemde, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van uitvoering op het niveau van het Europees beleid inzake draadloze omroep en breedband, is goed bewezen, geautomatiseerd. Een machine. Sinds 2008 bij de Europese Commissie, begon hij zijn carrière in 1995 op de Vodafone Leerstoel voor Informatiesystemen. Universiteit van Dresden in Duitsland. Het heeft werkte daarna voor Philips, Qimonda (fabrikant van München) en Signalion (een leverancier van oplossingen voor fabrikanten en exploitanten van draadloze infrastructuur, Dresden). De 12 en 13 februari 2018, is hij een van de sprekers op de conferentie De lijst van sponsors van het Europese 5G-project is vrij indrukwekkend. alleen om te horen wiens speciale afgezant Branimir is. Logisch, Het is dus de verschuiving van de particuliere sector naar de politieke instanties die om zijn voormalige bazen te blijven dienen. In het Parlement, na drie toespraken die allemaal, min of meer, de de risico’s die de uitrol van 5G met zich mee zou brengen, vraag ik mijn vraag aan Branimir Stantachev: —  » Jij eindigt eerder toen hij zei dat zaken doen de hoeksteen is de kwestie van 5G. Ik denk dat je alles gezegd hebt. Uw De toespraak is beangstigend. Je hebt de typische dubbele praat van de industrie, d.w.z. « aandacht wordt besteed aan de gezondheid », maar op hetzelfde moment « who cares helemaal ». Het is belangrijk te onthouden wie je baas is Thierry Lebreton [Thierry Breton, actueel EU-commissaris voor de interne markt] die afkomstig is van een groot telecombedrijf [entreprise de services numériques Atos], die door Macron werd geplaatst. Ik geloof dat de vraag essentieel, en deze video die ik aan het maken ben zal getoond worden, is dat volkssoevereiniteit helemaal niet meer aanwezig is. Je hebt hier net drie toespraken gehad, die allemaal tegelijk tot je spreken van een universeel gemeenschappelijk landschap dat vernietigd zal worden [de hemel sterrenhemel, interventie van Giles Robert], misschien bent u niet geïnteresseerd in onze kinderen die nog steeds de sterren zien; van een groot risico ook in termen van preventie meteorologische [intervention d’Eric Allaix] Aldus een rationeel gebruik van een gemeenschappelijk goed dat in de toekomst niet zal bestaan. helemaal niet [Philippe Achilleas]en je gaat verder, met je ogen om ons een model aan te bieden dat de meeste mensen niet willen zien. meer willen. In Zwitserland is er een enorme coalitie van mensen die nee zeggen tegen 5G, in België zijn er meer en meer van hen… Dus vraag ik u: wat is uw interesse in het algemeen welzijn en de mensen, die dingen opgedrongen gaan krijgen die totaal… op een moment dat we de zesde crisis meemaken van het uitsterven van soorten, dat er een risico is dat de menselijke soort verdwijnen in misschien minder dan 50 jaar, heb ik kinderen van 10 en 6 jaar en ik weet het niet niet wat ze gaan doen, en je gooit ons spullen toe die we uiteindelijk niet nodig hebben, wat zeg je daarvan? »

Na Branimir Stantachev kijkt me aan en zegt: « Ik weet niet wat ik moet doen. vraagt, in het Engels, of ik het hem nog eens mag vragen. Hij zijn helm niet had opgezet. Dus hij luisterde zonder het te begrijpen. 

- « Pourquoi Monsieur Stantachev ne met pas son casque ? Pas possible ! Je vais donc recommencer la même chose ? Donc je vous dis que vous tenez le double discours habituel de l’industrie où à la fois vous nous dites que… [Branimir Stantachev ne trouve pas la fréquence pour la langue de traduction]. Y’a un système qui bloque quand on pose des questions un peu trop dérangeantes… ? Vous terminez tout à l’heure votre allocution en disant que les affaires sont la pierre angulaire de… (idem)… je crois que vous dites tout, je rappelle qui est votre patron, Thierry Breton, qui vient d’une grosse boîte de Télécom. Je crois qu’on pose la question essentielle ici de la souveraineté populaire. Il y a trois personnes qui viennent de parler et qui ont évoqué la destruction d’un paysage commun universel, le fait que la prévention météorologique qui permet de sauver des milliers de personnes risque d’être totalement mise à mal et que le bien commun qu’est l’espace risque… quand on envoie 42.000 satellites, on ne peut plus parler d’utilisation rationnelle de l’espace. De plus en plus de gens se prononcent contre la 5G. On vient de découvrir en Suisse que beaucoup de gens sont malades, ont des troubles neurologiques, des troubles du comportement, ne savent plus dormir… Il y a des reportages qui sortent là-dessus. Vous continuez à nous imposer quelque chose qu’au fait on ne veut pas. Je rappelle quand même qu’on est dans une époque où on vit la 6èmecrise d’extinction des espèces – la dernière était celle du Crétacé-Tertiaire, c’était les dinosaures qui ont disparu – on sait maintenant qu’elle est causée par l’homme. Quand va-t-on arrêter ce délire ? Je répète encore ce que j’ai dit, j’ai des enfants de 10 ans et 6 ans, j’ai peur pour leur avenir. Monsieur [une personne dans le public] disait tout à l’heure qu’il y a d’autres solutions… La grande solution c’est surtout celle de changer de paradigme. Je rajoute une chose, c’est que j’ai été au forum de la 5G à Diamant [quartier de Bruxelles], c’était introduit par une copine Commissaire de Monsieur Breton [Miapetra Kumpula-Natri, voir plus bas], qui remerciait dans la salle les lobbies, Nokia, Ericsson, etcetera, qui avaient fait pression sur elle les dernières années… C’était tout un monde qui était là, je n’ai vu aucun représentant du peuple, peut-être quelques parlementaires… Quelle est votre position par rapport à la souveraineté populaire ? On sait que ce n’est que du business. Alors dites-le : « C’est que du business, on s’en fout du peuple », mais c’est que du business. Vous ne gagnez pas comme moi une somme dérisoire, et vous n’êtes pas en train de lutter. Vous avez un salaire énorme, comme tous les autres qui travaillent là-dedans. Désolé, mais à la fin c’est tellement absurde… ».

Hij zal uiteindelijk « antwoorden »: 

 » Dank u voor het uiten van deze bezorgdheid, natuurlijk nemen we ze serieus, aan de kant van de Commissie kijken we niet alleen naar de economische kant van de zaak, maar kijken we ook naar de sociale gevolgen en natuurlijk naar de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Ik ben van mening dat de Commissie in dit opzicht consequent is geweest bij het toezicht op en de beoordeling van de gevolgen van elektromagnetische golven voor de volksgezondheid. Wij beschikken in de Commissie over een mechanisme dat gebaseerd is op het werken met deskundigen van bepaalde comités. Je hebt misschien gehoord van deScheer [comité scientifique qui dépend de la DG santé] en dit comité, dat in het verleden een ander comité met een andere naam heeft geërfd en dat, naar ik meen, reeds vijf adviezen heeft uitgebracht over de gevolgen van elektromagnetische velden zonder tot dusverre tot negatieve conclusies te zijn gekomen. Wat de impact van 5G betreft, denk ik dat 5G een technologie van de « volgende generatie » is, die in principe frequenties gebruikt die al geharmoniseerd zijn? Voor mobiele communicatie zijn dit geen nieuwe frequenties, het zijn frequenties die reeds in gebruik zijn en het elektromagnetische effect van dit gebruik zal vergelijkbaar zijn met wat het voorheen was. Natuurlijk zijn er andere frequenties die gebruikt zouden kunnen worden, millimetergolven… die echter heel andere voortplantings- en andere kenmerken hebben en hier hebben wij studies uitgevoerd waaruit blijkt dat deze frequenties slechts een marginaal effect zullen hebben op de algemene toename van de blootstelling aan magnetische velden. Wij zijn ons er ook van bewust dat bijvoorbeeld internationale instanties zoals de WHO of het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek ook hun mening hebben over het effect van OEM’s: zij categoriseren deze als mogelijk kankerverwekkend, wat dezelfde categorie is als bijvoorbeeld het eten van augurken, het eten van in azijn geconserveerde groenten, en het is een minder gevaarlijke categorie dan bijvoorbeeld het effect van het drinken van zeer hete koffie of zelfs het hebben van een nachtdienst.
Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met beoordelingen en dat deze beoordelingen van de impact van OEMs gebaseerd moeten zijn op zeer diepgaand bewijs en onderzoek en dat is wat we altijd hebben gedaan (…).

De ruil is onmogelijk. We leven in andere werelden. Alleen zijn principes worden werkelijkheid. 

De 5G-Forum

Op 5G forum op 29 januari, is er geen noodzaak om lastig te vallen met « Het is niet nodig om te doen alsof we debatteren: hier is iedereen het over eens. We praten om te handelen. Wij bereiden de veld. Wij profeteren en anticiperen op de valkuilen die zich kunnen voordoen in de weg staan van het heilige pad van 5G. Meer dan 200 mensen uit 5 continenten, Huawei, Nokia, Facebook, Ericsson badges, Qualcomm…, en meerdere telecom operators. Er is hier geen simultaanvertaling, iedereen spreekt Engels. 

De moderator van de eerste sessie is Amit Nagpal, van Aetha Consulting, een adviesbureau in de die wereldwijd vele operatoren adviseert (KPN, Orange, Türc Telecom…), maar heeft onder zijn klanten ook de Europese Commissie. De sessie om de hoge massa te introduceren is getiteld  » Waar staan we? De eerste ervaringen met 5G « samengevat in zijn woorden in de folder met de lezingen van de dag:  » De 5G is hier. In de hele wereld heeft de commerciële toepassing begonnen. We konden de eerste voorbeelden zien van 5G-netwerk te implementeren, en de eerste toepassingen mobiele telefoons beschikbaar komen (…) « . De eerste die om te spreken is Pearse O’Donohue, directeur bij de Commissie van Futur Networks, DG Connect, een collega van Branimir Stantachev. 

Hem volgt het parlementslid Miapetra Kumpula-Natri op die Finland vertegenwoordigt. Als ze de om te preken, leidt ze haar toespraak in op een manier die verrassend en ongeremd, wat aangeeft wie echt de baas is Parlement en neemt besluiten over 5G: « I zien veel van de grote 5G spelers, die we hebben We moeten ons echt versterken in Europa. En ik ben blij om te zien vele gezichten hier, die me onder druk zetten (Dat was lobbyen bij mij) tijdens de laatste wetgeving in het Parlement « Geen schaamte. Geen ketters in het publiek denkt ze, kan ze schaamteloos benoemen wat is. 

Miapetra Kumpula-Natri heeft gelijk om de industrie in de zaal op 29 januari te bedanken. Op de sprekerslijst van ECTA, de European Telecoms Industry Association, zal de Europarlementariër veel spreken over de noodzaak om de vraag naar 5G te creëren, die in Europa nog bijna onbestaande is. Hun oorlogsstrategie bevindt zich nu in het stadium dat we aan het begin van deze tekst hebben beschreven: het uitlokken van het verband tussen oorzaak (de veralgemening van objecten waarvoor 5G nodig is) en gevolg (de vraag naar de infrastructuur die nodig is om de werking van deze objecten te ondersteunen). 

https://youtu.be/ryJ17W0I5no

Travestieten de woorden ongegeneerd, ze spreekt van « technologische soevereiniteit » , oxymoron als er ooit een was, soevereiniteit is precies wat de technologie uitroeit door te ontwikkelen. In het Parlement, Vladimir Pulkov en anderen spraken van een « 5G-vriendelijk ecosysteem » . Het maakt niet uit dat deze woorden diep antinomisch zijn en wekken bij degenen die nog kunnen denken, een van dissonantie, zijn ze als priesters die de wereld ingaan lyrische vluchten van fantasie waar alleen geloof overblijft zaken. Ze lijken op politici. Net als zij nemen ze dit taal die  » als functie heeft leugens geloofwaardig en moord respectabel te maken, en wat slechts wind is een schijn te geven van consistentie 11 « . Men wil hen vragen te stoppen met hun litanieën, maar hun woorden zijn slechts getuigen van hun daden in wording. Wij We kunnen ze niet tegenhouden als we op symbolische grond blijven, zij zijn de winnaars: de media, die het monopolie hebben van vertegenwoordiging van de echte, behoren tot hen, en zij zullen ervoor zorgen dat deze onvermoeibaar herhalen waar we van moeten houden en aan mee zullen doen ons geluk. 

Kom dan Frédéric Pujol, Hoofd van Technologie en Radio en spectrum bij Idate DigiWorld. Wie is Idate DigiWord? Dit is de firma die werd geselecteerd om het Europees Waarnemingscentrum voor 5G voor de Europese Commissie. Zo stelt zij elk kwartaal een verslag op over de 5G uitrol en kondigt op de voorpagina van haar website aan dat het onder de hoge bescherming staat van de president van de republiek Franse Emmanuel Macron. Frédéric Pujol produceert verschillende missies voor de Europese Commissie, mobiele operatoren en andere particuliere bedrijven. De verbanden worden gelegd, wanneer weten we dat Macron de kandidatuur van Thierry Breton als Europees Commissaris voor de Interne Markt… Thierry Breton, ijverige dienaar van het bedrijfsleven, verhuisde van de particuliere sector (directeur Adjunct-Algemeen Directeur en vervolgens Algemeen Directeur bij Bull Group, CEO van Thomson, CEO van France Telecom, Voorzitter en CEO van de Atos-groep tot 2019) aan het publiek (minister van Economie en Financiën en vervolgens Europees Commissaris). 

De technologisch messianisme

Genieten van voor het grootste deel van de vruchten van hun geloof, macht en geld, worden deze apostelen getroffen door een vorm van waanzin die hen verhindert ons de wereld te vatten en te begrijpen wat er in de wereld gebeurt, die hen een manier van leven bieden die hen op hun gemak stelt. Vrijheid van gebrek en vrijheid van gedachte. Ze zijn doordrenkt van deze zekerheid van de Progressieve gelovigen, verzekerd dat zij niet fout kan zijn en dat onze enige fout die zou zijn om achter te blijven bij de Chinezen, Zuid-Koreanen, enz. media, in deze verbreiding van het geloof, volgen en laten bestaan in voorstellingen die nog kunnen worden geweigerd. Ze de wereld waarin we dagelijks leven. en zie slechts in zeldzame gevallen enkele incidentele gebreken. 

Deze zijn echte religieuze discoursen, missen met predikers en de gelovigen. De voorstanders aan de microfoon komen van Nokia, de Koreaanse 5G Forum, de Icnirp, de Commissie en de Europees Parlement, en hebben hun politieke en media connecties. Zij die spreken worden bewogen door iets dat het vastberadenheid: zij geloven en zijn zeker van wat zij geloven. Hun industrieel bisdom biedt hen ook leefomstandigheden die weinig ruimte voor twijfel laten dat, als het zou een verandering van leven inhouden die ze niet willen inhuren. Zij kunnen echter niet cynisch verklaren dat natuur en gezondheid niet belangrijk voor hen zijn, dus moeten ze zeggen wat ze niet doen, terwijl ze wel wat ze niet zeggen. Er moet worden nagedacht over de malaise moderniteit ook in deze dubbele binding, deze bevelen paradoxale, eeuwigdurende en structurele boodschappen, die degenen geruststellen die niets willen veranderen, maar diep bezorgd zijn over destabiliserend voor anderen, die permanent ondergedompeld zijn in een met dubbele praatjes die zij als vals zien, met hun hoofd tussen twee koptelefoons die paradoxale boodschappen uitzenden. 

Afhankelijk van het land zal propaganda echter niet altijd voldoende zijn en zal de voorkeur worden gegeven aan krachtiger methoden. HyeonWoo Lee, vicevoorzitter van het 5G Forum Korea, is eerlijk genoeg om te suggereren dat de methode standaard is: « In Korea is de regering zeer agressief in het promoten van 5G.

Hier, het leger of de politie om de wet te handhaven. technologieën die geworteld zijn in het verlangen naar winst en rentabiliteit. overheersing 12 . Coronavirus de schokstrategie van het Instituut, de Belgische post- en telecommunicatiediensten (BIPT) in volle overtuiging aankondigend dat« met betrekking tot de invoering van de nieuwe 5G-technologie, het BIPT voorstelt om, in afwachting van een politiek akkoord tussen de federale regering en de gefedereerde entiteiten, voorlopige gebruiksrechten toe te kennen « . Terwijl de mensen in hun huizen opgesloten zitten, organiseert het BIPT deze is geen grap, een openbare raadpleging tot 21 april over dit onderwerp. BIPT, we hebben het er al over gehad 13, is de organisatie waarvan de voormalige President, Luc Hindryckx, ging naar de ECTA, en vele anderen hebben bij de telecomindustrie kwamen, of er vandaan kwamen. 

Hopelijk hebben de twijfelaars begrepen dat de kwestie veel verder gaat dan 5G. Niet minder dan de toekomst van de mensheid staat op het spel. De komende keuzes zullen beslissend zijn, evenals de afwijzingen, waarvan 5G natuurlijk deel uitmaakt. Het rampenkapitalisme volhardt en tekent, blijft het niet-westen plunderen, onder het voorwendsel van « overgang », en verzekert deze kunst van verandering in continuïteit waarvan het een meester is. Als er geen massaal verzet komt tegen deze toekomst die ons wordt voorbereid, dreigt onze hele relatie met anderen en met de wereld om te slaan in een dimensie waarvan we het begin al kunnen zien, juist op het moment dat we zouden moeten terugkeren naar enkele fundamentele waarden, met name onszelf beschouwen als een soort die deel uitmaakt van een groot geheel, waarin de natuur en de anderen niet langer ten dienste van ons staan, maar in coëxistentie zijn. Het zal goed zijn voor ons, maar ook en vooral voor degenen wier manier van leven het bloedbad, wereldlijk en dagelijks, heeft gerechtvaardigd en rechtvaardigt. 

Afkomstig van dat is het. Nee ? 

Alexandre Penasse

Notes et références
 1. Anselm Jappe, La société autophage, p.20, Éditions La Découverte, 2017.
 2. Voir « Les éditorialistes sur le pied de guerre », Médiacritiques, janv.-mars 2020.
 3. La procédure du 49.3 consiste en une décision prise par le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi, lorsque les discussions parlementaires n’aboutissent pas. Profondément antidémocratique, elle a été utilisée de nombreuses fois en France, dont la dernière pour la loi de réforme des pensions.
 4. Voir le dossier dans le Kairos de février mars 2020 : « Technologie : une question politique ».
 5. Emploi : « La 5G va créer de nombreux emplois. Et notre travail, c’est de créer la 5G », publicité de Qualcomm affichée dans les rues de Bruxelles, entreprise américaine active dans la téléphonie mobile ; « Vote for 5G. Voter ce n’est pas seulement par rapport à des candidats, mais aussi des idées », publicité de Huawei lors des campagnes électorales en Belgique en mai 2019 ; « 22.000 emplois pourraient être créés dans le secteur technologique belge d’ici 2024 », publié à 12h53 le 05/02/20. Santé : « Une opération du cerveau à distance grâce à la 5G », RTL, 14/04/19, « Première opération chirurgicale via la 5G », https://www.sciencesetavenir.fr, 27/02/19. Quant à l’argument de la rapidité et de l’omniconnexion : de la voiture au micro-onde, du surgélateur au drone, de la poubelle au lampadaire…, inutile de vous citer des articles, émissions radio ou télévisée, tous l’ont plus que de raison utilisé.
 6. Voir notamment Seriez-vous Libre® ce Soir® ? Ou comment les médias-industries détruisent la pensée — https://www.kairospresse.be/article/seriez-vous-libre-ce-soirr/
 7. https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/facebook-embauche-lex-vice-premier-ministre-britannique-pour-gerer-sa-communication-142397
 8. https://www.roulartamedia.be/fr/marques/magazines/data-news
 9. L’emprise numérique, comment internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies, Cédric Biagini, L’Échappée, 2012, p. 396.
 10. Nous nuancerons toutefois en précisant qu’un contre-mouvement à cette tendance, extrêmement bien organisé, pourrait sans doute faire barrage au système de propagande politico-médiatique officielle, mais sous certaines conditions. Notamment celle, essentielle, que la critique porte sur la vie générale aliénée dans nos sociétés industrielles, dont la 5G n’est qu’un effet ; et pas, comme c’est encore trop souvent le cas, sous cette forme qui se concentre sur un aspect (la 5G), qu’on percevrait comme accidentel, donc sans aucune mise en cause du système global qui en est à l’origine.
 11. « Créer le chaos et renverser les tables ? » , réflexion sur la démobilisation organisée et en cours, https://www.kairospresse.be/article/creer-le-chaos-et-renverser-les-tables-reflexion-sur-la-demobilisation-organisee-et-en-cours
 12. Tels, tels étaient nos plaisirs, et autres essais (1944–1949), Encyclopédie des nuisances, 2005.
 13. On pourrait dire que c’est également dans un souci de contrôle des populations, mais cette volonté de contrôle est elle-même liée à celle d’empêcher que le peuple se révolte contre un ordre inique et décide enfin de ce qu’il veut.
 14. Voir « L’illusion technocratique à la lumière de la 5G », Kairos février-mars 2019, voir https://www.kairospresse.be/journal/kairos-38/

Espace membre

Leden