« WE MOETEN IN OPSTAND KOMEN »… GETUIGT EEN FRANSE AGENT

In een tijd waarin rechtshandhaving een bolwerk van bescherming lijkt te zijn voor steeds illegitiemer wordende regeringen, is dit interview met een Franse politieman een unieke getuigenis die je nooit in de machtsmedia zult vinden.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden