Externe bijdrage

Wapen nr. 2: filtering door de algoritmen van Google

De afgelopen 20 jaar hebben mijn vrouw en ik bedrijven geholpen om hun natuurlijke referencering, d.w.z. hun aanwezigheid in de resultaten van zoekmachines, te verbeteren. Tegenwoordig wordt deze expertise « SEO » (Search Engine Optimization) genoemd. Het bracht me ertoe de werking van Google en de laatste ontwikkelingen bij de nummer één zoekmachine op het web eens onder de loep te nemen.

Het eerste wat men zich moet realiseren is de dominantie van Google in het zoekmachinelandschap. In België worden 95% van de zoekopdrachten op trefwoorden gedaan op Google(1). Het belangrijkste alternatief dat door de gebruikers wordt gekozen is Bing, de zoekmachine van Microsoft, die door ongeveer 3% van de internetgebruikers wordt gebruikt. Yahoo! kwam als derde op het podium. Met andere woorden, de motor die het zwaarst weegt bij de toegang tot informatie is Google. Daarom staat het centraal in de zichtbaarheidsstrategie van ondernemingen. Juist om die reden zullen wij dit onderwerp in de volgende analyse centraal stellen.

Het tweede dat je moet weten is dat mensen ongeduldig zijn en niet veel uitgebreid onderzoek doen. De cijfers spreken voor zich: de eerste 4 aangeboden resultaten (vaak uit duizenden potentiële resultaten) genereren een doorklikpercentage van 81%(2). Met andere woorden, minder dan één op de vijf gebruikers verkent het5e resultaat. Slechts een paar procent zal geïnteresseerd zijn in de tweede pagina met resultaten.

Afbeelding bron: iProspect, via 1ere-position.fr

Wat kunnen we hieruit concluderen? Dit komt doordat de selectie van informatie die aan gebruikers zal worden aangeboden, als gevolg van het algoritme van Google, zwaar zal doorwegen bij de opinievorming. Informatie die naar de tweede pagina wordt verbannen, zal slechts een zeer beperkt publiek bereiken.

« Wat is de beste plaats om een lijk te verbergen? De tweede pagina van de Google-resultaten », zegt Olivier Andrieu, veruit de meest gerenommeerde Franse SEO-expert, met gevoel voor humor.

Op basis van deze vaststelling hebben wij willen nagaan welke informatie het « dakraam » van de Amerikaanse zoekmachine binnenkomt wanneer wij geïnteresseerd zijn in het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19. Zonder te willen beweren dat wij een uitputtende studie van wetenschappelijke waarde verrichten, willen wij toch een paar verkenningen maken die ons in staat stellen licht te werpen op bepaalde realiteiten van de zoekmachine.

Google monopoliseert de ruimte als antwoord op de vraag « Is het vaccin veilig?
Schermafdruk van 02/07/2021.

Zoals uit de bovenstaande schermafbeelding blijkt, verwijst de zoekmachine bij sommige belangrijke zoekopdrachten in het eerste deel van het scherm (het deel waarvan we weten dat het een zeer groot deel van de aandacht zal monopoliseren) zelfs niet naar externe resultaatpagina’s. Het levert de informatie direct!

Aangezien sommige wetenschappers en statistici nog steeds zeer kritisch staan tegenover de oorsprong, de homogeniteit, de consistentie en de relevantie van de brongegevens, zowel voor de aan COVID toegeschreven sterfgevallen als voor de befaamde « negatieve gevallen » van COVID op basis van variabel gekalibreerde en georganiseerde PCR-tests, kan deze kortere weg naar één enkele bron van gegevens als een nogal gewaagde zet worden beschouwd. Het suggereert dat er slechts één gemakkelijk te achterhalen numerieke waarheid bestaat, terwijl de werkelijkheid oneindig veel complexer is.

De kunstmatige intelligentie van de Google-zoekmachine blijft zich ontwikkelen. De laatste versie van haar algoritme heeft de naam « MUM » gekregen. Dankzij een krachtig werk op het gebied van synonymie in vele talen van de wereld, is het mogelijk om verschillende zoekopdrachten naar dezelfde resultatenpagina te leiden. Dit verhoogt nog de blootstelling aan hetzelfde antwoord of bericht dat door de motor in scène is gezet. Onlangs kondigde Google aan dat het zijn BMM-algoritme test op aan vaccins gerelateerde kwesties(3).

Google is bijna een medium op zich aan het worden, zoals blijkt uit de enorme toename van zero click-resultatenpagina’s(4). In 65% van de gevallen zijn gebruikers tevreden met de door Google aangeboden informatie, zonder verder te graven!

Google is niet neutraal over de kwestie van vaccinatie. Op 15 april kondigde het Californische bedrijf aan dat het bereid is « deel te nemen aan de wereldwijde vaccinatie-inspanningen « (5). Deze steun nam de vorm aan van de aankoop van 200.000 doses vaccin, maar ook van subsidies voor reclame. In dit verband lijkt het legitiem vraagtekens te plaatsen bij de neutraliteit van de algoritmen van zoekmachines, die niet openbaar zijn.

Hoe ver zal Google kunnen gaan onder druk van regeringen? De trend is duidelijk: in de afgelopen tien jaar zijn de verzoeken om gebruikersinformatie van regeringen gestaag toegenomen(6).

In 10 jaar tijd is de druk van regeringen om gegevens van Google te verkrijgen meer dan verviervoudigd. Bron: en.statista.com.

Afgelopen april besloot Google zijn geolocatiegegevens openbaar te maken. Verwacht wordt dat deze gegevens « waardevolle informatie zullen opleveren over de verplaatsing van mensen, en nog belangrijker, over het gebruik van verschillende categorieën plaatsen », aldus de reus(7). In totaal gaat het om 131 landen.

Tot dusver zijn deze gegevens anoniem. Dit betekent dat men de bewegingen van de bevolking kan zien, zonder te weten dat het de heer Dupont of mevrouw Tartempion was die naar hun buitenverblijf gingen. Maar het is slechts een korte stap van dat naar individuele tracering. Neem als waarschuwing de verklaring van de Sécurité du Québec (SQ) dat zij voorbereidingen treft om mobiele telefoons te gebruiken voor het geolokaliseren van burgers die weigeren zich te laten isoleren tijdens de pandemie van het coronavirus(8).

Maar de invloed van Google houdt daar niet op. Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, stelt de motor zoekvragen voor die meestal overeenkomen met populaire zoekvragen. Normaal gesproken probeert de zoekmachine u te helpen door de toegang tot de meest frequente zoekopdrachten te versnellen. Deze functie heet « Google Suggest ».

In dit geval waren wij niettemin zeer verbaasd, bijvoorbeeld, geen verband te zien tussen ivermectine en COVID, dat zeer actueel is.

Hierboven biedt Google de combinatie van ivermectine en COVID niet aan. Rosacea of luizen overschaduwen het.
In tegenstelling tot alle verwachtingen, lijkt deze associatie geen deel uit te maken van de suggestiedatabase van Google.
Hierboven, Ecosia(9), een alternatieve zoekmachine die investeert in ecologische projecten, geeft heel andere suggesties. De associatie tussen « ivermectina » en « covid » is hier aanwezig, in antwoord op de onderzoeksbehoefte van het moment.

Op andere plaatsen belicht Google « Vaak gestelde vragen » over het gezochte onderwerp. Dit klinkt goed in vorm. De antwoorden kunnen echter de enigszins kritische geest verrassen.

Op de vraag « Zijn COVID-19-vaccins veilig? » bijvoorbeeld, antwoordt Google in 8 regels, die gebaseerd zijn op het officiële antwoord van het Europees Geneesmiddelenbureau. Er wordt veel gepraat en er zijn geen aanwijzingen dat deze vaccins, bij hoge uitzondering en onder bepaalde voorwaarden, vóór het einde van de klinische proeven van fase 3 op de markt zullen worden gebracht. Geen link naar een analyse van de bijwerkingen of de baten/risicoverhouding.

Google baseert zich op de zeer generieke mededeling van het Europees Geneesmiddelenbureau om een even concrete als brandende vraag te beantwoorden: de mate van veiligheid van de COVID-19-vaccins.

Wat de doeltreffendheid van vaccins betreft, afgezien van de vraag of zij veilig zijn, hoe wordt deze begrepen door ‘s werelds belangrijkste informatieverstrekker?

In ons geval is het de website LCI.fr die bovenaan komt te staan, net onder de nieuwscarrousel(10).

De website LCI.fr staat bovenaan de resultaten voor de zoekopdracht « Zijn vaccins doeltreffend? Datum van de schermopname: 02/07/2021.

Bij analyse stellen wij vast dat in het zo goed gepositioneerde artikel wordt verwezen naar « een Britse studie », waarvoor niet eens nauwkeurige referenties worden gegeven.

Dit artikel werd gekozen om de « pole position » in Google in te nemen voor de zoekopdracht « Werken vaccins? Er staat niet eens een exacte wetenschappelijke referentie in. Geen links naar gedetailleerde bronnen. Geen bibliografie.

Dit artikel is 582 woorden lang. Dit lijkt een zeer spaarzame manier om « pole position » te bereiken in een complexe kwestie. Hoe komt Google in deze situatie terecht? Een precies antwoord kunnen wij niet geven, maar één ding is zeker: de relevantie en de consistentie van de door Google voorgestelde eerste resultaten zijn hoogst twijfelachtig. Zoals we hierboven hebben gezien, bepalen deze eerste resultaten echter het grootste deel van de indruk die op internetgebruikers wordt gemaakt.

Op de zoekmachine Bing, die eigendom is van Microsoft, wordt bij een zoekactie op « Raoult » Alain Delon, de filmacteur, aangewezen als de grote censor van het wetenschappelijke debat. Het is als een droom.

Datum van de schermopname: 02/07/2021.

« Onderzoeker misschien, dokter, ik weet het niet », valt acteur Alain Delon hardhandig Didier Raoult aan. Het is verbazingwekkend te zien hoe de kostbare pixelruimte voor reacties op een zeer actuele zoekopdracht wordt binnengedrongen door commentaren die grenzen aan laster.

De reputatie van Didier Raoult op de eerste pagina van de Bing-machine lijkt op een lastercampagne. In de nieuwscarrousel wordt Raoult zelfs in verband gebracht met Bernard Tapie: « Twee brandstichters in de brand van Frankrijk « , luidt er een.

Er wordt geen link verstrekt naar de belangrijkste betrokkene, die niettemin een zeer omvangrijk videokanaal aan de IHU Marseille onderhoudt. De resultatenpagina van Bing is een eenzijdig proces, dat de beschuldigde geen stem geeft.

Het is niet onze bedoeling een standpunt in te nemen, maar veeleer om ons bewust te zijn van een objectief feit: zelfs een nominatief verzoek betreffende een van de hoofdrolspelers in het COVID-19-debat genereert waardeoordelen, maar nauwelijks banden met de betrokken personen, die het mogelijk zouden maken een eigen mening te vormen. Het oordeel van de persoon heeft voorrang boven de oorspronkelijke bronnen.

Het resultaat is merkbaar in de publieke opinie: alleen al het noemen van Didier Raoult roept verhitte reacties op, soms van mensen die hem nog nooit hebben horen spreken.

Nog een belangrijk punt, en een waarschuwing bij mijn analyse: het is belangrijk te weten dat bij Google de resultaten van computer tot computer kunnen verschillen, afhankelijk van verschillende parameters, zoals de geografische locatie of de zoekgeschiedenis van een gebruiker. De zoekmachine heeft de neiging u, waar mogelijk, gelokaliseerde informatie aan te bieden en de voorkeur te geven aan het soort informatie dat u lijkt aan te spreken of regelmatig raadpleegt. Dit wordt « personalisering van zoekresultaten » genoemd.

De geografische filter is niet het minst belangrijk. Als ik bijvoorbeeld op Google Frankrijk zoek naar « Dipali Ojha India », kom ik op een onaantrekkelijke pagina terecht, waarop profielen lijken te staan van mensen die overeenkomen met de naam waarnaar ik zoek. Maar er is geen nieuws gekomen.

Als antwoord op de zoekopdracht « Dipali Ojha », is de resultatenpagina van Google Frankrijk niet erg aantrekkelijk.
Wanneer we rechtstreeks naar Google News gaan, stuiten we op een reeks artikelen, die verrassend genoeg bijna allemaal afkomstig zijn van media buiten Europa: Marokko, Mali, enz.
Op de alternatieve motor DuckDuckGo(11)de algoritmische mist wordt opgetrokken: belangrijke informatie over de huidige proef wordt aan het licht gebracht.

Wat moeten we in gedachten houden als een punt van waakzaamheid? Het zoeken naar informatie, met name op Google France, kan betekenen dat u cruciale informatie helemaal mist, wanneer deze niet door de Europese media wordt behandeld. Het gebruik van alternatieve zoekmachines naast Google en Bing zal u misschien verrassen, bijna evenzeer als een mist die optrekt om een geheel nieuw informatielandschap te onthullen.

In deze zaak werd de klacht van de Indiase orde van advocaten tegen Dr. K. K. ingediend bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Soumya Swaminathan, wetenschappelijk directeur van de WHO, wegens verkeerde informatie over ivermectine, is momenteel het onderwerp van radiostilte in de Franse media, met uitzondering van France Soir, dat de informatie doorgeeft(12).

De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft de doeltreffendheid van ivermectine als behandeling van VIDCO erkend en dit is ook bevestigd door openbare en particuliere medische deskundigen. Het Indiase Hooggerechtshof heeft zich voor deze behandeling uitgesproken. Dit is de erkenning van ivermectine in een land dat het gebruik ervan reeds heeft veralgemeend. Maar deze erkenning wordt momenteel in de Europese media tot zwijgen gebracht. Stilte die weerklinkt door Google’s geografische filter.

Kom op, we hebben het beste stuk voor het laatst gelaten. Nog nooit in de 20-jarige carrière van de zoekmachine: de krant Le Monde, bijna zonder concurrentie op een zoekopdracht over vaccingerelateerde sterfgevallen. Zeker, de zoekzin « in de wereld » is een echo van het merk van de krant, maar in veel andere contexten gaat Google perfect om met polysemie.

Bij de eerste 8 resultaten wordt de krant Le Monde 6 maal geciteerd. Mooie verscheidenheid van bronnen over een controversieel onderwerp.

Hoewel wij niet beweren dat wij hier een uitputtende analyse hebben uitgevoerd, hebben wij tot besluit vastgesteld dat :

 1. De allereerste Google-resultaten hebben een drastische invloed op de opinie.
 2. Deze allereerste resultaten missen vaak wetenschappelijke consistentie.
 3. Microsoft’s Bing motor is een arena voor laster.
 4. Steeds meer informatie wordt door Google in scène gezet, zonder dat externe bronnen hoeven te worden geraadpleegd.
 5. Cruciale informatie ontbreekt volledig in de lokale motor.
 6. Google’s suggesties filteren belangrijke informatie eruit.
 7. Google heeft uitdrukkelijk en actief een standpunt ingenomen ten gunste van vaccins.
 8. Google geeft de officiële informatie als eerste door.
 9. Uw persoonsgegevens, met inbegrip van locatiegegevens, kunnen worden doorgegeven aan staten.
 10. De algoritmen van Google worden niet openbaar gemaakt, maar zij bepalen wel de realiteit van de toegang tot informatie.
 11. Het gebruik van zoekmachines is voor 95% geconcentreerd op Google.
 12. Alternatieve zoekmachines (b.v. DuckDuckGo of Ecosia) veranderen in sommige gevallen het informatielandschap.

Jean-Marc Hardy

Notes et références
 1. https://www.abondance.com/20181130–38484-infographie-les-parts-de-trafic-des-moteurs-de-recherche-dans-le-monde.html
 2. https://www.1ere-position.fr/definitions/ctr-clickthrough-rate/
 3. https://blog.google/products/search/how-mum-improved-google-searches-vaccine-information/
 4. https://www.abondance.com/20210324–44991-les-serp-a-zero-clic-progressent-encore-65-des-pages-de-resultats-ne-generent-aucun-clic-etude.html
 5. https://www.europe1.fr/economie/covid-19-google-veut-participer-aux-efforts-de-vaccination-dans-le-monde-4038886
 6. https://fr.statista.com/statistiques/631787/demande-d-information-du-gouvernement-emise-a-google-liee-aux-utilisateurs/
 7. https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/google-va-publier-certaines-donnees-de-geolocalisation-20200403
 8. https://www.journaldemontreal.com/2020/04/03/la-sq-se-prepare-a-geolocaliser
 9. https://www.ecosia.org/
 10. https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-variant-delta-ce-que-disent-les-chiffres-sur-l-efficacite-de-la-vaccination-2189987.html
 11. https://duckduckgo.com/
 12. https://www.francesoir.fr/politique-monde/livermectine-utilisee-en-inde-avec-succes-confirmee-comme-traitement-contre-la-covid
3

3
Auteur

Espace membre

Leden