Waar zijn de journalistenvakbonden? Hallo…

Brief van onze advocaat aan de Vereniging van Beroepsjournalisten

« Beste leden van de AJP, mevrouw SIMONIS,

Verschillende journalisten hebben mij geraadpleegd en hebben zich verbaasd over het schaamteloze stilzwijgen van de AJP over bepaalde gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de Europese demonstratie van zondag 23 januari (hoewel verschillende video’s sinds die zondagmiddag, d.w.z. meer dan twee dagen, in een loop zijn opgenomen). In ieder geval eisen zij dat er een klachtendossier wordt geopend, net zoals de leden van de AJP de dag na de demonstraties van 7 juni 2020 hebben gedaan en bepleit(1).
De collectieve klacht die voor de gelegenheid werd ingediend, heeft duidelijk niet het gewenste effect gesorteerd, namelijk, en ik citeer: « dat de politie de journalisten op het terrein hun werk laat doen » en het lijkt noodzakelijk de bevoegde autoriteiten opnieuw in uw hoedanigheid te interrumperen.
De betrokken journalisten en media zijn inderdaad verbaasd over het totale gebrek aan reactie wat hen betreft, terwijl de AJP op 20 december nog aan de kaak stelde dat « de media niet de enigen zijn die bezorgd moeten zijn.
Geen enkele journalist moet vrezen voor zijn of haar veiligheid omdat hij of zij zijn werk doet « 
Sterker nog, bijna een maand geleden heeft de AJP zelfs een civiele procedure aangespannen (!), terwijl ze pleitte dat  »
Het geweld, de beledigingen en vooral het gebruik van een verblindende spray door de aanvallers om journalisten te verhinderen hun werk te doen, moeten zonder voorbehoud worden veroordeeld « Dit gebeurde in het kader van zijn tussenkomst ten behoeve van journalist Eric Boever(2), hetgeen bij de betrokkenen nog meer misverstanden heeft doen ontstaan.
Om u te overtuigen van de legitimiteit van hun beweringen, nodigen de media Vécu, evenals de media Kairos, u uit om vanaf nu twee bijzonder schokkende sequenties te bekijken, waarvan ik hoop dat ze u zullen doen reageren(3).
Het is ontstellend dat dergelijke steeds terugkerende praktijken (willekeurige arrestatie en onevenredig gebruik van traangas!) nog steeds tot totale straffeloosheid kunnen leiden, zonder dat de AJP zich daar ook maar enigszins aan stoort, temeer daar, zoals u in de laatste sequentie zult zien, de heer Penasse niet nalaat zijn beroepskaart te gebruiken om te trachten zich tegen een dergelijke aanval te beschermen.

Joshua de Vécu gearresteerd door de Brusselse politie


Indien nodig bevestigen wij dat de aanwezigheid van deze journalisten eveneens onontbeerlijk is, omdat zij ons in staat stelt bepaalde bewijzen te bewaren en te verzamelen van andere evidente politiemisbruiken, die in alle hevigheid en steeds systematischer tegen gewone burgers worden begaan(4).
Een andere reden voor hun persoonlijke aanwezigheid in het veld (en vele genomen risico’s…), in hun onmiskenbare hoedanigheid van journalisten.
Gezien het bovenstaande hoop ik dat u het ermee eens zult zijn dat deze situatie in haar huidige vorm onaanvaardbaar is en dat zij krachtig en zonder discriminatie moet worden aangepakt.
Temeer daar zich nog maar twee weken geleden, op 9 januari 2022, een ander onverwacht tafereel voordeed toen enkele politieagenten verschillende journalisten, allen nog in het bezit van geldige perskaarten, zichtbaar « screenden » (wat resulteerde in een nieuwe verwonding van een van hen…)(5).
In dergelijke omstandigheden lijken veel burgers zich zorgen te maken over een vorm van inertie van uw kant, die hopelijk niet meer latent zal zijn.
Daarom wil ik u bij voorbaat danken voor de snelle en optimale follow-up van deze brief.
Toegewijde gevoelens, »

Espace membre

Leden