Vrienden van Kairos »-conferenties: onderwijs

« Kunnen de geesteswetenschappen de mensheid helpen het hoofd te bieden aan de objectieve en subjectieve gevaren waarvoor zij staat? »

Jean-Marc Cuvelier: leraar Frans.

Conferenties over verschillende thema’s, georganiseerd ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de vereniging « Les Amis De Kairos ».

Na slechts één jaar van de oprichting van de Vrienden van Kairos, is het succes er: verschillende antennes gecreëerd in België, meer dan 170 deelnemers om het éénjarig bestaan te vieren, een voortdurende netwerking, projecten van nieuwe antennes… Dit is een concrete uiting van wat wij sinds de oprichting van de krant hebben nagestreefd: niet alleen ideeën uitwisselen, maar actie ondernemen, verbanden leggen, actie ondernemen.

Espace membre

Leden