Verzoekschrift om de hoorzittingen in het debat over verplichte vaccinatie in het Parlement af te ronden

Geachte parlementariërs, dames en heren,

Dit verzoekschrift (1) maakt deel uit van de debatten in de Tweede Kamer, meer bepaald in de Commissie Volksgezondheid, over de Covid-19 vaccinatieplicht.

In die zin wordt u een lijst van negen bijkomende deskundigen voorgelegd om de hoorzittingen te vervolledigen.

Deze negen deskundigen bevestigden hun instemming om aan dit debat deel te nemen (zie bijlage). Het zijn wetenschappelijke, academische, medische, geestelijke gezondheids- en juridische deskundigen:

- Pr. Bernard Rentier, Viroloog en bioloog gespecialiseerd in zoölogische wetenschappen, voormalig rector van de Universiteit van Luik,

- Pr. Denis Flandre, ingenieur (DNA- en antigene testtechnologieën, ademhalingsmeting, luchtkwaliteit en ventilatie, enz.), UCLouvain,

- Pr. Christine Dupont, bio-ingenieur (intergenerationele overdracht, formulering van vaccins, enz.), UCLouvain,

- Caroline Vandermeeren, bio-ingenieur (gespecialiseerd in industriële (micro)-biologie), doctor in de biotechnologie en de biochemie, zelfstandig consultant in de farmaceutische en de biotechnologiesector,

- Pr. Elisabeth Paul, Gezondheidsbeleid en ‑systemen (socio-economische determinanten van gezondheid, enz.), ULB,

- Gary Fass, vaatchirurg, patiënt begeleider,

- Jean Van Hemelrijk, Psycholoog,

- Audrey Despontin, advocaat, lid van het privaatrechtelijk centrum van de ULB,

- Audrey Lackner, advocaat.

Het doel van dit verzoekschrift is ervoor te zorgen dat deze negen deskundigen in bovengenoemd debat kunnen worden gehoord.

Dit is van belang om het debat te verdiepen, het zo volledig mogelijk te maken en rekening te houden met de mening van diverse academici, wetenschappers en deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheid, alsmede van op dit gebied gespecialiseerde juristen. Dit is een uiterst complex en gevoelig debat. Het is dan ook van essentieel belang dat het zoveel mogelijk meningen weerspiegelt, zodat de parlementsleden een goed geïnformeerd standpunt over het onderwerp kunnen innemen. Voorts lijkt het erop dat in de lijst van 32 door het Gezondheidscomité geselecteerde deskundigen bepaalde profielen of evenwichten ontbreken, zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen (die wel in deze lijst is opgenomen), de ondervertegenwoordiging van de geestelijke gezondheidszorg en de juridische sector, enz. Het is derhalve noodzakelijk deze aspecten in het debat te versterken.

Daarom, beste parlementsleden, dames en heren, en op voorwaarde dat dit verzoekschrift het vereiste aantal handtekeningen krijgt, is het wenselijk dat u de negen hierboven voorgestelde deskundigen hoort in het kader van dit fundamentele debat voor de Belgische bevolking.

  1. https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i‑697

Espace membre

Leden