Externe bijdrage

Verklaring van burgerlijke ongehoorzaamheid

De verklaring

Alice Magos

Ministers, leden van wetenschappelijke raden, minister-presidenten en andere « besluitvormers », wij delen u hierbij mede dat wij ongehoorzaam zijn geweest, ongehoorzaam zijn en opnieuw ongehoorzaam zullen zijn.

We zullen nooit stoppen met zingen, schreeuwen, lachen en liefhebben. Wij zullen ongehoorzaam blijven omdat wij nooit zullen aanvaarden dat u de geneugten des levens, de ontmoetingen, het gezin en de culturele vieringen gevaarlijk en vogelvrij verklaart.

Wij verbinden ons ertoe het leven van anderen niet in gevaar te brengen, integendeel, wij zullen de hygiëneregels in acht nemen die fundamenteel zijn voor het leven in de samenleving, wij zullen onze collectieve immuniteit versterken, zonder gek te worden van angst, wat zoals u weet onze gezondheid en die van anderen zou verzwakken.

Wij zullen onze « kwetsbare » ouders, familieleden en ouderen blijven helpen om niet te sterven van eenzaamheid; onze vrouwen en kinderen om niet het slachtoffer te worden van huiselijk geweld, of dat nu fysiek, moreel of psychologisch is. We zullen onze pasgeborenen als eerste aan onze gezichten blijven voorstellen.

Wij hebben besloten niet te gehoorzamen omdat wij dagelijks in contact komen met vrouwen en mannen die zich grote zorgen maken over deze « nieuwe » ziekte, en die soms zelf of hun naasten hebben geleden. Wij respecteren onze medemens en begrijpen volkomen hun legitieme nood. Maar we zullen niet sterven uit angst om te leven. Wij zullen pleiten voor dialoog en gezond verstand. Wij zijn ons ervan bewust dat veel van onze medemensen twijfels hebben en daarom ook enkele verboden hebben overtreden. Aan het eind van ons Latijn zijn het alleen deze ‘gaten’ die ons enige vorm van overleving mogelijk maken.

Vooral omdat de « flagrante misdaden » eerst van jou zijn.

Wij zullen opnieuw ongehoorzaam zijn omdat wij uw inconsequenties, uw leugens, uw gebrek aan empathie, uw intolerantie, uw censuur en weigering om legitieme vragen te beantwoorden, uw gebrek aan transparantie en uw vijandigheid tegenover elk democratisch debat, niet langer kunnen verdragen.

Wanneer de staat die u leidt hele delen van zijn bevolking infantiliseert en veroordeelt, wanneer hij onze ouderen, onze winkeliers, onze restauranthouders, onze ambachtslieden, onze kunstenaars, onze kappers, onze studenten, onze jongeren en hun gezinnen naar de ondergang drijft, naar de ellende, naar de straat en naar zelfmoord!

Wanneer deze staat zich opwerpt als leraar, als redder, wanneer hij onze openbare diensten heeft vernietigd en nog steeds vernietigt, wanneer hij onze ziekenhuizen en onze verzorgers wurgt door tientallen jaren van bezuinigingen. En een jaar van gezondheidscrisis heeft geen verbetering in hun situatie gebracht.

Hoewel de staat beweert dat hij tegen zijn taak is opgewassen, blijven wij twijfelen: waar was u toen u had moeten optreden tegen wat ons ziek maakt? … Vervuilende stoffen die onze longen verzadigen, junk food dat onze gezondheid vernietigt op een dagelijkse basis, steeds meer geestdodend werk gewijd aan het welzijn van de aandeelhouders, schermen en aangesloten speelgoed dat ons verhindert om na te denken? Ga je ons nu laten geloven dat je geeft om het algemeen welzijn?

Wij zullen nog steeds ongehoorzaam zijn omdat wij niet geloven in de dure wondermiddelen uit de doos van Pandora van de farmaceutische bedrijven, die wedijveren om degene die het eerst het geld zal krijgen, terwijl deze multinationals zich preventief beschermen tegen de bijwerkingen van een vaccin dat de Staat ons verkoopt als onschadelijk, terwijl hij toegeeft dat hij niet eens weet of het ons wel beschermt.

Wij verwerpen de arrogantie van degenen die een nieuwe ziekte beheren met verbodsprotocollen en alle andere opties verbieden, terwijl het gebrek aan debat flagrant is en de censuur welig tiert.

Wij zijn van mening dat het respectvol luisteren naar de verschillende meningen, evenals de vaardigheden die de beoefenaars van het vak hebben verworven, het gebruik van oude, goedkope geneesmiddelen, onafhankelijk onderzoek en openbaar debat het mogelijk zouden maken de toekomstige ontwikkelingen van deze ziekte te beheersen en hierop te anticiperen, maar ook om « levens te redden » en « collateral damage » te vermijden, om de oorlogszuchtige woordenschat te gebruiken waar sommigen van u dol op zijn… Wij weten dat wij 99% kans hebben te sterven aan kanker, hart- en vaatziekten, cerebrovasculaire aandoeningen en zelfs, waarom niet, ouderdom in plaats van aan dit virus.

Laten we niet vergeten wat Albert Jacquard, de grote Franse humanist, geneticus en bioloog, die in 2013 overleed aan leukemie (in een tijd waarin men aan iets anders kon sterven dan aan het SARS-CoV-2-virus…), zijn hele leven al zei: « Ik ben de banden die ik met anderen smeed. Anderen zijn niet onze hel omdat zij anderen zijn; zij creëren onze hel wanneer zij niet aanvaarden zich met ons te verhouden.

Wij zullen dus ongehoorzaam zijn om niet besmet te worden door uw hel, uw muilkorven, uw anathema’s, uw diktaten en uw toespraken die slaafs door de media worden doorgegeven. Wij zullen ongehoorzaam zijn, opdat de wereld van morgen niet slechter is dan de vorige en vooral opdat zij beter, rechtvaardiger en fatsoenlijker is, met respect voor de aarde en al wat erop leeft.

Wij roepen op tot een boycot van al diegenen die ons verachten en onbeschaamd vooroordelen. Wij willen ongehoorzaamheid graag aanstekelijk maken, zodat wij ons samen bewust worden van onze genezende kracht. Dat wij samen over onze gemeenschappelijke toekomst beslissen, door maatregelen te nemen met eerbiediging van de democratische rechten en instellingen, en niet door deze met voeten te treden met noodtoestanden en dergelijke.

Als geld en macht uw drijfveren zijn, dan zijn de onze vrijheid, evenals de wet, met het oog op het algemeen welzijn.

Zoals de schrijver Frédéric Gros het zo treffend formuleerde: « Vanaf het moment dat wij als machines gehoorzamen, wordt ongehoorzaamheid een daad van menselijkheid ».

Espace membre

Leden