Vaccineer! Vaccineer, wat er ook voor nodig is!

Illustré par :

Volgens de Europese Commissie is de Het « voorzorgsbeginsel » is een benadering van risicobeheer die inhoudt dat een beleid of maatregel die een potentieel risico voor mens of milieu inhoudt en waarover geen wetenschappelijke consensus bestaat, niet moet worden uitgevoerd »(1). Dit beginsel, dat sinds het Verdrag van Maastricht in 1992 is ingevoerd om redenen van volksgezondheid of milieubescherming, is een essentiële bepaling van de Europese Verdragen. Het heeft het met name mogelijk gemaakt met hormonen behandeld rundvlees en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) op het continent te verbieden, zonder onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs van enig gevaar. Een nobel principe dat snel ter ziele ging. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan wordt het beschouwd als een « handelsbelemmering », zodat handelsovereenkomsten van de nieuwe generatie — bijvoorbeeld de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur, CETA — het praktisch « illegaal » maken. Een van de hefbomen is de invoe …
Notes et références
 1. https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle. html?locale=fr
 2. https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d1_en.pdf, p. 72.
 3. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018–07/cp180111fr.pdf
 4. Communication de la Commission, « Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe », 10 mars 2020.
 5. Communication de la Commission, « Pacte vert pour l’Europe », 11 Décembre 2019.
 6. Conclusions du Conseil du 9 juin 2020 (9 juin 2020), « Façonner l’avenir numérique de l’Europe ».
 7. « La 5G dans la dernière ligne droite », in La Libre Belgique, 22 octobre 2021, p. 26.
 8. La biosécurité permet d’appréhender les risques liés aux biotechnologies.
 9. La Libre Belgique, 23 — 24 Octobre 21, p. 6.
 10. Idem, p. 4.
 11. https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_alexander-de-croo-cette-epidemie-devient-une-epidemie-des-non-vaccines-la-situation-a-bruxelles-n-est-ni-acceptable-ni-tenable?id=10844128
 12. De nombreux cas d’animaux contaminés par l’Homme ont été recensés : chat, chien, hamster, vison, furet, etc… Si aujourd’hui, les animaux sauvages et domestiques ne jouent aucun rôle dans l’épidémie de Covid- 19, l’agence française Anses (Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale) estime que « le risque de constitution d’un réservoir animal existe ». https:// www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-contamination- inversee-cette-menace-pourrait-relancer-epidemie-covid-19–92375/
 13. https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Leidraad+voor+personen +die+zich+niet+kunnen+laten+vaccineren+tegen+Covid.docx-FR.pdf
 14. Il est donc possible de se faire vacciner à l’hôpital. Au service de réanimation, la réaction anaphylactique pourra directement être prise en charge.
 15. Sources : Sciensano (chiffres du 3 nov. 2021).
 16. Système de surveillance des effets secondaires des médicaments.
 17. La Libre Belgique, 20 octobre 2021, p. 8.
 18. Sous motif de secret industriel, la Commission européenne refuse de divulguer des informations essentielles comme, notamment, le régime de responsabilité juridique en cas d’effets secondaires et le prix des vaccins.
 19. La Libre Belgique, 30 septembre 2021, p. 38.

Espace membre

Leden