Uitnodiging voor officiële deskundigen

Deze brief werd toegezonden aan degenen die de uitnodiging voor het grote debat op 10 juni hadden ontvangen:

- Erika Vlieghe, Yves Coppieters, Marc Van Ranst, Yves Van Laethem, Emmanuel André, Marius Gilbert.

Maar ook aan de huidige leden van GEMS:

- Steven Vangucht, Niel Hens, Geert Molenberghs, Mathias Dewatripont, Céline Nieuwenhuys. 

« Hallo,

Het debat van 10 juni bood de gelegenheid om bijzonder interessante informatie uit te wisselen(https://www.kairospresse.be/grand-debat/), die wij in uw toespraken en verschillende verslagen niet vaak hebben kunnen vernemen. Aangezien twijfel inherent is aan de wetenschap, ben ik ervan overtuigd dat het eenzijdige discours dat wij nu al meer dan een jaar te horen krijgen, niets meer is dan een ongelukkige misleiding, en dat u aandachtig zult luisteren naar de verschillende opmerkingen die tijdens deze 3 uur en 15 minuten durende discussie worden gemaakt door sprekers met diverse wetenschappelijke en medische achtergronden.

Het zou dan ook bijzonder nuttig zijn indien u hierover zou kunnen spreken in een komend groot debat, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd en waar wij uw argumenten, overeenkomsten en meningsverschillen kunnen horen.

Ik ben er zeker van dat wij de gelegenheid zullen vinden om met elkaar van gedachten te wisselen, ten einde gezamenlijk aan de waarheid te bouwen, hetgeen alleen kan geschieden met inachtneming van het algemeen belang.

Ik kijk ernaar uit om van u te horen,

Alexandre Penasse

Journalist, hoofdredacteur van Kairos »

Espace membre

Leden