Externe bijdrage

Tussen de pest (het covid safe ticket) en cholera (verplichte vaccinatie) is er geen sprake van kiezen!

Anonieme medewerkers

In een witboek waarin hij terecht het tot zondebok maken van de niet-gevaccineerden door een groeiend deel van de samenleving, bepaalde media en de politieke wereld aan de kaak stelt, concludeert een vooraanstaande Belgische politicoloog, net als vele politici, dat de tijd rijp is voor een debat over de vaccinatieplicht(1).

De auteur wijst er echter op dat « ondanks de wijdverbreide overtuiging, gevaccineerde mensen nog steeds covid-19 kunnen oplopen en overdragen. Vaccinatie vermindert alleen deze overdracht, in verhoudingen die nog moeten worden vastgesteld. De waarde van vaccins ligt veeleer in hun opmerkelijke doeltreffendheid bij het voorkomen van ernstige vormen van de ziekte. Maar..,

  1. als de vaccinatie tegen covidae de overdracht van virussen niet voorkomt, is er geen wetenschappelijke basis voor deze vaccinatieplicht: wat zou het nut ervan zijn voor de gezondheid?
  2. Aangezien het coronavirus een zoönose is, zou zelfs een totale vaccinatie van de menselijke bevolking SARS-CoV‑2 en zijn huidige en toekomstige varianten niet kunnen uitroeien, wat deze vaccinatieverplichting des te onverdedigbaarder maakt (de uitroeiing van pokken was mogelijk omdat het virus alleen mensen trof).
  3. Wat de « opmerkelijke » doeltreffendheid van vaccins bij het voorkomen van ernstige vormen betreft, deze wordt nog onderzocht om de precieze mate ervan vast te stellen, en heeft geen betrekking op jonge of gezonde mensen die geen risico lopen op ernstige vormen: waarom zouden zij zich beschermen tegen een risico dat zij niet lopen?
  4. De auteur lijkt ook niet te beseffen dat geen enkele wetenschappelijke studie tot nu toe het door de WHO aanbevolen werk heeft gedaan om te controleren op verwarrende factoren (covariaten die een verwarrende vertekening kunnen veroorzaken), en het is verontrustend dat veel studies mensen die 2 of 3 weken eerder zijn gevaccineerd meetellen als niet-gevaccineerd. Dit is volgens specialisten een ernstige epidemiologische fout.
  5. Sommige mensen nemen liever het risico om besmet te raken met covid dan te worden onderworpen aan een experimenteel vaccin waarvan zij geen ernstige bijwerkingen wensen te ondervinden, en dat is hun goed recht. Bovendien bestaat er geen gevaar voor overbevolking van de ziekenhuizen, aangezien het slechts om een minderheid gaat, aangezien meer dan 80% van de bevolking is gevaccineerd en, naar men zegt, « beschermd is tegen ernstige vormen ».

De auteur voegt eraan toe dat « deze zelfde politici weigeren te praten over verplichte vaccinatie. Dit zou een gezonde manier zijn om het onderwerp te benaderen ». De afgelopen dagen hebben veel politici zich echter duidelijk uitgesproken voor verplichte vaccinatie! Onder het mom van een (zeer relevante en legitieme) aanklacht tegen het covid-veilig-kaartje, ligt het standpunt van de auteur duidelijk in de lijn van dat van de regering, die vaccinatie verplicht wil stellen, maar de invoering daarvan uitstelt om de enkele reden dat zij de wettelijke middelen daartoe zoekt en langzaam maar zeker de publieke opinie voorbereidt. Wat de haalbaarheid van de controle op deze vaccinatieverplichting betreft, stelt de auteur dat deze niet moeilijker uit te voeren zou zijn dan de controle op het covid safe-ticket: « Laten we een suggestie durven doen: we zouden bijvoorbeeld bij elke ingang van een café, restaurant, sporthal, ziekenhuis, enz. een controle kunnen uitvoeren op de vaccinatiestatus, wat precies is wat de uitgebreide versie van het covid safe-ticket voorziet. Dit is doen alsof men vergeet dat het covid-veilig ticket, zo discriminerend en abject als het is, nog steeds een plaats in de samenleving laat (in tegenstelling tot verplichte vaccinatie) voor ongevaccineerden die negatief getest zijn of genezen zijn van covid (dat is, (wat, wij zijn het met de auteur eens, uiterst pervers is, omdat enerzijds niemand zich een screeningstest om de 48 of 72 uur kan veroorloven, en anderzijds het onwaarschijnlijk is dat iemand die van covid genezen is, zes maanden later opnieuw besmet zal zijn en zijn covid-veilig ticket zal kunnen verlengen). De auteur, die de regels van de medische deontologie vergeet, gaat ook voorbij aan het privé-karakter van de vaccinatiestatus die onder het medisch geheim valt.

Voor een auteur die deel uitmaakt van een groep wetenschappers en academici die terecht en op briljante wijze campagne voeren tegen de vaccinatie van de allerkleinsten, is het standpunt dat in dit artikel wordt ingenomen uiterst dubbelzinnig: waarom tegen vaccinatie van de allerkleinsten zijn en vervolgens verplichte vaccinatie voorstellen? Of hoopt de auteur dat de uitkomst van dit debat over verplichte inenting zal zijn dat deze optie wordt verworpen? Een dergelijke hoop zou uiterst naïef zijn gezien de huidige staat van onze « democratie », het gebrek aan diversiteit in de groep wetenschappers die de regering mag adviseren en de ontwikkeling in de richting van verplichte vaccinatie die in sommige landen, waaronder in het hart van de EU, gaande is.

Het debat over de verplichte vaccinatie is dus niet « gezond »: de verplichting om een experimenteel vaccin in te spuiten bij mensen die geen risico lopen, bij jongeren en binnenkort bij baby’s, komt neer op de bekrachtiging van het einde van de individuele geïnformeerde toestemming (vastgelegd in de verklaringen van Neurenberg en Helsinki), van het recht van het individu op zijn eigen lichaam (hebben wij enig idee van de implicaties hiervan, buiten dit debat?

Espace membre

Leden