Externe bijdrage

Tot het einde van een absurde logica

Wil je het achter de rug hebben - reclamecampagne illustratie

Duizeligheid. Dat was het heftige gevoel dat ik kreeg toen ik op een sombere herfstochtend in Brussel naar mijn werkplek liep en deze poster als een spinnenweb op me afkwam. Het beeld van een lachend, stralend, zelfverzekerd gezicht. Dat van een zestigjarige man, een grootvader met geruststellende rimpels, rijk aan ervaring, die met zijn linkerhand het overwinningsteken « V » maakt, d.w.z. « V » voor « ingeënt »:  » Om mezelf en anderen te beschermen, zeg ik ja tegen de booster. Waarom daar stoppen? « .

« Hoe groter het is, hoe beter het gaat », placht Jacques Chirac met grote finesse te zeggen. In een paar woorden, deze pro-booster slogan, die ons als vanzelfsprekend zou bereiken, heeft mij, als getuige, naast vele andere stille toeschouwers, tot in het diepst van mijn hart in opstand gebracht over het veld van ruïnes dat is ontstaan door twee jaar schandalig en rampzalig sanitair beheer, in termen van volksgezondheid. Voor altijd in mijn geheugen gegrift is de bittere herinnering aan onze ministers van Volksgezondheid die hun missie in wezen reduceerden tot die van « ministers van Covid19 « .

Hoe zit het met het angst aanjagende klimaat dat kunstmatig is ontwikkeld door de systematisering van hooggevoelige PCR-tests, waarvan de positieve gevallen grotendeels asymptomatisch waren? Ongeacht de pathologie van de mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen of stierven, zolang ze positief testten op Covid19, bliezen ze Sciensano’s statistieken op. Hoe zit het met de geestelijke gezondheid in deze verspreiding van angst? Hoe zit het met het dragen van maskers voor kinderen? Hoe zit het met het isolement van individuen? Hoe zit het met de gevolgen van de economische ramp als gevolg van willekeurige handelssluitingen en opeenvolgende opsluitingen? Hoe zit het met de monsterlijk onderschatte bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van deze experimentele RNA-gen-inentingen, die « vaccins » worden genoemd? Hoe zit het met mijn vrouw, die al enkele jaren aan kanker leed en binnen tien dagen na haar tweede dosis plotseling een acute myocarditis kreeg, en wier tumoren zich razendsnel vermenigvuldigden, tot grote ontsteltenis van haar oncologen, waardoor ze uiteindelijk binnen enkele weken aan haar einde kwam?

Het doel van deze promotiecampagne die Coronavirus.Brussels dit najaar organiseert, onder de paraplu van de Brusselse openbare besturen, in overleg met de FOD Volksgezondheid, is de « booster », d.w.z. een vierde dosis van dit beroemde « vaccin » dat zijn doeltreffendheid heeft bewezen tegen Covid19 en zijn steeds minder angstaanjagende varianten. Logisch. Zodra het werd gelanceerd, heeft dit « vaccin » ongetwijfeld de overdracht van het virus voorkomen, dat was duidelijk, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat gehamerd in de media. We waren allemaal moreel, en toen onder de libertijnse dreiging van de gezondheidspas, verplicht ons massaal te « vaccineren », ook gezonde jongeren en volwassenen, en werknemers in de gezondheidszorg. Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook om anderen te beschermen, vooral ouderen. Vaccineren was de circulatie van het virus lamleggen. De gezondheidspas, een vergunning om te reizen.

Het haalde de krantenkoppen niet: dat argument viel op 10 oktober 2022 in het Europees Parlement in duigen. Tijdens een hoorzitting zei Janine Small, President of Global Markets van Pfizer, dat er geen tests zijn uitgevoerd die aantonen dat het « vaccin » overdracht voorkomt voordat het intensief werd verspreid. Daarom werd niet aangetoond dat het « gevaccineerd zijn » anderen beschermde, aangezien niet werd aangetoond dat het virus door het « vaccin » werd tegengehouden. En deze dagen hoor ik sommige struisvogels praten over de terugkeer van een sanitaire pas deze winter. Ik ben overdonderd.

Zoals de vele oorlogen die door de VS en hun bondgenoten worden gevoerd, om humanitaire en democratische redenen worden beslist, zo heeft de Covid19-crisis duidelijk aangetoond dat het neoliberale systeem, dat zo eerlijk en ongeïnteresseerd is in geld en totaal vreemd is aan elke systematische belastingontduiking, zich vooral bekommert om het algemeen belang van de bevolkingen, en met name van de meest kwetsbaren. Dit nieuwe feit moet worden benadrukt. De inenting tegen Covid 19, een daad die zonder enige dwang wordt aanbevolen door de WHO, een internationale instelling die hoofdzakelijk wordt gefinancierd door privé-kapitaal, uiteraard zonder enig belangenconflict, was een gebaar van gezondheid en sociale solidariteit. Waarvan akte.

De heilige graal was de zoektocht naar kudde-immuniteit, d.w.z. het lucratief vrijgeven van miljarden doses op de markt op wereldschaal. Een « vaccin »-immuniteit waarvan het effect slechts enkele maanden duurt en die op den duur de eigen immuniteit van de « gevaccineerde » verzwakt, die wordt aangemoedigd om een of twee keer per jaar een booster te krijgen. Tot het einde? Tot het einde van zijn leven, gehaast of niet? Dit risico bestaat. Het is echt. Gelukkig ontslaan de door Ursula von der Leyen ondertekende contracten de farmaceutische handelaren van elke verantwoordelijkheid.

Zou het, met de wil om de absurde logica van onze autoriteiten te volgen, niet beter zijn om in ons openbaar vervoer, op het Brusselse grondgebied, en zelfs in het hele land, en elders… de bijgevoegde alternatieve affiche te dragen?

Theo Poelaert

Espace membre

Leden