Interventies van Pr Christian Perronne, Dr Alexandra Henrion-Caude en Pr Luc Montagnier voor het Luxemburgse Parlement — 12-01-2022 — Geselecteerde uittreksels

Op dinsdag 12 januari vonden in het Luxemburgse parlement twee debatten plaats naar aanleiding van de verzoekschriften tegen verplichte vaccinatie en gentherapie voor kinderen. Ongepubliceerd. Ziehier de drie toespraken van Christian Perronne, Alexandra Henrion-Caude en Luc Montagnier.

Espace membre

Leden