Terug naar de interpellatie M. LEPEN

Kairos liep Marion Maréchal Le Pen tegen het lijf op het Luxemburgplein in Brussel, tijdens de Coordination rurale rally op 24 januari. Dit was een gelegenheid om hem te vragen over de relevantie van het aan de kaak stellen van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) van de EU, de vrucht van het kapitalistische systeem, zonder het systeem zelf te bekritiseren. Is extreem rechts antikapitalistisch? Het is een vraag die controverse zal uitlokken op de netwerken… paradoxaal genoeg een bewijs van de onmogelijkheid vandaag de dag om te discussiëren… en het oneens te zijn.

Espace membre

Leden