STAATSCENSUUR IN HET MIDDEN VAN EEN PERSCONFERENTIE

De regering heeft alles in het werk gesteld om te verhinderen dat de journalist van Kairos op 27 november, na een verbod van meer dan 7 maanden, naar de persconferentie terugkeerde.


Eenmaal in de bunker, dankzij zijn volharding en zijn advocaat, heeft Alexander De Croo waarschijnlijk zijn vraag ontweken. Toen hij vijf keer aandrong en het woord vroeg, zette Alexander De Croo hem opzettelijk als laatste, zodat de controlekamer de microfoon en het beeld opzettelijk kon uitschakelen, en hem dus kon censureren. 

Dit is een echt schandaal! 

WORDT ELKE AFWIJKENDE MENING GECENSUREERD. DEMOCRATISCH DEBAT IS VERBODEN. 

De verboden vraag was (in afwachting van de tweede verklarende video):
« Tienduizenden werklozen, massale toename van het aantal zelfmoorden, verergering van het geweld binnen het gezin, daklozen, massale schooluitval, echtscheidingen, alcoholisme, sociaal geweld, toename van het aantal psychiatrische gevallen, verlies van referentiepunten, met name bij jongeren, die totaal niet in staat zijn zich een beeld van de toekomst te vormen, studenten in het hoger onderwijs die de hele dag aan beeldschermen gekluisterd zijn, depressief, verarmd door het gebrek aan banen, daklozen die in nog groteren getale sterven…


Wanneer zult u de sociale, economische en gezondheidsgevolgen van de tegen Covid genomen beleidsmaatregelen in aanmerking nemen om de kosten/batenverhouding ervan te beoordelen? Denkt u niet dat de veronderstelde gunstige effecten van deze maatregelen niet opwegen tegen de dramatische gevolgen ervan?

Espace membre

Leden