Staat en multinationals kapen de voedselketen

Online gepubliceerd in De andere krant, Nederland, 9 juli 2022.(1)

Er is niet veel te doen in de media over wat er in Nederland gebeurt. Natuurlijk komen de boeren in opstand tegen de plannen van het World Economic Forum die hun regering gehoorzaam uitvoert. Onder het voorwendsel van de bevolkingsgroei en de noodzaak om in de nabije toekomst 10 miljard mensen te voeden, is landbouw 2.0 in trek, ten nadele van de traditionele landbouw, waar de mensen nog met de handen in de grond zitten. Een artikel van onze Nederlandse collega’s, met hun vriendelijke toestemming om het hier te reproduceren.

De Nederlandse regering werkt nauw samen met het Wereld Economisch Forum (WEF) om de voedselsector radicaal te hervormen. Nederland is de spin in het web van een nog niet gevormde wereldwijde voedselketen, die wordt beheerst door de zogeheten Food Innovation Hubs van het WEF. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wageningen. De rol van de traditionele landbouwer in de plannen van het WEF is marginaal.

Het WEF, de eliteclub van multinationals en politieke leiders die in Davos is gevestigd, heeft over de hele wereld voedselinnovatiecentra opgericht. « Marktgebaseerde partnerschapsplatforms met meerdere stakeholders om lokale innovatie-ecosystemen te versterken », zo omschrijft het WEF ze. Zij moeten ervoor zorgen dat de voedselketen op de toekomst is voorbereid.

Volgens het WEF is een radicale hervorming van het voedselsysteem nodig om de honger in de wereld tegen 2030 de wereld uit te helpen. Er is nog een lange weg te gaan, want momenteel « hebben bijna twee miljard mensen geen toegang tot veilig, voedzaam en adequaat voedsel en sterven 690 miljoen mensen van de honger ».

Om het probleem op te lossen werd in 2020 — buiten het parlement om — een « globaal plan » opgesteld. Nederland speelt hierin een leidende rol. De Europese Food Innovation Hub van het WEF en zelfs het wereldwijde secretariaat van de Hubs zijn in Wageningen gevestigd. Het WEF werkt samen met de Wageningen Universiteit (WUR) en het voedselinnovatieplatform Food Valley NL, gesponsord door de provincie Gelderland. Het plan laat weinig ruimte voor traditionele landbouwers. Het WEF richt zich vooral op publiek-private partnerschappen met grote bedrijven. Food Valley NL is een goed voorbeeld: het wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, wordt voorgezeten door oud-minister Edith Schippers (VVD) — die ook voorzitter is van de levensmiddelenmultinational DSM — en heeft bedrijven als Jumbo, Aldi, HAK, Rabobank en DSM als leden. « De rol van voedingsbedrijven moet worden gestimuleerd om schaalbare oplossingen te creëren », zei premier Rutte vorig jaar op een WEF Zoom-bijeenkomst.

Rutte deed zijn uitspraak op een Zoom-bijeenkomst met de veelzeggende titel ‘Transforming food systems and land use’, waar hij zei dat het mondiale secretariaat van de food hubs door het WEF aan ons land was toegewezen, nadat Nederland al was aangewezen als hoofdkwartier voor Europese landen. De coördinatie is in handen van de Wageningen Universiteit.

Omdat de meeste media weinig of niets over het WEF-plan berichten — zelfs nu het debat tussen boeren en politici verhit is geraakt — lijkt het erop dat dit niet de realiteit is, of hoogstens een complottheorie. De betrokkenheid bij het plan en de doelstellingen onder leiding van het WEF is echter al openlijk verkondigd door de voormalige minister van Landbouw, Carola Schouten, en ook door de minister-president zelf. Afspraken over voedselhubs worden zelfs bezegeld in juridisch bindende contracten, zo toonde het Forum voor Democratie vorig jaar aan na Kamervragen in Schouten. Tijdens ontmoetingen met het WEF suggereerde Rutte zelf dat de transformatie van de voedselketen in volle gang was. « De World Economic Food Innovation Hubs verbinden regionale aandeelhouders (wat het WEF de zogenaamde stakeholders noemt) om innovaties op te schalen », aldus Rutte. Opvallend is dat met name veel bedrijven in de industriële en technologische sector een grote bijdrage leveren aan de hervormingsplannen voor de levensmiddelensector.

De regering en het WEF zeggen dat er meer voedsel moet worden geproduceerd omdat « de verwachte groei van de wereldbevolking (tot 10 miljard in 2050, en de gevolgen van de klimaatcrisis maken de huidige voedselonzekerheid alleen maar urgenter, » aldus een regeringsartikel van vorig jaar. Waarom deze boeren dan van het land verdrijven, zoals de Nederlandse regering nu openlijk doet? Is meer voedsel op minder landbouwgrond mogelijk? Ja, we hebben iets bedacht: verticale landbouw, d.w.z. landbouw die omhoog gaat. « Verticale landbouw. Is dit de toekomst van de landbouw? », stelt het WEF een retorische vraag. In een video is te zien hoe de Deense start-up Nordic Harvest in Kopenhagen een opslagplaats van 75.000 vierkante meter heeft ingericht waar voedsel in veertien op elkaar gestapelde lagen kan worden verbouwd. Technologische hoogstandjes zoals LED-verlichting, roterende mechanismen en sensorgestuurde irrigatie zorgen ervoor dat de gewassen in « perfecte omstandigheden » groeien.

« Onze productiviteit is extreem hoog en we laten een kleine voetafdruk achter », zegt David Rosenberg, CEO van Aerofarming, die zijn bedrijf omschrijft als een kruising tussen een landbouw- en een technologiebedrijf. « Onze gewassen groeien — van zaadje tot oogst — in veertien dagen. Het duurt 30 tot 45 dagen in een kas of op een veld. Het bedrijf — dat zich ook bezighoudt met genetische modificatie van zaden met behulp van CRISPR-technologie — beweert dat het 95% minder water nodig heeft dan op een boerderij en dat het 390 keer meer gewassen per vierkante meter kan produceren en zelfs dat het voedsel gezonder is dan op een gezonde boerderij (hoewel veel sceptici dit betwisten). Als dit verschijnsel zich over de hele wereld verspreidt, zal er veel minder landbouwgrond nodig zijn. In feite zullen er veel minder landbouwers nodig zijn. Niemand minder dan Bill Gates heeft 50 miljoen dollar in het bedrijf gestoken voor landbouwrobots die het werk veel sneller kunnen doen.

Hoewel het WEF en de regering nog steeds beweren dat de boeren ook in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen in de voedselvoorziening, lijkt dit een strategie te zijn om de mensen zo lang mogelijk rustig te houden. Het lijkt erop dat alleen partijen die bereid zijn de innovaties van de Food Hub over te nemen een rol zullen spelen in de voedselketen van de toekomst. In het algemeen loopt de landbouwsector achter, aldus het WEF. « De innovaties die onze voedselsystemen kunnen helpen transformeren, zijn er vaak al. Helaas blijven de toepassing en de schaalvergroting van innovaties in de agrovoedingssector achter bij die in andere sectoren.

Stikstofminister Van der Wal, Picnic en Bill Gates

De lijnen met de globalistische heersende elite zijn niet alleen kort aan de productiekant van de voedselketen, er is ook een (schijnbaar) belangenconflict aan de distributiekant. Het blijkt dat de zwager van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) — Bouke van der Wal — de eigenaar is van Picnic. Bill Gates investeerde vorig jaar 600 miljoen euro in deze online supermarkt. Hij zei dat hij wilde dat rijke landen « overschakelen op 100% synthetische vleesconsumptie om de klimaatverandering te helpen aanpakken ». Dit sluit nauw aan bij een ander idee voor voedselinnovatie dat door het WEF wordt gepromoot: 3D-geprint « vlees ».

Ido Dijkstra

Vertaling: Bernard Legros

Espace membre

Leden