SLS klacht tegen Les 9 Bonimenteurs: Pr Karine Lacombe (2/9)

In navolging van André Grimaldi is hier de 2e golf van klachten van de SLS tegen #Les9Bonimenteurs, de « artsen op het podium » die herhaaldelijk hun ethische verplichtingen niet nakwamen toen ze stelling namen in de media tijdens de « COVID19-crisis ».

Het Syndicat Liberté Santé, opgericht naar aanleiding van de wet van 5 augustus 2021 ter verdediging van de rechten van professionals in de gezondheidszorg en aanverwante beroepen, dient een klacht in tegen professor Karine LACOMBE bij de tuchtkamer van de Conseil Régional de l’Ordre des Médecins d’Île-de-France.

Espace membre

Leden