Reinfocovid, van Frankrijk naar België

Reinfocovid is in oktober 2020 in Frankrijk ontstaan onder impuls van Dr. Louis Fouché en 400 Franse artsen, onderzoekers en wetenschappers, die een kloof constateerden tussen enerzijds de sanitaire en wetenschappelijke realiteit en anderzijds de krankzinnige informatie en maatregelen (overdreven sterftecijfer, algemene verplichting om een gezichtsmasker te dragen, opsluitingen, inbreuk op therapeutische vrijheden…) die door de overheid werden opgelegd en door de media werden doorgegeven, zonder enig publiek debat. De hoop om de burgers in staat te stellen een standpunt in te nemen en te verwerpen wat niet eerlijk en niet goed voor hun gezondheid was, motiveerde diverse acties via sociale netwerken en de media, maar ook via conferenties en drukwerk. Reinfocovid werd opgericht als een groep vrijwilligers, horizontaal georganiseerd op een actieve geweldloze manier, met een tweeledige missie: enerzijds het herstellen van een menselijke band tussen zorgverleners die steeds meer ge …
  1. https://ordomedic.be/fr/avis/maladies/covid-19/deontologische-aspecten-aangaande-het-vaccinatieprogramma-tegen-covid-19

Espace membre

Leden