Reanimatiearts ontslagen om zijn ideeën

Pascal Sacré, reanimatiearts in het Grand Hôpital De Charleroi (GHDC), is op 20 oktober 2020 ontslagen wegens « ernstig wangedrag », kennelijk vanwege de ideeën die hij op internet deelde. Hij bekritiseerde het Belgische beheer van Covid-19, hoofdzakelijk op twee punten: het oneigenlijke gebruik van PCR-tests en de resultaten daarvan, en het liberale beheer van ziekenhuizen dat al tientallen jaren tot de huidige situatie heeft geleid. 

Zij die, zoals Pascale Sacré, vandaag hun stem verheffen en de valse consensus durven doorbreken, moeten worden verdedigd en gehoord. Dit is wat Kairos besloten heeft te doen, en zo het Handvest van München, Verklaring van de Rechten en Plichten van Journalisten, te eerbiedigen, waarvan de eerste plicht bepaalt: 

« De waarheid eerbiedigen, ongeacht de gevolgen voor zichzelf, vanwege het recht van het publiek om de waarheid te kennen

U bent het publiek. Wij respecteren uw recht.

Espace membre

Leden