REACTIE OP DE STAATSCENSUUR

Toen de journalist van Kairos op 27 november midden in een persconferentie werd gecensureerd, volgde de handeling zelf een logica: de manipulatie van de publieke opinie om de fabricage van instemming te verzekeren.

Maar het mooie van deze censuur is dat degenen die het uitvoeren fouten maken. En dat is te zien.

Een blik op een bewezen geval van censuur, waarbij artikel 25 van de Belgische grondwet en het door de Europese Federatie van Journalisten aangenomen Handvest van de deontologie van München met voeten worden getreden. In het bijzonder.

Massaal delen, want het zijn niet degenen die voortdurend gorgelen met hun « mediavrijheid » die erover zullen praten. Sinds 27 november heerst er inderdaad stilte van hun kant. Hun slagkracht, d.w.z. hun macht om de waargenomen werkelijkheid te verspreiden en te controleren, stelt hen in staat de werkelijkheid te verhullen en ons te blijven doen geloven dat zij een vierde macht vormen, terwijl zij de dienaren zijn van de overheersers.

Espace membre

Leden