R.I.P. de ZDAC

Merlin, oprichter van het Café des Libertés, van de Zone de Défense Active de la Culture in Forcalquier, heeft zich van meet af aan verzet tegen absurde en destructieve politieke maatregelen van de sociale link. Het ZDAC bestaat uit verschillende projecten (die wij reeds in een vorig verslag https://www.kairospresse.be/rencontre-avec-merlin-fondateur-du-cafe-des-libertes/ hebben toegelicht), met name het herstel van ruimten die aan projectontwikkelaars waren overgelaten om hun projecten uit te voeren ver van het algemeen belang en de collectieve belangen, steeds met de steun van plaatselijke politici. Maar zij die regeren houden er niet van als de mensen het overnemen, dus kwamen ze, gewapend en gehelmd, om een deel te vernietigen van wat Merlijn en honderden anderen hadden gemaakt. Dit zal ze niet tegenhouden. Zij hebben laten zien wie regeringen zijn, wie zij dienen, en de noodzaak om de controle over ons leven terug te nemen.

Espace membre

Leden