Psittacovirus alarm

We zijn maar al te vertrouwd met het SARS-COV ‑2 coronavirus waarover we nu al meer dan een jaar horen. Minder bekend is het psittacovirus, dat niettemin anoniem verwoestingen aanricht. Het Psittacovirus is een virus dat door papegaaien op mensen wordt overgedragen. Het infecteert veel mensen, maar valt vooral persvertegenwoordigers aan, die hoogrisicopatiënten zijn. Dit virus is opzettelijk verspreid door de WHO, de Europese Commissie, de meeste regeringen van de geïndustrialiseerde landen en de deskundigen die hen adviseren.

Het veroorzaakt een zeer besmettelijke ziekte, psittacisme(1), waarvan het voornaamste symptoom welbekend is en gemakkelijk te diagnosticeren: de patiënt herhaalt mechanisch kant-en-klare zinnen, die als vanzelfsprekend worden voorgesteld, zonder ze noodzakelijkerwijs te begrijpen.

De meest voorkomende zijn de volgende:

  • Wijdverbreide vaccinatie is de enige oplossing om een einde te maken aan de Covids-crisis19 ;
  • Dankzij de vaccinatie zullen we weer volledig samen kunnen leven;
  • Bijwerkingen (waaronder overlijden door trombose) zijn uiterst zeldzaam en doen niets af aan de gunstige baten-risicoverhouding van vaccinatie.
  • Degenen die 5G, volledig digitale technologie en schermtoewijzing afwijzen en twijfelen aan het nut, de veiligheid en de doeltreffendheid van de vaccins die momenteel worden aangeboden, zijn ofwel samenzweerders ofwel lafaards;
  • Degenen die betwistingen hebben over inperkings- en sociale maatregelen zijn onverantwoordelijk of egoïstisch.

Een systematische screening is niet nodig; de opgeroepen symptomen volstaan om een betrouwbare diagnose te stellen.

Maar u kunt psittacovirusinfectie effectief voorkomen door eenvoudige barrièremaatregelen te nemen:

  • Stop met het kijken naar nieuws en zogenaamde objectieve informatieprogramma’s;
  • Stop met luisteren naar de officiële experts en de radio talkshows;
  • Vermijd commentaren en analyses van vooraanstaande redacteurs van de gedrukte media.

Versterk daarnaast uw immuunsysteem door kritisch na te denken en raadpleeg daartoe serieuze informatiesites zoals Reinfo-Covid, Artsen voor de ethiek van Covid, Kairos, de International Association for Independent and Benevolent Scientific Medicine (IAIBSM), Children Health Defense of Pièces et Main-d’oeuvre.

Op die manier kunnen wij onszelf en onze naasten beschermen door de circulatie van een gevaarlijker virus dan SARS-COV‑2 te beperken.

Notes et références
  1. Psittacisme – Répétition mécanique (comme un perroquet) de mots, de phrases entendues, sans que le sujet les comprenne (phénomène normal chez les enfants, fréquent chez les débiles mentaux) — Le Nouveau Petit Robert.

Espace membre

Leden