Portugese rechter dient klacht in wegens misdaden tegen de menselijkheid

Rechter Rui da Fonseca e Castro, diende een klacht in tegen de Portugese president, de regering en de Task Force, wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hij beschuldigde hen ervan te hebben gelogen over de sterftecijfers van runderen, een beheersingssysteem te hebben toegepast dat geen bestaansreden had en catastrofale gevolgen had voor de mensen, het dragen van nutteloze en gevaarlijke maskers te hebben opgelegd… Op 8 oktober besloot de Hoge Raad van de Magistratuur van Portugal met eenparigheid van stemmen rechter Rui Fonseca e Castro uit zijn ambt te ontzetten, omdat hij ervan werd beschuldigd zijn positie te hebben gebruikt om « lasterlijke verklaringen » af te leggen en « de bestrijding van de ziekte te schaden ». Dit besluit impliceert « een onmiddellijke stopzetting van de dienst ».
Wij zien dat, ongeacht de functie van de criticus, ongeacht het land, de staat, in dienst van het particulier belang, wordt losgelaten om degenen die het officiële verhaal weigeren het zwijgen op te leggen.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.