Politiek, media, multinationals: het echte surrealisme

La Dernière Heure was verplicht melding te maken van het ontslag van Sabine Moens, niet omdat de redactie het een interessant onderwerp en elementen voor debat vond, maar omdat, gezien het succes van haar publicatie, die Kairos doorgaf(1)De feitencontroleurs moeten zijn beweringen snel weerleggen.

Gekweld weten de reguliere media niet meer wat te doen om het zinkende schip te redden, verstrikt in spasmen, overrompeld door de opeenvolgende golven van ontwakende burgers. In plaats van zichzelf in vraag te stellen, worden ze nog assertiever, en zakken in.

Iedereen die zich verzet tegen de vaccinpropaganda die zij nu al anderhalf jaar voeren, krijgt het etiket « surrealist  » opgeplakt, rechtstreeks, of « anti-vax « , onrechtstreeks, door te vermelden dat « Sabine Moens de Ferning (sic) is geprezen door de meest actieve anti-vaxers in België « . Niet in staat om zijn naam (Fernig) correct te schrijven, zijn zij evenmin in staat om te herkennen dat de foto bij het artikel afkomstig is van de live video die Kairos tijdens de demonstratie op 11 september produceerde (zie foto’s hierboven)(2). Ze zijn niet meer in staat, door demonstranten als collabo’s gestempeld  » geruststelling « ,  » samenzweringstheoretici « ,  » anti-vaxx « …, om naar evenementen te komen waar ze waarschijnlijk niet aardig gevonden zullen worden: dus kijken ze naar de live shows van Kairos en verdraaien wat ze zeggen. Inclusief die van Sabine Moens…

De laatste reageerde in een Facebook-post: « Wanneer de waarheid ongelegen komt en de mainstream-pers zijn werk niet meer doet … ». :

 » Ik heb zojuist een misleidend artikel gelezen in de DH waarin mijn opmerkingen in de brief aan Georges-Louis Bouchez worden gereduceerd tot verzet tegen vaccinatie en waarin ik een antivaxer word genoemd. https://www.dhnet.be/…/uccle-antivax-sabine-moens… Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd en geschreven, geloof ik in de vrijheid van eenieder om over zijn of haar lichaam te beschikken, een vrijheid die overigens is vastgelegd in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (ik verwijs u naar het interview dat over dit onderwerp is gepubliceerd op het Kairos-profiel: https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=1309720539444535&external_log_id=c07fd02f-0b63-446b-ba04-f6ceebdc4a08&q=kairos ). Aan de andere kant veroordeel ik de discriminatie van niet-ingeënte mensen en zal ik dat blijven doen. Het is inderdaad onaanvaardbaar in een land dat zich democratisch noemt, dat burgers kunnen worden gediscrimineerd op grond van hun vaccinatiestatus of hun gezondheidstoestand! Ik wil afsluiten met een woord van dank aan de DH, die mij sterkt in mijn vastberadenheid om te strijden tegen de democratische misstanden waarvan wij het slachtoffer zijn. Ik behoud mij het recht voor om van hen een recht van antwoord te eisen en in geval van weigering tot publicatie de zaak voor de rechter te brengen « .

Spiegel anathema’s in de media

De media zouden van tijd tot tijd eens in hun eigen bord kunnen kijken, om te zien dat de verwijten die zij anderen in hun factchecking-oefeningen maken, meestal van eigen makelij zijn. Bijvoorbeeld, het gebrek aan geloofwaardigheid dat zij toeschrijven aan andersdenkenden? Thuis zou dit een belangenconflict worden genoemd. Het is nogal gênant voor IMP Groep, » die eigenaar is van DH/Les Sports+, is zelf eigendom van de Compagnie des Médias, die de houdstermaatschappij is van de groep Hodey(3) « Om op te merken, bijvoorbeeld, dat N‑Side(4),  » een gezamenlijke spin-off van de UCL en de ULg die besluitvormingsondersteunende instrumenten ontwikkelt op basis van operationeel onderzoek(5) « die farmaceutische bedrijven helpt hun toeleveringsketens gedurende de gehele levenscyclus van het onderzoek te optimaliseren », telt onder zijn 7 geïdentificeerde aandeelhouders(6) :

François Le Hodey, eigenaar van IPM Group, Jean Stéphenne, geridderd door de Koning, voormalig bestuurder van GSK (Pfizer)(7), Jacques van Rijckevorsel(8), voorzitter van de Raad van Bestuur van Cliniques Universitaires Saint-Luc en van Cofinimmo. Er zijn ook universiteitsprofessoren, zoals Constantin Blome, die werkzaam is bij het Institute for Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics aan de UCL.

Maffia tourniquet

Het komt altijd op hetzelfde neer: de media zijn in handen van grote groepen die behoren tot de rijkste mensen, die hun aandelenbezit variëren en investeren in farmaceutica, grond, spitstechnologie (5G, nano, enz.), … De poreuze grenzen tussen media en politici verklaren waarom de eersten hun functie vaak verlaten om voor de laatsten te werken(9), en omgekeerd, aangezien de laatsten werken voor de echte bazen van de eersten: de multinationals(10). Deze zelfde bedrijven creëren spin-offs en andere start-ups die de academische wereld koloniseren, waardoor controle ontstaat over de verstrekte kennis en afgestudeerden worden voortgebracht die niet het denkkader verlaten dat hen in staat zal stellen zich aan te passen aan de realiteit waaraan zij geacht worden zich aan te passen. De particuliere sector rekruteert uit politieke kringen en biedt hoogbetaalde machtsposities aan, die ervoor zorgen dat wetten in hun belang zullen werken. Een echt maffia systeem, dat niet zal verdwijnen zonder bewustwording en een revolutionaire opstand.

Notes et références
  1. https://www.kairospresse.be/elle-quitte-le-parti-liberal-pour-38-bonnes-raisons/
  2. La pratique de la DH étant totalement contraire ous avons demandé à la DH de citer ses sources en indiquant que la photo provient d’une vidéo de Kairos
  3. https://www.dhnet.be/page/propriete
  4. https://lifesciences.n‑side.com/
  5. https://uclouvain.be/fr/repertoires/philippe.chevalier
  6. Son pedigree, connu, parle de lui-même, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_St%C3%A9phenne
  7. http://www.actionnariatwallon.be/organisme/n‑side-22926
  8. https://www.linkedin.com/in/jacques-van-rijckevorsel-54a1372b/?originalSubdomain=be. Il a étgalement travaillé chez Synergia Medical, dont nous avions déjà parlé : « (…) Le groupe Parthoens est une structure trouble dont Alain Pathoens est notamment actionnaire. Cet ancien de Nestlé, Monsanto/Searle, PWC, est co-fondateur de Newton Biocapital(33), société belge de venture-capital. Dans l’équipe de cette société qui investit dans des sociétés thérapeutiques, de diagnostic, de dispositifs médicaux, de nutrition clinique et de biotechnologie numérique, des « anciens » de chez Johnson & Johnson, Janssen, Monsanto, Pfizer, ATB Therapeutics, Bioxodes, Synergia Medical, des fonds d’investissement et de capital-risque (KBCPE, Capricorn Venture Partners, QBIC Venture Partners). Alain Parthoens travaille également chez Vesalius Bio Capital, mais a aussi été directeur d’investissement chez ING à Bruxelles, elle aussi affiliée à Vesalius » (…). Voir « Covid-19 : l’occasion de continuer le business — derrière le paravent médiatique (où n’arrivent que les « bonnes questions ») », https://www.kairospresse.be/155505/
  9. Quelques exemples qui ne sont pas des exceptions : https://www.lecho.be/entreprises/media-marketing/l‑ex-redacteur-en-chef-de-l-echo-francois-bailly-devient-porte-parole-d-alexander-de-croo/10289023.html; Alain Raviret, qui part, revient, repart : https://www.dhnet.be/actu/belgique/alain-raviart-quitte-rtl-tvi-je-rejoins-le-cdh-pour-une-deuxieme-mi-temps-5d66b3c1f20d5a2566ba7f84; « Conseil européen: Jurek Kuczkiewicz intègre l’équipe de Charles Michel — Le Soir Plus », https://plus.lesoir.be/262606/; ou, en Allemagne : https://www.lefigaro.fr/international/2010/07/11/01003–20100711ARTFIG00198-merkel-s-offre-une-star-de-la-tele-comme-porte-parole.php; etc.
  10. https://www.kairospresse.be/ceux-qui-vous-informent-sont-ceux-qui-vous-dominent/

Espace membre

Leden