Pfizer’s CEO wordt aan de tand gevoeld door journalisten van Rebel News

Terwijl de « meesters van de wereld », synoniem met degenen die actief deelnemen aan de vernietiging ervan, vergaderden in hun hoofdkwartier (te weten Davos), werd Albert Bourla, CEO van Pfizer, aan de tand gevoeld door journalisten die die naam waardig zijn, in weerwil van alle andere regeringsinstanties. Ze stellen hem de juiste vragen: « Wanneer hebt u geleerd dat vaccins geen besmetting voorkomen? », « Schaamt u zich niet voor wat u de afgelopen jaren hebt gedaan? », « U hebt miljoenen verdiend ten koste van de bestaansmiddelen van de bevolking »… Dit is echte journalistiek, soms mensen vertellen wat ze niet willen horen, hen ontstemmen, maar bijdragen aan het vinden van de waarheid. Albert Bourla zal antwoorden… met stilte!
Dat zegt alles.

Espace membre

Leden