Overlijdensberichten dicteren De Croo’s beleidsmaatregelen

Geen debat, geen afweging van kosten en baten, censuur als antwoord van de regering, Kairos teruggebracht tot het absolute minimum aan spreektijd, omdat zij « verplicht » zijn ons te laten spreken. Er is niets aan de hand! 

STEUN VRIJE JOURNALISTIEK! 

https://fr.tipeee.com/ kairos -pers

Espace membre

Leden