Oproep tot toetreding tot het netwerk van verzet tegen het hygiënisch totalitarisme

Persbericht van Grappe van 28 mei 2021

Het beheer van de gezondheidscrisis Covid-19 heeft ertoe geleid dat zowel de Europese Unie als de politieke autoriteiten van ons land een arsenaal van vrijheidsberovende, politionele en asociale maatregelen hebben goedgekeurd, die mensvernietigend zijn en het ecologisch evenwicht negeren.

Een jaar na het begin van de pandemie lijkt alles op zijn plaats te vallen om een steeds onhoudbaarder en politiek verwoestende noodsituatie in stand te houden.

« Voor ons eigen bestwil » moeten wij overgaan naar een maatschappij van sociale controle en totale bewaking, waarin de norm zal zijn dat wij gemaskerd leven, regelmatig worden gevaccineerd en geen contact meer hebben met onze medemensen, behalve via het beeldscherm.

Wij accepteren deze ongekende maatschappelijke staatsgreep niet, ook al wordt hij gesteund door politieke partijen die steeds minder voeling hebben met de werkelijkheid en onderdanig zijn aan een autoritaire, arrogante en sektarische techno-wetenschappelijke clerus.

Gezien de ontreddering en zelfs wanhoop van veel van onze medeburgers, menen wij dat het moment is aangebroken om in verzet te komen en een netwerk te vormen van verenigingen en burgers die vastbesloten zijn om zich met alle legitieme en geweldloze middelen te verzetten tegen de maatregelen die worden genomen tegen de grondrechten en sociale rechten die worden gewaarborgd door de Belgische grondwet, het Europees Handvest van de grondrechten en de internationale verdragen.

Wij willen niet dat de wereld na ons de wereld vóór ons is, maar dan slechter, met Big Data, Big Pharma en Big Retail aan het roer.

Wij willen een wereld die rechtvaardiger, menselijker en verantwoordelijker is, en die eindelijk respect heeft voor de levende wereld en het ecologisch evenwicht.

Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen als verantwoordelijke mensen kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen in een vreedzame en gezonde ecologische en sociale omgeving.

Met het oog hierop stellen wij nu reeds voor om de Europese verordening tot invoering van een digitaal Covid-certificaat en het Belgische pandemiewetsvoorstel dat waarschijnlijk zeer binnenkort zal worden aangenomen, voor elke bevoegde rechtbank aan te vechten.

De verenigingen en persoonlijkheden die deze oproep hebben ondertekend

Groupe de Réflexion et d’Action pour une Politique Ecologique (ASBL )
Paul Lannoye
Martine Dardenne
Pierre Stein

Burgerinitiatief
Marie-Rose Cavalier
Muriel Desclée
Sophie Meulemans

De Belgen worden wakker
Collectief van de burgers

Notre Bon Droit ASBL
Isabelle Duchateau
Stella Stellina
Benoît Clarembeau

Aryan Afzalian, doctor in de Toegepaste Wetenschappen, onderzoeker in nano- en bio-elektronica
Fatiha Aït Saïd, natuurgeneeskundige
Eric Beeth, arts.
Jean-Philippe Body, leraar
Denis Brusselmans, advocaat gespecialiseerd in stedenbouw en milieu
Baudouin Caironi, Dokter in de Geneeskunde
Fabian Coomans, pianist, componist
Patrick Coomans de Brachène, Dokter in de Geneeskunde en Homeopathie
Corine Dehaes, filologe, lerares
Marie-Françoise Dozot, burger
Yves Gailliez, doctor in de geneeskunde
Nicole Gaand, verpleegster
Françoise Gilboux, gepensioneerd maatschappelijk werkster.
Dr Frédéric Goaréguer, kinderpsychiater
Bernadette Goethals, burger
Bernadette Grosdent, gepensioneerd tandarts
Antoinette Jeanson, burger
Bernard Jeanson, gepensioneerd burger
Nathalie Jeanson, kinesiologe
Alain Jossart, maatschappelijk werker
Judith Hertsens, gepensioneerd parlementair secretaris en vertaalster
Michel Heine, leraar wetenschappen
Geneviève Hilgers, historicus
Christian La Grange, gepensioneerd binnenhuisarchitect
Viviane Lardinois, biologe
Cécile Laruelle, animator, jongerenwerker
Francis Leboutte, chemisch burgerlijk ingenieur en ingenieur. civiele computerwetenschapper
Bernard Legros, leraar
Vincent Marneffe, neurochirurg
Véronique Mathy, Kinesiologe
Jean Mergelsberg, mandenmaker en bijenhouder
Céline Meurice, directeur van het cultureel centrum van Sprimont
Emmanuel Mignolet, doctoraat in de biochemie
Bénédicte Moon, burger
Amélie Neuforge, gepensioneerd lerares
Christine Pagnoulle, vertaalster
Joëlle Ricour, advocaat
Philippe Rifflart, logistiek medewerker
Sylviane Roncins, gezinstherapeute
Yvette Sepulchre, burger
Jenny Sibille, gepensioneerd burger
Agnès Tamignaux, gepensioneerd lerares en muzikante
Valérie Tilman, filosofe, lerares
Delphine Ullens, energieadviseur
Rodrigue Ullens, ondernemer
Bénédicte Van der Heyden, burger
Thierry Vanderlinden, advocaat
Daniel Zink, filosoof
Jean-Christophe Yu, filmmaker

Voor de Grappe ASBL

Pierre Stein, voorzitter
Martine Dardenne, Ere Senator
Paul Lannoye, stichtend lidGrappe VZW- Raymond Noëlstraat 100 5170 Bois de Villers tel 081 23 09 69
www.grappebelgique.orginfo@grappebelgique.org

Espace membre

Leden