Oproep tot solidariteit met de 4 veroordeelden voor de vernietiging van het model van de maxi-gevangenis

Tijdens de zomer van 2014 werd de Keelbeek-site in Haren, gelegen aan de noordelijke rand van Brussel, bezet door tegenstanders van het Maxi-Prison project. Op deze 18 hectare landbouwgrond en natuur droomt de staat ervan de grootste gevangenis van België te bouwen. De bezetting, die de naam Keelbeek ZAD meekreeg, heeft tot doel deze door beton bedreigde groene ruimte te verdedigen en de door de federale regering geplande uitbreiding van het gevangenisterrein tegen te houden. Want zonder zelfs maar op de vergunningen te wachten, probeert de Regie der Gebouwen verschillende keren met de werkzaamheden te beginnen. Maar elke keer worden de bouwmachines teruggedrongen door de tegenstanders van het project.

Tussen de boomhutten en de groentetuin experimenteren de zadisten ook met een andere manier van leven, die ecologisch, solidair en in eigen beheer is. Op 20 mei 2015 vindt de openbare hoorzitting van de overlegcommissie over het project van de maxi-gevangenis plaats. Diezelfde dag besloten een vijftiental zadisten, die weigerden de door de autoriteiten uitgestippelde wegen te volgen, hun verzet te uiten door binnen de Regie der Gebouwen te demonstreren. Een onvoorzien resultaat: de maquette van de maxi-gevangenis, die in de inkomhal staat opgesteld, wordt tijdens de actie vernield.

Na deze demonstratie werd door het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld en vier personen, die niet bij de vernielingen betrokken waren, kwamen voor de rechter. Op 19 februari 2016 heeft de strafrechter, zonder zelfs maar de daders van de vernielingen te kunnen identificeren en ondanks de duidelijke tegenstrijdigheden tussen de getuigenis van de bewaker en de beelden van de bewakingscamera’s, de 4 personen veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf met uitstel van 3 jaar wegens « vernieling van roerende goederen in een bende ».


Op 18 april 2018 werd het vonnis bevestigd door het Hof van Beroep te Brussel. Op 1 oktober 2021 spreekt de rechtbank het vonnis uit voor het civiele gedeelte van de zaak. De vier activisten werden veroordeeld tot betaling van 43.000 euro aan de Régie des bâtiments, eigenaar van het vernielde model. Dit arbitraire en pijnlijke vonnis vormt de afsluiting van 6 jaar proces en bevestigt de repressieve strategie van de staat: enkele tegenstanders zwaar treffen om alle anderen angst aan te jagen en elke betwisting in de kiem te smoren. Vanaf het begin van het project is er van alle kanten fel verzet geweest tegen de Maxi-Prison. Tussen de ZAD, de inwoners van Haren, de anti-gevangenis- en milieugroeperingen zijn er veel acties tegen het project.

Kairos dossier april/mei 2015: « Tegen de gevangenis van Haren en alle moderne gevangenissen


De politie neemt de vrijheid om elke beweging van de tegenstanders in de gaten te houden. Justitie aarzelt dus niet om alle argumenten van de verdediging van tafel te vegen en uiteindelijk vier personen te veroordelen, uitsluitend op grond van hun aanwezigheid bij een demonstratie waarbij schade werd aangericht. De rechters zijn dus blij met alle facturen die de rekening kunnen opblazen, en gaan zelfs zo ver dat ze vier modellen tellen en 5000 euro voor de verwijdering van een ervan. En het is niet de eerste keer dat het parket probeert de bewoners 1,2 miljoen euro te laten betalen voor de vernieling van de omheiningen rond de site van Keelbeek. Gezien de zwakte van de zaak is de gerechtelijke procedure echter gestrand en verworpen in de Raadkamer. 


Voor de vier veroordeelden zijn deze zes jaren van berechting door de stoomwals van justitie, met inbegrip van drie jaar voorwaardelijke straffen, pijnlijk om mee te leven geweest. Maar het burgerlijk vonnis, met het astronomische bedrag dat moet worden terugbetaald, is een nieuwe klap, met voor een van hen het risico dat zijn huis in beslag zal worden genomen. Alleen een collectieve en eensgezinde reactie kan de repressieve strategie van de staat tegengaan. De 4 veroordeelden staan er niet alleen voor, ze kunnen rekenen op onze steun.


Want dit proces betreft allen die strijden voor een wereld zonder tralies en beton, want wij zijn het die het zwijgen wordt opgelegd door angst en door het slaan van enkelen bij voorbeeld. Dit proces gaat ons allen aan omdat de gronden voor veroordeling, het delict van associatie, gebaseerd op de loutere aanwezigheid bij een demonstratie, een repressieve logica is die steeds meer door de rechtbanken wordt gevolgd. Dit soort veroordelingen neemt toe en het kan ons allemaal overkomen. 

Daarom doen wij een beroep op uw financiële solidariteit. Alle bijdragen zijn welkom. Bankrekening op naam van « soutien procès maquette »: BE66 5230 4745 8943

Het steuncomité voor de 4 veroordeelden Informatie, ideeën en voorstellen voor steun: soutienmaquetteprison@riseup.net

Espace membre

Leden