Externe bijdrage

OPROEP TOT GETUIGEN — Bijwerkingen van het COVID-19 vaccin

Uit verschillende bronnen komen steeds meer meldingen van min of meer ernstige — en soms dodelijke — bijwerkingen van de Covid-vaccinatie. 

Een kleine groep advocaten is reeds belast met een tiental van dit soort zaken, maar om de leesbaarheid en de geloofwaardigheid te vergroten, en dus de kans op succes te vergroten, zou het wenselijk zijn een of meer collectieve acties op te zetten waarin een groter aantal slachtoffers van deze bijwerkingen wordt verenigd. Indien u en/of mensen die u kent zich in deze situatie bevinden, neem dan contact op met de krant (e‑mailadres: info@kairospresse.be) die uw gegevens zal doorsturen naar de advocaten, die vervolgens contact zullen opnemen met de betrokken personen.

Opgelet: het is van essentieel belang dat de bijwerkingen worden gestaafd door een medisch attest of verslag dat het oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en de pathologie aantoont; met andere woorden, een eenvoudige persoonlijke klacht van migraine of duizeligheid is uiteraard niet voldoende! 

Uit financieel oogpunt is het duidelijk dat hoe meer deelnemers er zijn aan collectieve acties, hoe lager de individuele bijdrage aan honoraria en kosten zal zijn. Bovendien hebt u recht op « rechtsbijstand » indien u een vervangingsinkomen ontvangt (werkloosheid, OCMW, ziekteverzekering, invaliditeit, enz.); de staat zal uw financiële bijdrage gratis betalen. Als u daarentegen een rechtsbijstands- of rechtsbeschermingsverzekering hebt, neem dan contact op met uw makelaar om de verzekeringsmaatschappij die u dekt, erbij te betrekken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Met de meeste hoogachting, en bij voorbaat dank voor het gevolg dat aan deze brief zal worden gegeven. 


Toegewijde gevoelens,

X — Advocaat

Espace membre

Leden