Oprichting van de Vrienden van Kairos

Kairos, een anti-productivistisch tijdschrift voor een fatsoenlijke samenleving, heeft sinds het begin van de « gezondheidscrisis » zijn lezerspubliek zien toenemen; wij kunnen ons daar alleen maar over verheugen.

Dit wijst er onder meer op dat er een reële vraag bestaat naar kritische informatie, naar tegenstrijdige debatten, naar een andere voorstelling van de werkelijkheid.

Daarom hebben wij besloten om  Vrienden van Kairos.

Waar gaat het over? Het is de bedoeling regionale afdelingen op te richten ter ondersteuning van Kairos, die de krant zullen promoten, er bekendheid aan zullen geven, netwerken van steunpunten zullen oprichten, enz.

In concrete termen:

 1. Oprichting van regio’s: Brussel, Luik, Namen, enz.
 2. De leiders van deze regio’s zullen conferenties en debatten organiseren over specifieke thema’s, in de traditionele vorm van een spreker, een moderator en een publiek. Deze conferenties zullen rechtstreeks worden uitgezonden.

Een waakzaam comité zal toezicht houden op de sprekers en de besproken onderwerpen. Het is belangrijk te preciseren dat dit comité absoluut niet tot taak heeft de vrijheid van meningsuiting te beperken (dat zou voor ons de druppel zijn!), maar ervoor te zorgen dat de sprekers en de behandelde thema’s in overeenstemming zijn met de politieke, ideologische en filosofische grondslagen van het tijdschrift.

 1. Naast deze traditionele lezingen, die wij « kleine lezingen » zullen noemen, zullen theatrale lezingen worden georganiseerd, steeds over een specifiek thema, maar vergezeld van enscenering, acteren, enz.
 2. Tot dusver zijn reeds enkele thema’s geselecteerd voor de cyclus « kleine conferenties »:
 1. De media: hun rol vandaag, hoe ze werken, enz.
 2. De Grote Reset: of hoe het Davos Economisch Forum ons zijn vierde industriële revolutie probeert op te leggen. Daartoe zal een analyse worden gemaakt van het boek van K. Schwab en Th. Malleret Covid 19, de grote reset zal worden aangeboden. Dit boek is vrij beschikbaar in PDF-formaat op het net.
 3. Soevereiniteit of de verplaatsing van onze macht of hoe we ons deel van de macht kunnen terugwinnen.
 4. Onderwijs: of het belang van de beheersing van de syntaxis, een breed lexicon en een klassieke cultuur (literair, wetenschappelijk, historisch, enz.) om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen waarvoor wij staan.
 5. Een nieuw verhaal Dit is de verkenning van een ander, of zelfs een nieuw verhaal van de gebeurtenissen waarmee wij worden geconfronteerd, een vrijwillige projectie van onze menselijke conditie in een visie die niet langer catastrofaal is voor de nabije of verre toekomst, maar in een imaginaire wereld die positieve visies bevat op dit opportune moment waarop alle mogelijkheden worden gepotentialiseerd. Beschouw de winsten van deze periode in een nieuw verhaal. Doe daarvoor een beroep op de artiesten! 
 6. Opvoeden in het digitale tijdperk : elke ouder weet dat dit geen gemakkelijke taak is.
 7. En nogmaals, China’s rol in de wereld van vandaag of Welkom in West-China! (S. Halimi, Le Monde Diplomatique)!

Aan deze thema’s kunnen we nu al conferenties rond het toekomstige boek toevoegen  Covid-19, voorbij censuur mede uitgegeven door Kairosen GRAPPE, te verschijnen in september. De medewerkers zullen een rondreis maken langs de betrokken steden om het boek te presenteren en het met de deelnemers te bespreken.

Als u belangstelling hebt voor dit project, als u denkt dat u betrokken zou kunnen worden bij dit mooie en belangrijke avontuur voor het behoud van onze vrijheid, meldt u dan aan.

Hoe? Neem contact op met Jean-Marc Cuvelier op het volgende adres: amisdekairos@kairospresse.be

Wanneer u contact met ons opneemt, geef dan de stad op waar u een regionale  Vrienden van Kairos . Een paar dagen later nemen we weer contact met u op voor een bijeenkomst met alle regionale leiders.

Alexandre Penasse Bernard Legros Frédéric Lammerant Jean-Marc Cuvelier

Espace membre

Leden