OPEN BRIEF AAN MEVROUW MAGGY DE BLOCK, MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN AAN DE HEER DENIS DUCARME, MINISTER VAN LANDBOUW

Wij geven de open brief van de Grappe door, waarin om opschorting wordt gevraagd van het gebruik van SDHI-fungiciden, die inwerken op de celademhaling van alle levende wezens. Dat zijn wij ook. Nog een schandaal in het plaatje.

Mevrouw de minister, meneer de minister,

Op 16 april 2018 heeft een groep Franse onderzoekers en artsen in de pers een
een plechtige oproep om het gebruik van SDHI-fungiciden op te schorten. SDHI’s zijn bedoeld om schimmels en zwammen op gewassen te vernietigen. Zij worden ook gebruikt voor de bewaring van fruit, groenten en zaden, en voor het onderhoud van gazons en golfterreinen. Zij doen dit door de werking van het enzym SDH, dat essentieel is voor de celademhaling, te blokkeren. Het probleem is dat dit enzym wordt aangetroffen in de cellen van alle levende wezens, ook in die van de mens.

Wetenschappers vermoedden dat SDHI’s cellulaire disfunctie kunnen veroorzaken in
de man. Op grond van het ontbreken van toxicologische proeven vóór de toelating ervan
Zij verzochten om opschorting van het gebruik ervan. Dit beroep is niet behandeld.

Deze 7 november 2019, een nieuwe studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One(1), bevestigt de toxiciteit van SDHI fungiciden. De onderzoekers bestudeerden 8 fungiciden van deze familie en vonden enkele bijzonder interessante feiten. Ze zijn allemaal giftig voor bijen, regenwormen en … mensen. Uit de studie blijkt zelfs dat sommige van deze fungiciden doeltreffender zijn in het verhinderen van de celademhaling van regenwormen en bijen, en dus in het doden van deze dieren, dan in het vernietigen van schimmels en fungi. Een van de SDHI’s, flutolanil, is giftiger voor menselijke cellen dan voor schimmelcellen, en bij mensen met neurologische aandoeningen of neurodegeneratieve ziekten als gevolg van een gestoorde celademhaling en/of overgevoeligheid voor oxidatieve schade is de toxiciteit van SDHI’s bijzonder hoog. Deze nieuwe gegevens rechtvaardigen des te meer het verzoek om de vergunningen voor alle SDHI’s op te schorten; zij motiveren grotendeels ons verzoek, zoals hieronder geformuleerd.

Wij, ondergetekenden, zijn van mening dat de verspreiding van SDHI-fungiciden een
onaanvaardbaar risico voor de menselijke gezondheid en de biodiversiteit.
Wij verzoeken derhalve dat in het kader van de urgentieprocedure waarin is voorzien in
Hoofdstuk IX van Verordening 1107/2009 (artikel 71), schorst de Belgische staat
onmiddellijk de vergunning voor het in de handel brengen van alle schimmelwerende producten te
Gebaseerd op SDHI.

Wij verzoeken de Belgische Staat tevens om de Commissie tegelijkertijd in kennis te stellen van
van de noodzaak van een noodverbod op SDHI op Europees niveau.
Gedaan te Namen, op vrijdag 29 november 2019.
Grappe asbl- Raymond Noëlstraat 100 5170 Bois de Villers tel 081 23 09 69
www.grappe.be info@grappe.be paul.lannoye@skynet.be

Notes et références
  1. Bénit,P., Kahn, A, Chretien, D., Bortoli, S, Huc, L.,et al : « Evolutionary conserved susceptibility of themitochondrial respiratory chain to SDHI pesticides and its consequence on the impact of SDHIs on humaincultured cells » Plos One 14, November 7, 2019.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden