Externe bijdrage

Open brief aan de vice-voorzitter van de Franse Orde van Geneesheren

Wij geven hieronder een open brief weer van Alain Colignon, een arts, die niet zal opgeven, zoals hij beloofd heeft. 

Espace membre

Leden