Ons recht… is niet onderhandelbaar

Notre Bon Droit (NBD) is het resultaat van een ontmoeting tussen Isabelle, een verpleegster uit Pont-à-Celles, en Stella, een Europese advocate die in Brussel woont. Isabelle, die ons dit interview gaf, had eind maart 2020 ingezien dat er een gapende kloof bestond tussen de alarmerende toespraken van de regering, die door de media werden doorgegeven, en de realiteit op het terrein: « Waar is de pandemie? Zij protesteerde snel tegen het klimaat van angst dat tot doel had de burgers ertoe te brengen de batterij maatregelen te aanvaarden die een inbreuk vormden op hun fundamentele vrijheden. Zowel in haar professionele omgeving als op sociale netwerken probeert zij mensen gerust te stellen over de reële maar beperkte schadelijkheid van het virus, en te waarschuwen voor de beveiligingsdrift. Stella van haar kant doet dezelfde vaststelling op Europees niveau, waar zij een ander verontrustend fenomeen vaststelt: op enkele uitzonderingen na — waaronder Zweden — spuien de meeste lidstaten van …
  1. https://notrebondroit.be/
  2. Depuis 2018, l’Union européenne s’est dotée d’un Règlement général sur la protection des données (RGPD) dont l’objectif est d’accroître la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel.
  3. Terme utilisé par The Economist, l’hebdomadaire anglo-saxon de référence, pour désigner la Belgique en 2020.

Espace membre

Leden