Externe bijdrage

OFFICIËLE VERKLARING VAN HET BELGISCH VRIJHEIDSKONVOOI

Februari 2022

Deze beweging is volledig vreedzaam en eist een einde aan alle vrijheidsberovende gezondheidswetten en maatregelen in verband met Covid-19.

Wie zijn wij?

Burgers uit alle lagen van de bevolking en uit alle generaties, die zich zorgen maken over het geleidelijke verlies van onze rechten, genoeg hebben van de vele onsamenhangende en tegenstrijdige maatregelen.

Voor wie is deze beweging bedoeld?

Aan iedereen die door deze maatregelen wordt getroffen: gevaccineerd of niet, ongeacht leeftijd, sociale situatie, enz. Deze beweging wil volledig burgerlijk, neutraal, vreedzaam en verenigdzijn.

Wat is het plan voor het Europese konvooi?

Alle Europese landen worden uitgenodigd om  bijeenkomen in Brussel op 14 februari 2022 Alle landen van Europa worden uitgenodigd aan dit evenement deel te nemen, hetzij met hun eigen voertuig, hetzij te voet (vrachtwagen, auto, motorfiets, fiets, enz.).

Wat zijn de eisen?

 • Definitieve stopzetting van alle vrijheidsberovende maatregelen en wetgeving. In het bijzonder de pandemiewet, het dragen van maskers, het covidekaartje, het Waalse « pandemie »-decreet, enz.
 • Onafhankelijke onderzoekscommissies voor: de gezondheidscrisis, het financieel beheer, de vaststelling van maatregelen, het beheer van vaccins en de kosten daarvan.
 • Erkenning van het experimentele karakter van injecties.
 • Onvervreemdbaar recht op medisch beroepsgeheim en bescherming van persoonsgegevens.
 • Transparantie over de bijwerkingen van injecties.
 • Recht op echte participerende democratie.
 • Vrij verkeer voor alle burgers.
 • Het recht om te beslissen welke maatregelen we nemen voor onze gezondheid.
 • Toegang tot gezondheidszorg voor de gehele bevolking, zonder uitzondering.
 • Eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.
 • Respect voor de menselijke waardigheid.
 • Het recht om zijn beroep uit te oefenen en waardig te leven van zijn inkomen voor iedereen, zonder uitzondering.
 • Ervoor zorgen dat de rechten van kinderen worden geëerbiedigd en dat hun ontwikkeling wordt gewaarborgd.
 • Toegang tot cultuur en onderwijs voor iedereen, zonder voorwaarden.

Al enkele jaren worden burgergroeperingen, ouders/kinderen, verzorgers, brandweerlieden, medische en sociale hulpverleners, maar ook de politie en het leger genegeerd, ondanks talrijke vreedzame betogingen in heel Europa, soms meerdere malen per week.

De levenskwaliteit van de Europese burgers wordt ernstig aangetast door de financiële situatie van de Europese Unie en de overheids- en bankschulden die de bevolking jarenlang hebben verarmd.

Hoe je dit ook aan de kaak wilt stellen, elke poging wordt systematisch in diskrediet gebracht en van tafel geveegd.

DE MENSEN EISEN DAT ZE NU GEHOORD WORDEN!

De gezondheidscrisis heeft de situatie nog verergerd, waardoor burgers van hun fundamentele vrijheden worden beroofd en sommigen hun beroep niet op een waardige manier kunnen uitoefenen, geen toegang tot gezondheidszorg hebben of niet kunnen reizen. Ook de opvoeding, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen zijn ernstig aangetast.

De burgers van het konvooi verwachten dat hun eisen niet alleen worden gehoord, maar ook zo spoedig mogelijk worden bekrachtigd. Net als de Canadezen zullen wij geen genoegen nemen met beloften of halve maatregelen.

STERKTE, EER en SOLIDARITEIT

Espace membre

Leden