Noodsituaties in de coviditeit: interview met Nabil El Takriti

Nabil El Takriti was spoedarts in een groot ziekenhuis in België. In tegenstelling tot de zorgverleners die de van bovenaf opgelegde arbitraire regels niet opvolgden of die ze gewoon in twijfel trokken en bij voorbaat ontslagen werden, werkte Nabil gedurende de twee jaar van Covid op de spoedafdeling. Hij was in staat de kloof te zien tussen wat hij in de stad meemaakte en het discours in de media. Toen werd hij werkelijk geconfronteerd met de verschrikking van de gevolgen van de injectie, maar ook met de enorme ontreddering die de politieke maatregelen ter bescherming van de bevolking teweegbrachten.

Espace membre

Leden