Noodgevallen in de covid periode

Nabil El Takriti was spoedarts in een groot ziekenhuis in België. In tegenstelling tot de zorgverleners die de van bovenaf opgelegde arbitraire regels niet respecteerden en die bij voorbaat ontslagen werden (cf. Pascal Sacré), werkte Nabil gedurende de twee jaar van Covid op de spoeddienst. Hij was in staat de kloof te zien tussen wat hij in de stad meemaakte en het discours in de media. Toen werd hij werkelijk geconfronteerd met de verschrikking van de gevolgen van de injectie, maar ook met de enorme ontreddering die de politieke maatregelen ter bescherming van de bevolking teweegbrachten.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Leden