NEWB — DE « OPLOSSING » BINNEN HET FRAME

Ik ben niet helemaal overtuigd van NewB, maar omdat ik in dit initiatief de goede wil van sommigen zie en de menselijke poging om te doen wat we kunnen, heb ik een klein gebaar gemaakt om de bank te steunen. Ik had echter de wens om over het thema te schrijven, om me erin te verdiepen, maar zonder de tijd om meer te weten te komen en verder te gaan.

Al deze « persoonlijkheden » die deze nieuwe bank aanprijzen/verkopen, terwijl sommigen van hen zich niet uitspreken wanneer ze de kans krijgen over de gruwel van de veroorzaker: het productivistische systeem, leek al iets verdachts. De tegenstrijdigheid lag besloten in het oorspronkelijke project: praten over ethiek zonder het kapitalistische systeem ter discussie te stellen, daar beide diep tegenstrijdig zijn. Natuurlijk weten we dat het kapitalisme in stand wordt gehouden omdat de meerderheid niet beweegt (cf., in het bijzonder, Black Friday…). De mensen zijn echter ten einde raad, en om de continuïteit te verzekeren in het licht van het risico van opstand in het licht van het langzame maar reële besef van de structurele aard van de ongelijkheid en de klimaatramp, is het goed om erzats van opstand te creëren, gecontroleerde « rellen », die de illusie van diepgaande veranderingen destilleren die helaas alleen maar voorstellen zijn binnen hetzelfde systeem. Degenen die begrijpen hoe onze samenlevingen werken, weten dat een initiatief als NewB door de autoriteiten wordt getolereerd omdat het het systeem niet fundamenteel uitdaagt.

Deze laatste creatie is er daar een van, net als Extinction Rebellion, Youth for Climate, en vele anderen(1). Ik bedoel niet te impliceren dat degenen die hen steunen begrijpen en massaal aanhangen wat sterk lijkt op een grote maskerade(2), maar dat zij gewaarschuwd moeten worden en hun hoop getemperd. Het feit dat NewB ermee heeft ingestemd geassocieerd te worden met Belfius en financiën is voldoende om het volledig in diskrediet te brengen.

Dit mag onze strijd echter niet loskoppelen, want de leden van de bovengenoemde bewegingen zijn voor het grootste deel onze bondgenoten. Maar het is van cruciaal belang deze verduidelijkingen aan te brengen. Dit zal de strijd alleen maar effectiever maken.

Gelukkig zijn er, wanneer wij soms in tijdnood komen, anderen die zich met deze kwesties bezighouden en ze op een radicale manier aanpakken. Met het risico niet te behagen, zo is het nu eenmaal. Bijna alles is hier gezegd: https://leblogduradis.com/2019/11/23/newb-lambulance-et-le-cheval-de-troie

Notes et références
  1. Voir http://www.kairospresse.be/article/creer-le-chaos-et-renverser-les-table…
  2. Il est toutefois évident que le relatif succès de ces mouvements, à l’instar des marches climatiques, réside dans cette non-radicalité.

Espace membre

Leden