Naar een onmenselijke geneeskunde…

Afwijkende artsen worden door de orde ontboden, bedreigd, gestigmatiseerd en belet om voor te schrijven.

Wat moet ik doen? Luisteren naar hen die er anders over denken, ons eraan herinneren dat geneeskunde in de eerste plaats een menselijke relatie is en geen technocratische relatie waarbij de patiënt slechts de drager is van een ziekte die bestudeerd en behandeld wordt.

Ontmoeting met de vrije en moedige huisarts Yves Gailliez.

Espace membre

Leden