Multinationals tegen ons… allemaal tegen

ALGEMENE MOBILISATIE!

 

Het is geen kleinigheid dat we hier worden voorbereid, in de gebruikelijke mediastilte.

Om dit te voorkomen, zal onvermijdelijk aanzienlijke druk van de burger nodig zijn.

De Europese Commissie stelt voor deMultilaterale Overeenkomst inzake Investeringen (MAI), waarvoor in de jaren negentig met succes is gestreden, nieuw leven in te blazen. Deze Devriend die ons pijn wil doen heeft nu een nieuwe naam, ISDS (Investor-State Dispute Settlement), maar het principe blijft hetzelfde: multinationals in staat stellen overheidsbeleid aan te vechten door vorderingen tegen staten in te stellen voor internationale tribunalen waar het Belgische recht niet van toepassing is. Multinationals kunnen sociaal beleid aanvallen (zoals het minimumloon of het behoud van de index) en als ze winnen, miljoenen euro’s aan schadevergoeding winnen, betaald met ons belastinggeld!

OM DIT PROJECT TE BESTRIJDEN, MOET MASSAAL WORDEN GEREAGEERD OP DE OPENBARE RAADPLEGING DIE DE EUROPESE COMMISSIE OVER DIT ONDERWERP HEEFT GELANCEERD. HELAAS IS DE TEKST VAN DE EUROPESE COMMISSIE GESCHREVEN IN VAKJARGON, WAARDOOR HIJ ONBEGRIJPELIJK IS. DAAROM STELLEN WIJ VOOR DAT U OP DE VOLGENDE WIJZE AAN DEZE RAADPLEGING DEELNEEMT:

 

- Raadpleeg hier 
Voorbeeld van reacties

- Ga dan naar 
op de officiële website van de openbare raadpleging
waar u de online vragenlijst vindt

- Kies de taal van uw keuze via het tabblad rechts bovenaan het scherm

- Kruis bij deeerste vraag de optie « Ik neem deel aan deze raadpleging in eigen naam (als burger/individu) » aan.

- Voor elk van de volgende vragen, 
kopieer en plak de modelantwoorden

- Wanneer u klaar bent en er zeker van bent, klikt u (aan het eind van het document) op het tabblad « SUBMIT ». Uw antwoorden worden vervolgens doorgestuurd naar de Europese Commissie.

 

Meer op www.no-transat.be/plus-infos/mobilisation-generale

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Leden