Externe bijdrage

Mijn brief aan De Morgen

De volgende brief werd uit het Nederlands vertaald en door een burger naar De Morgen gestuurd.

De Morgen

6 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle detailhandelaren daarom verplicht de mogelijkheid van elektronische betaling aan te bieden. Geen enkele winkel is echter verplicht contant geld te aanvaarden.

Zoals te verwachten was, geeft De Morgen geen commentaar op deze democratische anomalie. Het dagelijkse stille terrorisme van de « vierde macht » die de andere kant op kijkt en zwijgt…

U had bijvoorbeeld kunnen vermelden dat de banken een financiële winst maken voor elke transactie die op deze wijze wordt verricht. De handelaar, aan de andere kant, verliest. Het is dus een ingenieus systeem dat alleen door grote perverselingen kon worden uitgevonden.

U had ook kunnen zeggen dat de staat niet van de vertrouwelijkheid van contante betalingen houdt.

Maar ik veronderstel dat de subsidies die u ontvangt en die u in staat stellen uw levensstijl en ambities na te streven, voorrang hebben op de overweging dat er hier iets is dat geen steek houdt. Een hond bijt niet in de hand van degene die hem eten geeft.

In Engeland biedt de pers een ander soort ervaring. Zij zetten regelmatig campagnes en petities op om de beslissingen van de besluitvormers tegen te gaan. Zo zal dankzij een campagne van de Daily Mail een nieuwe wet in werking treden die banken ertoe verplicht slachtoffers van online fraude schadeloos te stellen.
Heeft De Morgen ooit iets fundamenteels veranderd in België?

Er zijn veel dingen waarover De Morgen automatisch zwijgt.

Richard S.

Vertaling: Valérie Mathieu

Espace membre

Leden