Marie: werknemer van een « info covid » centrum

Marie (niet haar echte naam) werkte in een vaccinatiecentrum in België. Aanvankelijk was zij er zeker van dat zij zou meewerken aan een werk op het gebied van de volksgezondheid, maar al gauw realiseert zij zich dat haar wordt gevraagd te liegen en vaccins te promoten. Niet in staat om iemand anders te zijn, om de collaborateur van Big Pharma te spelen, zal zij haar functie verlaten, zichzelf in economisch gevaar brengend, maar om vrij te zijn.

Espace membre

Leden