Liberaal beheer van de pandemie

Illustré par :

Wij nemen hier de grondslagen van het liberalisme volgens de filosofen Dany-Robert Dufour en Jean-Claude Michéa ter hand om negen beginselen van deze doctrine op te graven en ze in verband te brengen met het beheer van de pandemie. Dufour vertelt ons(1) dat Bernard Mandeville, een van de voorlopers van het liberalisme, privé-ondeugden zag als de voedingsbodem voor publieke deugden. Voor de econoom Adam Smith, ook een voorstander van laissez-faire,  » Het is niet van de welwillendheid van de slager, de bierhandelaar of de bakker dat wij ons avondmaal verwachten, maar van de zorg die zij besteden aan hun belangen. We hebben het niet over hun menselijkheid, maar over hun egoïsme « . Volgens Michéa(2)liberalisme is axiologisch neutraal. Het wordt geleid door één enkele logica: iedereen doet wat hij wil. Deze leer spoort de mens niet aan om het moeilijke werk te verrichten dat hem in staat zou stellen afstand te nemen van zijn hartstochten, aangezien deze onontbeerlijk worden ge …
Notes et références
  1. Dans son ouvrage Le Divin Marché, Denoël, 2007.
  2. Voir son ouvrage Les mystères de la gauche, Climats, 2013.

Espace membre

Leden