Klacht tegen de Franse wet op het gezondheidspaspoort

Guillaume Zambrano, docent privaatrecht aan de universiteit van Nîmes, heeft een collectief verzoekschrift ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij hekelde de uitzonderingstoestand die was bekrachtigd door justitie, die haar rol als tegenwicht niet had gespeeld. Wat er op dit moment gebeurt is zeer ernstig. 

Sinds 22 juli 2021 is op de website nopass.fr een klacht tegen de Franse Gezondheidspas-wet geopend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). We zijn al met 20.000, maar het doel is om het Hof te verzadigen. In eerste instantie is het de bedoeling dat er dagelijks meer klachten naar het EHRM worden gestuurd dan het kan afwijzen. Onze juridische argumenten tegen de Gezondheidspas zijn gegrond. Maar er zal nooit naar hen geluisterd worden als we ons niet een weg banen naar de rechters. Een klacht indienen is gemakkelijk, snel en volledig gratis. Zolang de Franse wet niet wordt ingetrokken, heeft iedereen op wie deze wet mogelijk van toepassing is, het wettelijke recht om een klacht in te dienen, zonder enig risico voor hem of haar. Wij hebben de steun nodig van allen die het idee van vrijheid in Europa nog willen verdedigen. Log in op nopass.co.uk: vul een formulier in, print het uit, onderteken het en stuur het op. Iedereen kan deze stap zetten, ook al is hij niet Frans, woont hij niet in Frankrijk en is hij nog niet meerderjarig. Er zijn al 20.000 van ons, we hebben er nog veel meer nodig om het Hof te dwingen deze schandelijke wet te veroordelen 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd in 1950 opgericht om een herhaling te voorkomen van de wettelijke tirannie van de meerderheid over minderheden, om ons eraan te herinneren dat een regering niet alles kan doen en fundamentele beginselen moet eerbiedigen die boven de wet staan. Tot dusver heeft de rechterlijke macht haar rol als tegenwicht niet gespeeld en heeft zij, net als de rest van de bevolking, de uitzonderingstoestand bekrachtigd om een epidemische crisis het hoofd te bieden. Wat er gebeurt is zeer ernstig. De Europese regeringen gebruiken de epidemiecrisis om uitzonderlijke bevoegdheden te verkrijgen, die normaal tegen de wet zouden zijn. Wij hebben Europese regeringen die de meerderheid van de bevolking ophitsen om een minderheid te vervolgen die een eenvoudig recht opeist: het recht om vrij over zijn lichaam te beschikken en in te stemmen met een medische ingreep. Informatie over de bijwerkingen van vaccins wordt gecensureerd. Tegenstanders worden gecensureerd en publiekelijk beledigd. Het recht om te komen en te gaan, te werken, naar het ziekenhuis te gaan, naar school te gaan, vrije tijd te hebben: alles verdween van de ene dag op de andere. Onder het voorwendsel van een crisis als gevolg van de verzadiging van de intensive care, en zelfs terwijl het beleid om bedden te schrappen werd voortgezet, heeft de regering van de heer Macron de rechten van haar burgers gestolen en vervangen door privileges die alleen kunnen worden opgeëist door het voorleggen van een QR-code. Degenen die niet instemmen met experimentele gentherapie zijn tweederangsburgers geworden, beroofd van hun salaris, beledigd door de media, veracht door hun familieleden. Onze burgers zijn geterroriseerd en gehypnotiseerd door wat lijkt op een shockstrategie om hen een nieuwe normaliteit te doen aanvaarden, waarin de meest elementaire grondrechten niet langer bestaan. Een enorme machine werd in gang gezet om in Europa acceptatie te krijgen voor regering door sociaal krediet en discriminatie van andersdenkenden(1).

Notes et références
  1. Voir l’interview: https://www.mondialisation.ca/le-passe-sanitaire-est-un-moyen-extrajudiciaire-de-desactiver-socialement-les-gens/5660689

Espace membre

Leden