Klacht tegen de Belgische Staat wegens aanzetten tot haat en discriminatie

Persconferentie van 07 januari, Ik Inès Wouters

Vanmorgen gaf advocate Inès Wouters een persconferentie om het verzoekschrift tegen de Belgische Staat bekend te maken, waarbij zij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, in de persoon van Eerste Minister Alexander De Croo, en de FOD Volksgezondheid, in de persoon van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Franck Vandenbroeck, aanhaalde. 

De aanvrager, die « heeft, net als 25% van de Belgische bevolking, om persoonlijke redenen besloten zich niet te laten vaccinerenIn de woorden van de ministers De Croo en Vandenbroeck is « het aanzetten tot haat en discriminatie jegens niet-gevaccineerden, zoals door het merendeel van de mainstream media wordt overgebracht, overduidelijk. 

Bijgevoegd vindt U het verzoekschrift van de heer Wouters, dat vele uittreksels bevat van de ten laste gelegde verklaringen: 

Espace membre

Leden