Kairos special n°2

Het laatste PISA-rapport zal, als men bereid is het kritisch te lezen, de grote ongelijkheid van het onderwijs binnen de Europese landen hebben aangetoond, waarvan België het trieste voorrecht heeft de eerste plaats in te nemen. Dus wat te doen? Doen alsof er niets gebeurd is? Stel lapmiddelen voor, die ons laten geloven dat alles « verandert » terwijl alles gewoon doorgaat. En zo wordt alles erger. De werkgevers daarentegen houden de school in het oog en begrijpen wat er op het spel staat, aangezien zij er onlangs aan herinnerden dat « onderwijs van het grootste belang is voor onze potentiële groei « .

De school dus, een instrument voor economische groei en de eenvoudige opleiding van de beroepsbevolking en de « elites » die haar zullen besturen, en dus van toekomstig verval en diepe tegenstellingen met een duurzame toekomst. Of een instrument van sociale emancipatie?

In deze nieuwe speciale uitgave biedt Kairos een kort overzicht en ruimte voor reflectie. Zonder enige ironie, want door te zeggen wat is, kunnen we het misschien veranderen. Dit is de eerste voorwaarde: het probleem erkennen. Vanaf daar, alles herbouwen, binnen en buiten de schoolmuren.

In dit 12e Kairos en tweede speciale nummer (na het eerste dat gewijd was aan de landbouw) analyseren verschillende auteurs de situatie in België en Europa, ontleden ze de Belgische schoolsituatie, maar roepen ze ook alternatieve ervaringen op, hier en elders.

Er worden enkele mogelijke oplossingen aangedragen, maar bovenal toont deze kwestie helaas aan dat de moderne school allesbehalve democratisch is.

Met bijdragen van:

 • Frank LepageLaten we de cultuur terugnemen! Gesticulaire conferenties: een cultureel tegenoffensief.

 • Nico HirttEen historische kijk op de school & Van alle volkeren in Europa hebben de Belgen de meest onrechtvaardige school.

 • Bruno PonceletDe schemertheorie van de school of wat willen wij dat school is?

 • Alexandre PenasseDe school, spiegel van onze samenleving of de vernietigende analyse van een Brusselse school en haar omgeving.

 • Jean Sur — De verzetsstrijders van de betekenis. Reflectie over wat een ‘goede leraar’ maakt.

 • Bernard Legros : Autoriteit, als je niet meer om onsgeeft.

 • Antoine Janvier & Benoît Toussaint: Nomadische pedagogie, een wandeling in de marge.

 • Edith Wustefeld en Johan Verhoeven:
  La Cécilia, meer dan een school
  . Duiken in het hart van een andere school in Argentinië

 • 10 voorstellen van APED (Appel Pour une Ecole Démocratique)

 • Pierre Lecrenier & Alain Munoz: De kleine verhalen van de mensheid (BD)

Om ons bekend te maken, verspreid je Kairos om je heen:

- Gooi je Kairos niet weg als je hem gelezen hebt: geef hem aan iemand of geef hem ergens af;

- voorkoopnummers om op verschillende plaatsen te verkopen;

- ons helpen bij het maken van gerichte distributies van oude nummers, zoals bijvoorbeeld voor de eerste twee nummers van Kairos (RTBF-bestand);

- voor degenen die nauw of op afstand betrokken zijn bij het schoolmilieu: het debat binnen de instellingen op gang brengen, Kairos in de lerarenkamer laten staan, .…

Info@kairospresse.be of 02/660.61.09

Espace membre

Leden