Kairos/Google: Hoorzitting op 5 augustus 2021

Op deze eerste inleidende zitting kon de heer Jacques Englebert nog geen pleidooi houden, aangezien de zitting een vakantiezitting was. Shiftzittingen zijn zittingen die gepland zijn tijdens de zomervakantie, traditioneel een periode van verlof voor de rechterlijke macht. Daarom konden nog geen voorlopige maatregelen worden genomen.

Foto: MP

De advocaat van Google vroeg om een conclusie vóór de volgende hoorzitting. Als gevolg daarvan heeft Google tot 24 augustus de tijd om zijn standpunten kenbaar te maken en is er een relaishoorzitting gepland op 3 september, waar de datum van de hoorzitting zal worden vastgesteld (het heeft geen zin om ons op 3 september te komen steunen, wij zullen u op de hoogte houden van de datum van de hoorzitting). De heer Englebert hoopt dat dit in september zal gebeuren. Het doel van de hoorzitting is te beslissen over voorlopige maatregelen, d.w.z. of de door Google op het YouTube-platform gecensureerde video’s weer online kunnen worden gezet of niet.

De heer Englebert maakte van de hoorzitting gebruik om erop te wijzen dat de vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is, dat door de gebruiksvoorwaarden van Google wordt tegengewerkt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ons er herhaaldelijk aan herinnerd dat informatie een vergankelijk goed is, zodat elke beslissing tegen publicatie zeer schadelijk is voor de media die de informatie publiceren.

Meer dan 10.000 euro in minder dan 24 uur!

Dankzij jullie hebben we in minder dan twee dagen al 10305€ opgehaald, hartelijk dank! We begrijpen hoe belangrijk deze zaak is voor u, voor ons allemaal. Een zaak als de onze, en nog meer een zaak tegen een bedrijf als Google, is noodzakelijkerwijs een zeer dure zaak. Zonder jou, konden we het niet doen!

Wij zullen volledige openheid van zaken geven over het beheer van deze middelen en over de gerechtskosten die met deze zaak verband houden. Bovendien verbinden wij ons ertoe aan het einde van de procedure, maar ook in de loop van de procedure wanneer deze voldoende is gevorderd, aan de donateurs die dat wensen, de gegevens te verstrekken over de kosten en honoraria die aan de zaak zijn verbonden.

Dit is ook een gelegenheid om deze censuur terzijde te schuiven en de link naar het Grote Debat overal te delen: https: //www.kairospresse.be/grand-debat/

HELP ONS

Wij doen een oproep tot donaties om dit juridisch initiatief te financieren. Zodra het belangrijkste verzoek (om de video van het Grote Debat weer online te zetten) in het kader van de spoedprocedure is onderzocht, zullen de procedures elkaar zeer, zeer snel opvolgen. We moeten dus dringend de nodige fondsen werven!

Er wordt gestreefd naar een budget van 20.000 euro om in principe de eerste instantie geheel of grotendeels te bekostigen.

Maak de betaling over aan :

Rekening eigenaar : Kairos vzw 

Rekeningnummer: 523–0806213-24

IBAN: BE81 5230 8062 1324

GIERZWALUW: TRIOBEBB

Bank: Triodos

Vermeld « Google Citation Support » in communicatie

Of op PayPal met « Google Quote Support » in communicatie

https://www.paypal.com/donate…

STEUN VRIJE JOURNALISTIEK!

https://fr.tipeee.com/kairos-presse

https://www.kairospresse.be/abonnement/

https://www.kairospresse.be/don

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.