Je geweten volgen of Sciensano’s aanbevelingen?

Dr. Alain Colignon is sinds 1980 actief in de vasculaire en thoraxchirurgie (hij is met grote onderscheiding afgestudeerd aan de Université Libre de Bruxelles). In mei 2020 uitte hij in het openbaar felle kritiek op de manier waarop Sciensano met de epidemie omging («  Waarom is de eens zo prestigieuze School of Public Health vervangen door een instelling met een belachelijke naam die meer past bij een spelconsolehandelaar dan bij een serieus academisch instituut? Sciensano zit duidelijk vol belangenconflicten  ») en de Wilmes regering. Hij pleitte ook voor de door Dr. Raoult verdedigde protocollen.

In een recente brief aan de Voorzitter van de Orde van Geneesheren van de Provincie Henegouwen antwoordt hij op de kritiek die deze zelfde Orde op hem heeft geuit. Wij geven, met zijn instemming, de argumenten weer die hij ontwikkelt.

Terugkomend op uw brief, wat is uw misdaad en wat zijn de instructies van Sciensano die ik niet heb opgevolgd? Om mij in staat te stellen deze vraag te beantwoorden, had u duidelijker moeten zijn! Uit eerbied voor mijn Orde zal ik echter trachten een embryonaal antwoord te geven op de mij gestelde vraag door te trachten de draagwijdte ervan te raden en haar met oprechtheid tegemoet te treden.

Sciensano ? Ik weet het niet! Ik kan dus bevestigen dat ik mij zeker niet heb gehouden aan de richtlijnen van een instelling die zich niet aan mij bekend heeft gemaakt en waarvan ik zes maanden geleden geen weet had. Ik heb geen instructies ontvangen van deze instelling, die op geen enkele wijze bevoegd is om mij doctrinaire richtlijnen te geven. Tegelijkertijd bevestig ik dat ik niet van plan ben in de toekomst navraag te doen over de beweringen van deze instelling, die wordt geleid door een dierenarts en wordt gefinancierd door zoveel laboratoria dat Sciensano’s voeten in een poel van belangenconflicten dompelen.

De echte vraag vanuit een deontologisch standpunt is: « Wat is het leerstellig principe dat mij verplicht om me zorgen te maken over Sciensano? Het antwoord ligt voor de hand: geen!

Ik ben niet van plan om in de toekomst onderzoek te doen naar de beweringen van deze instelling, die geleid wordt door een dierenarts en gefinancierd wordt door zoveel laboratoria dat Sciensano’s voeten in een poel van belangenconflicten dompelen

Ik heb mijn patiënten altijd behandeld volgens de meest zekere en ernstige gegevens van de wetenschap, niet in het licht van politieke dromen van obscure instellingen met veelvoudige politieke en financiële connecties! Als uw verwijt daarentegen hydroxychloroquine en azithromycine betreft, is mijn antwoord ja!

Ja, absoluut ja! Ik schrijf deze vereniging naar eer en geweten voor en ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheden, ondanks alle aanbevelingen die mij dit afraden! Ik schrijf het voor met het grootste respect voor mijn kunst en ik zal het weer voorschrijven als ik het nodig acht, zonder me zorgen te maken over de haan die kraait! Geen van de patiënten die ik heb behandeld heeft hulp van het ziekenhuis nodig gehad. Geen van hen heeft duidelijk een punt gemaakt. En geen van hen had oogproblemen met 5 dagen Plaquenil van 400 mg!

Ik heb mijn patiënten altijd behandeld volgens de meest zekere en ernstige gegevens van de wetenschap, niet in het licht van politieke dromen van obscure instellingen met veelvoudige politieke en financiële connecties!

De studies waarmee de verkopers schermen, waaruit de toxiciteit van deze combinatie blijkt, interesseren mij niet, wanneer sommige van deze studies, die niet uit de meta-analyses zijn geschrapt, 2,4 g hydroxychoroquine voorschrijven aan terminaal zieke patiënten. We weten allemaal dat de dodelijke dosis hydroxychloroquine 25mg/kg of 1,5g is voor een normaal gebouwd persoon. We weten trouwens allemaal dat het protocol van Raoult het strikt reserveerde voor het begin van de ziekte in doses van 0,6 g gedurende maximaal 10 dagen… Want in de zogenaamde serieuze studies waarop de WHO en al diegenen die haar volgen zich baseren, is er ten slotte één waarin artsen dodelijke doses HCQ voorschreven!

Wie houden de WGO en Sciensano voor de gek? Moet ik de WHO vertrouwen of Sciensano, die hydroxychloroquine blindelings en op belachelijke wijze heeft verboden door hals over kop te vertrouwen op een nep meta-analyse die door een prostituee en een science fiction schrijver in de Lancet is gepubliceerd? Mijn antwoord, mijnheer de Voorzitter, is nee! WHO en Sciensano behoren zeker niet tot mijn referenties.

U herinnerde mij er in een recente circulaire die ik ontving aan dat de therapeutische vrijheid een pijler van onze Kunst is, maar dat wij, door therapeutica voor te schrijven die niet wetenschappelijk bewezen zijn, dit doen onder onze eigen verantwoordelijkheid! Ik denk dat ik weet waar dit over gaat. Ik ga niet leren wat mijn verantwoordelijkheid is als ik 67 ben. Ik wil u er echter op wijzen dat degenen die deze combinatie niet voorschrijven, precies dezelfde verantwoordelijkheid op zich nemen als ik, en misschien zelfs een veel grotere verantwoordelijkheid. Inderdaad! De tijd zal leren of Raoult gelijk heeft of niet! Als hij het mis heeft, zal ik geen lijk op mijn geweten hebben! Maar als hij gelijk heeft, hoeveel zullen degenen die het niet voorschrijven hebben? Zelfs als deze behandeling het sterftecijfer slechts met 5% vermindert, welk gewetensonderzoek zal er dan worden verricht door degenen die de behandeling afkeurden? Ze zullen natuurlijk het excuus hebben dat ze Sciensano’s onbeschaamde advies hebben opgevolgd… Maar wat zal hun spiegel tegen hen zeggen als ze hem ‘s morgens zien?

Wie houden de WGO en Sciensano voor de gek? Moet ik de WHO vertrouwen of Sciensano, die hydroxychloroquine blindelings en op belachelijke wijze heeft verboden door hals over kop te vertrouwen op een nep meta-analyse die door een prostituee en een science fiction schrijver in de Lancet is gepubliceerd?

Als uw klacht gaat over het dragen van een masker, welke richtlijn van Sciensano of de WHO wilt u dat ik volg? U zult moeten verduidelijken of het die van maart 2020 was, die beweerde dat het strikt onnodig was om hem te dragen, of die van september, die verplicht stelde wat zes maanden eerder strikt onnodig was? Ik ben geen windwijzer. Ik doe niet aan politiek. Ik heb een aantal zeer ernstige artikelen verzameld over de bescherming die maskers bieden, die ik desgewenst met u kan delen. Het is op deze artikelen en niet op het nieuws van 19.30 uur dat ik mijn keuze om het al dan niet te dragen baseer wanneer ik mij in het unieke gesprek bevind dat mij met mijn patiënt verenigt en dat de meest ontoegankelijke plaats ter wereld is voor de middelmatigen van de politiek! Tenslotte, over welke richtlijnen heb je het? Moet ik het nieuws uit de spenen van Tyresias gaan zuigen of moet ik naar de RTBf luisteren om de fantasieën te raden van deze instelling die ik niet respecteer?

Wat de massa-immuniteit betreft, wat geeft u als doctrinaire rechtspraak het recht om uzelf in de plaats van de wetenschap te stellen om te beweren dat men geen voorstander van massa-immuniteit kan zijn? Het lijkt mij, ook al is vergelijking niet de rede, dat Zweden het veel beter doet dan wij! De enige richtlijnen die ik ken zijn de meest waarschijnlijke zekerheden, d.w.z. die welke gebaseerd zijn op niet-gerandomiseerde publicaties!

Ondanks het spervuur tegen het Raoult-protocol, de vele belemmeringen voor de waarheidsvinding, de herhaalde en grove wetenschappelijke fraudes waarover we het nog wel eens kunnen hebben (u kunt zich voorstellen dat ik niet zonder reden en zonder relevant bewijs op mijn leeftijd schandalig ben), welke toegewijde arts zou een RDB studie kunnen voorstellen? Wie zou het in een crisis als de huidige aandurven zijn patiënt Russische roulette voor te stellen? Wie durft het aan hem een geïnformeerde toestemming te laten ondertekenen waarin wordt voorgesteld zijn behandeling willekeurig te trekken om te bepalen of hij een zogenaamd werkzaam molecuul of suiker zal ontvangen? Toestemming misschien, geïnformeerde toestemming, ik betwijfel het.

Als uw vraag is of ik in Raoult geloof? Mijn antwoord is nog steeds duizend keer ja! Ik geloof er fundamenteel meer in dan in Martin Blachier, die psychopaat die het een charlatan noemt en die niet eens arts is. Ik geloof niet in Véran, Van Ranst, Van Laethem of Van Gucht, een dierenarts die in zijn leven nog nooit een hond of een koe heeft gezien. Zij mogen dan allemaal eerlijk en te goeder trouw zijn, maar zij zijn doorspekt met belangenconflicten die hen dubieus maken. Ja, ik geloof duizend keer meer in waarnemingsstudies dan in studies uitgevoerd door twee blinde mensen die betaald worden door Big Pharma.

Ik geloof niet in Véran, Van Ranst, Van Laethem of Van Gucht, een dierenarts die in zijn leven nog nooit een hond of een koe heeft gezien. Zij mogen dan allemaal eerlijk en te goeder trouw zijn, maar zij zijn doorspekt met belangenconflicten die hen dubieus maken.

Ja, ik geloof in Raoult en zijn afdeling die het laagste sterftecijfer ter wereld had door de patiënten met menselijkheid te behandelen en zonder de families te verhinderen hun sterven te begeleiden, een afschuwelijke houding die in onze ziekenhuizen werd gevolgd met inachtneming van de misdadige richtlijnen van Sciensano! Wat is dat toch met die idiote regels dat een man na 50 jaar samenwonen niet de hand van zijn stervende vrouw mag vasthouden in de donkere kamer van een ziekenhuis of verpleegtehuis? Dit is gewoon afschuwelijk!

Hier had ik mijn bestelling willen horen schreeuwen! Maar mijn Orde zweeg over dit schandaal! Stilte! Zou hij het daarmee eens zijn? Dat doe ik niet.

Wat is volgens u de Hippocratische geneeskunde? Positieve SARS-gevallen laten decompenseren, hen paracetamol voorschrijven voor 20 euro, per telefoon, terwijl ze geduldig wachten tot de saturatie gedaald is tot 80, zodat ze geïntubeerd op de maag kunnen sterven?

Mijn antwoord op uw vraag is dus, zonder hypocrisie: ik trek mij (om beleefd te zijn) niets aan van de richtlijnen van Sciensano. Ik ben dokter en arts in de eerste plaats en om mijn patiënten te dienen, heb ik niet gewacht op het advies van een kleine verborgen dierenarts! Ik heb nog nooit een patiënt behandeld via Whatsapp! Ik heb mezelf bloot gegeven. Ik nam risico’s om beschikbaar te blijven voor iedereen die dat wilde en ik ben er zeker van, beste collega, dat u uw patiënten met dezelfde moed en vastberadenheid bijstaat.

En weet je wat? Ik heb Covid 19 niet gevangen, ondanks het feit dat ik, zonder onderbreking en zelfs toen mij dat verboden werd door de grijze eminenties van Sciensano, mijn patiënten ben blijven dienen zoals Hippocrates dat geleerd heeft, zonder mij te bekommeren om de gesticulerende dwazen. Het waren mijn patiënten, niet Sciensano, die naar eer en geweten beslisten of zij mij nodig hadden en zo ja, dan was ik er altijd — fysiek — voor hen en niet via de binaire stem! Ik ben me ervan bewust dat ik dood had kunnen gaan… Maar hier gaat ie. Ik was niet bang van de Covid-19! Ik heb een missie!

Ik accepteer niet dat mijn Orde een wetenschappelijke mening heeft gebaseerd op het Evangelie van Sciensano

Indien tegen mij een tuchtprocedure zou worden ingeleid, zou ik weigeren mij daaraan te onderwerpen zolang de wetenschap geen licht heeft geworpen op de wetenschappelijke waarheid over het beheer van deze crisis. Ik accepteer niet dat mijn Orde een wetenschappelijke mening heeft gebaseerd op het evangelie van Sciensano. Mijn bestelling zal gebaseerd moeten zijn op een wetenschappelijke waarheid die door onze hele gemeenschap wordt aanvaard, wat vandaag de dag geenszins het geval is wanneer de baas van Pfizer een vaccin aankondigt en twee dagen later 50 miljoen aandelen verkoopt! Ik schaam me voor dit medicijn. Het is niet van mij! Noch de jouwe!

Om mij te beoordelen, moet de wetenschap, niet het geld, gesproken hebben. U zult moeten wachten met mij terecht te stellen totdat de parlementaire commissies licht hebben geworpen op de vele facetten van dit duizelingwekkende sociaal-politiek-gezondheidsimbroglio dat de eenvoudige chirurg die ik ben, schandalig maakt! Ik heb niet de ziel van een Galileo en ik zal ook geen Galileo zijn. (…)

Om mij te beoordelen, moet de wetenschap en niet het geld gesproken hebben

Ik zal niet afsluiten met de woorden van Richard Horton (redacteur van de Lancet, dat onlangs schreef dat het slecht ging met de wetenschap, maar door een gezamenlijk redactioneel van de grootste en meest prestigieuze medische tijdschriften, dat reeds in 2007 verklaarde dat de meeste van de zogenaamde serieuze studies slechts de schijn van serieusheid hadden(1). Deze keer ben ik het niet die dit zegt, mijnheer de Voorzitter, maar zijn het de redacteuren van de grootste bladen, in wie wij geacht worden vertrouwen te hebben, en die met Covid eens te meer blijk hebben gegeven van hun misselijkmakende middelmatigheid.

Notes et références
  1. « The potential for conflict of interest can exist whether or not an individual believes that the relationship affects his or her scientific judgment. Financial relationships (such as employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony) are the most easily identifiable conflicts of interest and the most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and science itself. » « Le potentiel de conflit d’intérêts peut exister, qu’une personne pense ou non que la relation affecte son jugement scientifique. Les relations financières (telles que l’emploi, les consultants, l’actionnariat, les honoraires, les témoignages d’experts rémunérés) sont les conflits d’intérêts les plus facilement identifiables et les plus susceptibles de miner la crédibilité de la revue, des auteurs et de la science elle-même. »

Espace membre

Leden