IVERMECTINE — MOLNUPIRAVIR: EEN EERLIJKE STRIJD?

Dit artikel, waarin wordt beschreven waarom aan bepaalde geneesmiddelen de voorkeur wordt gegeven boven andere, die over het algemeen in diskrediet zijn gebracht, is van essentieel belang om te begrijpen hoe de gezondheidszorg in onze kapitalistische samenlevingen functioneert. Maak je geen zorgen over deze. Vooral winst, ten koste van… gezondheid. 

Céline Deluzarche, journaliste bij Futura-science, is verheugd dat « na de eclatante mislukkingen van ivermectine, een klinische fase 3‑studie eindelijk de doeltreffendheid heeft bevestigd van een oraal geneesmiddel tegen Covid-19: Molnupiravir ». Deze molecule is volgens het bedrijf voorbestemd om een gangbare behandeling voor Covid-19 te worden.

Leïla Belkhir, specialist infectieziekten aan de Cliniques Universitaires Saint-Luc, is van mening dat Molnupiravir, een geneesmiddel dat even oud is als Ivermectine en al 40 jaar bekend is onder de naam MK-4482, een « zeer veelbelovende molecule » is voor de behandeling van Covid-19. Molnupiravir is vergeten… Ivermectine wordt er nu bijgegooid… Waarom?

Laten we proberen deze vraag objectief te beantwoorden door ons te bevrijden van de mening van deskundigen onder invloed en journalisten onder controle die vergeten dat in elke gezondheidscrisis een leugen altijd synoniem is met « dood »!


Wat is Molnupiravir?

Het molecuul links is een nucleoside: cytidine. Een nucleoside is een van de bouwstenen van het genoom, of het nu gaat om een virus, een plant, een dier of een mens. Cytidine is een van de 5 codes van nucleïnezuren, een oerelement van het leven.

Laten we het « zeven fouten spel » even spelen met de andere twee moleculen. Cytarabine verschilt van cytidine doordat een hydroxyl (OH) wordt verplaatst van een cis- naar een trans-positie ten opzichte van de osidische ring. Doordat cytarabine door deze overeenkomst de plaats van cytidine in het genoom inneemt, verstoort het het mechanisme van het kopiëren en repliceren van nucleïnezuur. De blokkering van de celdeling die daarvan het gevolg is, maakt deze molecule tot een doeltreffende behandeling tegen kanker: een chemotherapie tegen leukemie.

Antivirale middelen lijken in het algemeen qua structuur sterk op sommige geneesmiddelen tegen kanker. Molnupiravir bootst ook cytidine na met een hydroxyl (OH) op de amine van de aromatische ring. Door het behoud van cis-hydroxyls is het actiever op RNA dan op DNA. Daarom belemmert het theoretisch de replicatie van RNA-virussen zoals SARS CoV2.

Het is dus zeer waarschijnlijk en zelfs mogelijk dat deze molecule nuttig is bij de behandeling van Covid-19, maar net als bij geneesmiddelen tegen kanker is het ook zeer waarschijnlijk en zelfs mogelijk dat zij mutagene of carcinogene bijwerkingen heeft. Van soortgelijke experimentele geneesmiddelen in deze klasse is bekend dat zij teratogeen zijn bij dieren, waarbij nakomelingen worden geboren zonder tanden en met ontbrekende schedelgedeelten.

Dr. Rick Bright, directeur van de Biomedical Advanced Research and Development Authority, het bureau voor pandemische tegenmaatregelen van de Amerikaanse regering, waarschuwde voor de gevaren van verdere ontwikkeling van molnupiravir. Bright verzette zich met name tegen de toekenning van een belangrijke financiële stimulans die Merck wenste. Hij beweerde dat Robert Kadlec (Witte Huis) Merck had geholpen bij het omzeilen van de aanbestedingsprocedure van de overheid 1. Bright moest het opnemen tegen een aantal taaie tegenstanders: Molnupiravir werd gesteund door het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, onder leiding van de zeer mysterieuze Dr. Anthony Fauci.

Het debat was kort. Dokter Bright werd onmiddellijk uit zijn functie ontheven. Intussen heeft het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) toegezegd voor 1,2 miljard dollar molnupiravir van Merck te kopen als het product toestemming voor noodgebruik (EUA) of goedkeuring van de FDA krijgt. Laten we wedden dat ze die toestemming snel krijgen, want Dr. Fauci zei dat het zo snel mogelijk zou gebeuren.

In afwachting van de goedkeuring van de FDA is Merck dan ook reeds begonnen met de grootschalige productie van molnupiravir en is zij van plan tegen het einde van het jaar de doses te produceren die nodig zijn voor 10 miljoen behandelingen. Merck twijfelt niet aan de accreditatie van haar product en maakt zich duidelijk niet druk om de mutagene effecten van haar lievelingskindje, ondanks de studie 2 Recent rapport van Dr. Shuntai Zhou (University of North Carolina at Chapel Hill), die in het Journal of Infectious Diseases de aandacht vestigt op de risico’s van molnupiravir voor de mens en beklemtoont dat moet worden toegezien op mogelijke genotoxische bijwerkingen op lange termijn.


Vijf-vier-vragen: diskwalificeert molnupiravir ivermectine?


Ivermectine, een door de FDA goedgekeurd macrocyclisch lacton waarvan de fase IV-studie in 1975 werd voltooid, is door de WHO als een essentieel geneesmiddel opgenomen. Wij weten uit een halve eeuw ervaring dat het niet giftig is voor zoogdieren.

Abhigyan Choudhury toont in een artikel gepubliceerd in maart 2021 in Future virology 3 dat ivermectine zich sterk kan binden aan de S2-subeenheid van het spike-eiwit van SARS-CoV‑2, waardoor een allosterische conformatieverandering optreedt die de werking op SARS-CoV2 verklaart. Dit mechanisme tast het genoom niet aan, wat het, zo concludeert hij, tot een uitstekende kandidaat maakt voor de behandeling van Covid19.

Het is dus moeilijk te begrijpen hoe een molecule waarvan de doeltreffendheid door vele artsen wordt geprezen en waarvan de veiligheid totaal is, door Molnupiravir zou kunnen worden gediskwalificeerd, tenzij wordt aangetoond dat zij ondoeltreffend is!

Er zijn echter veel studies die de doeltreffendheid van Ivermectine aantonen. Daaronder de in juni 2020 in The Journal of Antibiotics gepubliceerde studie van Fatemeh Heidary, die een overzicht geeft van de belangrijkste publicaties sinds 1970, waaruit het brede scala van DNA- en RNA-virussen blijkt waartegen ivermectine werkzaam is. Kory’s meta-analyse is bekend. Het geeft Ivermectine een onbetwistbare effectiviteit.

Veel artsen in het veld zijn, gesteund door deze studies en hun eigen ervaring, van mening dat de combinatie van ivermectine, hydroxychloroquine, azithromycine en zink momenteel het beste vroegtijdige poliklinische therapeutische alternatief is voor Covid, vooral omdat het geen enkele bijwerking heeft. Een recent artikel dat in juli 2021 door het Institut Pasteur is gepubliceerd, ondersteunt dit standpunt: « We melden dat ivermectine, gebruikt in de standaard antiparasitaire dosis van 400 µg/kg, geïnfecteerde hamsters beschermt tegen het ontwikkelen van klinische symptomen en tegen het verliezen van de reukzin tijdens SARS-CoV-2-infectie ».

Natuurlijk heeft niemand deze studie, of enige andere, in de media genoemd. De studie van Pasteur werd ter plekke gepasteuriseerd en in de koelkast gezet!

Wat is de uiteindelijke kritiek op Ivermectine?

Dit is waar we de roman Noir binnenstappen! Ivermectine wordt geproduceerd door Merck, hetzelfde bedrijf dat Molnupiravir produceert. Welk belang heeft Merck om zichzelf op te rollen? Het is heel eenvoudig! Ivermectine behoort nu tot het publieke domein en kost minder dan $10 voor een volledige kuur, terwijl molnupiravir, waarop een octrooi rust, naar verluidt zal worden aangeboden voor $700. Merck heeft er dus alle belang bij om haar oude product, dat zij hoe dan ook in grote aantallen aan artsen en dierenartsen zal blijven verkopen voor de behandeling van een groot aantal parasitaire aandoeningen, te doen verdwijnen! Dus om molnupiravir te verkopen, was het essentieel dat ivermectine niet werkte. Wie zou kiezen voor een potentieel giftige behandeling van 700 dollar als een onschadelijke behandeling hetzelfde doet voor 10 dollar? Studies die Ivermectine in diskrediet brachten hebben dus welig getierd.

Deskundigen zijn erg gesteld op gerandomiseerde dubbelblinde studies. Ik geef de voorkeur aan doofstomme studies, uitgevoerd door onderzoekers die noch de lokroep van het goud, noch het gezang van de sirenen horen en die in alle eenvoud streven naar helder zien en de waarheid dienen.

Ik zal de combinatie van Ivermectine-Hydroxychloroquine-azythromycine-Zink blijven voorschrijven aan alle patiënten die dat wensen, zoals ik tot nu toe met consistent succes heb gedaan, totdat serieuze wetenschappelijke bewijzen mijn standpunt wijzigen.

Het bewijs zal echter traag komen. Het kan niet van een door geld verzwakte wereld komen. Zo is advocaat Kenneth Frazier, de CEO van Merck, de 66ste best betaalde CEO van een beursgenoteerde onderneming. Hij staat op de 7e plaats in de farmaceutische industrie met een jaarsalaris in 2016 van $21.781.200! Frazier krijgt in één dag wat professor Didier Raoult in een jaar krijgt! Welke zal je vertrouwen?

Ivermectine en molnupiravir kunnen elk een specifieke rol spelen bij de behandeling van Covid19 , maar helaas zal hun respectieve rol nooit worden onderzocht.

Het in diskrediet brengen van Ivermectine is georganiseerd door al diegenen die er belang bij hebben het te blokkeren, met inbegrip van de deskundigen in de task forces, die zijn gekozen vanwege hun belangenconflicten in politieke, academische en universitaire kringen, waar de corrupten in overvloed aanwezig zijn. Medische corruptie is nu een « publiek geheim 4″. Alle eerlijke artsen schreeuwen hier al jaren over, maar zij schreeuwen in de wildernis.

Het totale gebrek aan nauwgezetheid van de journalisten ten aanzien van belangenconflicten, dat een ernstig probleem vormt, is in dit opzicht zeer tekenend voor het feit dat de pers en de grote media onder toezicht worden geplaatst. Sommigen, soms hun missie verlatend, knijpen een oogje dicht voor wat ooit het grootste gezondheidsschandaal in de geschiedenis zal worden genoemd.… Misschien op een dag!

Alain Colignon, vasculaire chirurgie.

  1. https://www.science.org/content/article/emails-offer-look-whistleblower-charges-cronyism-behind-potential-covid-19-drug
  2. 2 « β‑D-N4-hydroxycytidine Inhibits SARS-CoV‑2 Through Lethal Mutagenesis But Is Also Mutagenic To Mammalian Cells » Shuntai Zhou - https://doi.org/10.1093/infdis/jiab247
  3. Exploring the binding efficacy of ivermectin against the key proteins of SARS-CoV‑2 pathogenesis: an in silico approach https://dx.doi.org/10.2217%2Ffvl-2020–0342
  4. Corruption in global health: the open secret, Patricia J García – Lancet – November 2019. PMID: 31785827, DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32527–9

Espace membre

Leden