Externe bijdrage

Is de wereld gek aan het worden?

Ik ben een computerwetenschapper en freelance journalist, maar bovenal een familieman. Ik heb twee dochters, een van 3 en een van 6. Dit weekend kregen we een telefoontje van de directeur van de school van mijn dochters in een stad in Brabant-Wallon, die tot nu toe enigszins gespaard leek te zijn gebleven van deze extreme maatregelen, die ik en veel van mijn vrienden als volslagen onzinnig beschouwen.

Volgens mijn bronnen zijn de meeste leraren op deze school ingeënt tegen deze covid-19-ziekte, maar vrijdag is de leraar van mijn oudste dochter positief getest.

Vervolgens werden ons twee keuzes voorgesteld: ofwel onze dochter zo spoedig mogelijk laten testen (RT-PCR-test), met een tweede test binnen zeven dagen na het zogenaamde « hoog-risico »-contact, ofwel onze dochter thuis in quarantaine houden gedurende twee weken, waardoor mijn kind drie weken geen contact met haar vriendinnen zal hebben, aangezien deze periode zal worden gevolgd door de vakantie van Allerheiligen. Bovendien, en dat vind ik absurd, kan zijn zus naar school zonder proefwerk.

Wij weten dat socialisatie al op jonge leeftijd plaatsvindt, en zij zijn al vele weken van school verstoken geweest tijdens de eerste opsluiting in 2020.

Wanneer zal het ophouden?

Is het niet de taak van de leerkrachten en de schoolhoofden om onze kinderen op te leiden, deel te nemen aan de opvoeding van onze kinderen en hen voor te bereiden om deel uit te maken van de maatschappij van morgen en hen bijgevolg de regels van het gezond verstand en van de omgangsvormen bij te brengen, hen te beschermen zonder hen de ongebreidelde angst voor volwassenen bij te brengen, terwijl wij de laatste twee jaar in een razernij leven die niets wetenschappelijks meer heeft.

Baby’s worden geboren voor de ogen van gemaskerde ouders en vroedvrouwen, en er wordt overal en altijd gesproken over covid en pas. We kunnen niet meer naar uitgaansgelegenheden gaan (restaurants, disco’s, concerten, theaters…) als we niet de vrije en geïnformeerde keuze hebben gemaakt om ons te laten vaccineren!

Zullen we niet uiteindelijk een maatschappij van angstige en wantrouwende burgers creëren? Agressief tegen anderen die niet zijn zoals zij of denken zoals zij? Worden alle zogenaamde « non-conformisten » permanent opgejaagd, uit de groep verstoten?

Het hart van mijn nadenkende vader schreeuwt het uit om te zien hoe onze wereld zijn menselijkheid verliest.

Je kunt het vanuit de menselijke kant analyseren, maar je kunt het ook vanuit de juridische kant doen:

10 mei 2007: Wet ter bestrijding van discriminatie.

Belgische Grondwet, Titel II Artikel 11 : Het genot van de rechten en vrijheden die aan de Belgen zijn toegekend, moet zonder discriminatie worden gewaarborgd. Daartoe waarborgen de wet en het decreet met name de rechten en vrijheden van ideologische en filosofische minderheden.

Tot slot zou ik willen wijzen op de artikelen 23 en 24 van de grondwet:

Art. 23

Iedereen heeft het recht om een menswaardig leven te leiden.

Te dien einde waarborgt de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, met inachtneming van de overeenkomstige verplichtingen, de economische, sociale en culturele rechten, en bepaalt de voorwaarden voor de uitoefening ervan.

Deze rechten omvatten

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van een beroepsactiviteit in het kader van een algemeen werkgelegenheidsbeleid, dat onder meer gericht is op het verzekeren van een zo hoog mogelijk niveau van stabiele werkgelegenheid, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, en het recht op informatie, raadpleging en collectieve onderhandelingen;

2° het recht op sociale zekerheid, gezondheidsbescherming en sociale, medische en juridische bijstand;

3° het recht op behoorlijke huisvesting;

4° het recht op bescherming van een gezond milieu;

5° het recht op culturele en sociale ontwikkeling ;

6° het recht op gezinsbijslagen.


Art. 24

§ 1
er . Het onderwijs is vrij; alle preventieve maatregelen zijn verboden; de bestraffing van overtredingen wordt alleen bij wet of decreet geregeld.

De gemeenschap verzekert de vrije keuze van de ouders.

De gemeenschap organiseert onderwijs dat neutraal is. Neutraliteit impliceert respect voor de filosofische, ideologische of religieuze opvattingen van ouders en leerlingen.

Is dit de samenleving die we willen voor onze kinderen, de toekomstige volwassenen van morgen(1)?

Olivier Leboutte

Espace membre

Leden