Interview met Mattias Desmet, klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent

Voor Mattias Desmet, klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent, wordt de huidige periode gekenmerkt door massamanipulatie die leidt tot collectieve waanzin. Typisch voor totalitarisme is dat deze staat het individu niet in staat stelt zelf na te denken, maar afhankelijk maakt van de oplossingen en beslissingen van de machthebbers.

Maar het onderwerp was bereid te bezwijken voor de sirenen van het covidiaanse totalitarisme, vaak verstrikt in een zinloos leven, wachtend op het pensioen, in een relationeel vacuüm en zwevende angst.
Wat nog gedaan moet worden: praten, informeren, uitleggen. Breek de show. Kairos werkt hieraan.

Espace membre

Leden